Katastrofální situace v našem vězeňství

Blogy Framont Katastrofální situace v našem vězeňství
NAPSAL(A) Framont 21.11.2017 | 02:37:18 |
Před několika měsíci ministr Pelikán přiznal, že ..." ...v minulosti nebyla věnována vězeňství patřičná pozornost...".Jako bývalý expedagog, který byl po 16 letech odejit ze služby šikanou ředitele Věznice Kuřim plk.Mezníka konstatuji o situaci ve vězeňství toto:

Když jsem se dne 16.listopadu 1989 v kanceláři náčelníka ÚTVARU SNV KUŘIM mjr. Honzíka po jeho útoku psychicky zhroutil a nastoupil PN, tudíž mi nebylo umožněno se společenského převratu zůčastnit, tak jsem si naivně myslel, že vězeňství nastoupí cestu do Evropy v tom smyslu, že se ustoupí od bezdůvodného mlácení vězňů z důvodu neschopnosti personálu pracovat odborně.

Bohužel došlo jen k masívní amnestii, která měla např ve Věznici Kuřim takový výsledek, že z 1200 vězňů zůstalo necelých 60, ti byli eskortováni jinam a věznice se na čas zavřela....pracovníci se rozprchli jinam, já jsem se např. vrátil na Mírov kde jsem začínal v roce 1979...

V Praze nastoupilo nové vedení rezortu... které bylo personálně nepochopitelně obsazováno i lidmi, kteří byli vyhozeni před rokem 1989 a dalšími kamarádíčky... Král a mezi prvními katastrofálními kroky se objevilo ZRUŠENÍ KATEDRY PENOLOGIE, která byla na VŠ SNB v Praze a PROTO BYLA TRNEM V OKU NOVÉMU VEDENÍ.. V letech 1984-88 mě zaměstnavatel, Ú SNV KUŘIM, vyslal k jejímu absolvování v denním studiu, tudíž vím, o čem mluvím. Tam dosažené odborné vzdělání - STÁTNÍ ZKOUŠKA Z PENOLOGIE, která bylo podložena ročníkovými zkouškami z penitenciární pedagogiky a psychologie a z vnější a vnitřní ochrany objektů BYLA NAPROSTO NEPOCHOPITELNĚ ZRUŠENA PRO FUNKCI PEDAGOGA VE VĚZNICÍCH A BYLA NAHRAZENA CIVILNÍ VŠ PEDAGOGICKOU. Byla a je to katastrofální devalvace odbornosti personálu, když si představíme, že FUNKCE PEDAGOG je základním stavebním kamenem převýchovy vězňů a když si člověk uvědomí, jak málo hodin přednášek mají budoucí učitelé z problematiky vězeňství! Pro dokreslení absurdnosti tohoto opatření uvádím, že na mé místo pedagoga ve Věznici Kuřim nastoupil v roce 1995 absolvent VŠ pedagogické s aprobací RUSKÝ JAZYK A TĚLOCVIK!!! A ptal se vychovatelů, co má dělat...Ještě je nutné dodat, že bezdůvodné fyzické mlácení vězňů po roce 1990 neustalo, spíš naopak ...a bylo to opět z důvodů chybějící odborné vyspělosti personálu. na což jsem často své nadřízené upozorňoval. Není proto divu, že mělo vedení Věznice Kuřim důvody mě ze služby vytěsnit, když jsem měl u vězňů jako pedagog přezdívku " František Dobrota"....

Dnes je díky nefungující převýchově odsouzených početní stav stejný jako v roce 1990, odpovědní pracovníci hovoří o přeplněnosti věznic a hledání nových objektů...To je ta nejhorší myšlenka v době, kdy na obyvatele v Evropě máme skoro nejvíce zavřených odsouzených! Jsem toho názoru, že minimálně polovina stávajících odsouzených ve výkonu trestu TAM NEMĚLA BÝT VŮBEC UMÍSTĚNA A MĚLA BÝT POTRESTÁNA NA SVOBODĚ! Tím by se i značně ušetřily NÁKLADY Z PENĚZ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ na pobyt vězňů v době , kdy JE ZAMĚSTNANOST VĚZŇŮ MINIMÁLNÍ!

Závěrem konstatuji, že vězeňství je zavaleno problémy, které není schopno současné vedení rezortu zvládnout i proto, ŽE PROBLEMATIKA VĚZEŇSTVÍ NEZAJÍMÁ ANI POLITIKY ANI MÉDIA ANI VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ! VĚZEŇSTVÍ POTŘEBUJE ZÁJEM POLITIKŮ A ZÁSADNÍ ZMĚNU CELÉ KONCEPCE OD ZÁKLADŮ NA ZÁKLADĚ ODBORNOSTI A NE S OBUŠKEM V RUCE!
Pro hodnocení se musíte přihlásit