Nejlepším možním zřízením není demokracie 1. část

Blogy Sokrates Nejlepším možním zřízením není demokracie 1. část
NAPSAL(A) Sokrates 16.10.2017 | 23:44:47 |
Tento článek, krom hromady gramatických chyb, bude v prvním případě dosti opačného ražení oproti směru strany kterou jsem se rozhodl letos volit. V druhé řadě stejně jako ve všech myšlenkách bude počítat s utopickou společností či-li bude fungovat pouze na papíře. Sám se považuji spíše za pravicově založeného. Osobně se rád nazývám pragmatikem a to důležitější velice rád se nazývám technokratem.

Z toho oslovení se bude dále rozvíjet myšlenka na jiné vládní zřízení které by mělo držet prvky svobod jednotlivce, nesklouznout k totalitě a přesto udržet si silnou centralizovanou vládu. Berte prosím na vědomí, že ač se tato myšlenka rodí v mysli mnoho let. Je jedna mysl omezeným prostorem a potřebuje proto oponenti kteří budou poukazovat na nelogické a nesmyslné prvky které by sloužili jako destabilizující prvek vedoucí k destrukci celého vládního zřízení.Technokracie, Sofokracie aneb Platonův stát.

Než se ubereme k samotnému popisu chyb současné "liberální" demokracie a rozboru některé možné alternativy. Je třeba si zaškatulkovat některé ty "kracie". Dnes skoro každé známe vládní zřízení končí slovem "kracie" všichni tak proto tuší že to bude z řecké verze "vláda, vládnout". Přesněji je to ze slova "kratos" čili "vládnout". ale kolik vlastně těch kracií je? Věčina zná zřízení spíš jiná. přesněji: "Demokracii, Komunismus, Socializmus, Nacismus, Fašismus, Diktatura, Monarchie" Dvě kracie má být většina? Není tomu tak pokud by jsme chtěli označovat jednotlivé vlády správnými termíny bez ideologického podkladu museli by jsem je nazívat takto: Demokracie, Autokracie, Aristokracie, Technokracie, Gerontokracie, Meritokracie, Sofokracie,Monarchie a v neposlední řadě Kleptokracie, byrokracie a Oligarchie

Každá ideologie měla vždy nějaké počáteční prvky v jedné či více ze zmíněných druhů vládního zřízení. Pojďme si je proto představit postupně

Demokracie tj. vláda lidu. "Je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost" )*

Autokracie tj. vláda jednotlivce- "Je v politickém významu slova forma vlády, ve které je držitelem veškeré moci autokrat – buď jednotlivec (monokracie), nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí. " )**

Aristokracie tj. vláda elity.. (nejedná se o monarchii a monarcha není elitou národa to že se jimi samy nazývali z nich ovšem aristokraty nedělá. s myšlenkou přišel Aritoteles a na rozdíl od vládnoucí Monarchie nemají Aristokraté titul dědičný a na vládě se podílejí všichni aristokraté nikoliv jediný panovník.

Technokracie tj vláda Techniků (odborníků).. "“ Klíčovou roli zde hraje vrstva vysoce postavených specialistů (vědců, technologů a inženýrů). Vznik tohoto způsobu vlády se přikládá reakcím na rozpory kapitalistické ekonomiky, tedy že kapitalistické hospodářství nebylo způsobilé zvládnout hospodářské krize" )***

Gerontokracie tj. vláda stařešinů

Meritokracie tj vláda nadaných "je tedy postavená na myšlence, že výkonové faktory (úsilí jednotlivce, jeho aktivita, schopnosti, výkonnost, píle a zájem) hrají důležitější roli než faktory dané (pohlaví, věk, národnost, rasová příslušnost a sociální původ)" )****

Sofokracie tj. vláda moudrých- Popis tohoto zřízení si rozebereme podrobněji neboť se jedná o rozdělí společnosti podle Platonova státu

Monarchie tj. samovláda- Má obdobný výraz jako autokracie jen se zde neskládá ze slov auto- samo kratos- vláda ale ze slov monos-jeden a archein-vládnou (stejně jako později u oligarchie)

Tyto vládní zřízení tu v nějaké podobě buď byli jsou nebo se o nich často mluví. Nicméně je třeba říci i některé které změnili svůj smysl nebo kterými by se měly označovat některé vlády na místo oněch dobře znějících

Stejně jako ve středověku monarchové a urozené rody vládnoucích autokratů samy sebe nazývali "aristokraty" ačkoliv na jejich chování, myšlení či vládnutí velmi často nic elitního nebylo. Nazývají se dnes stejný způsobem politici "Technokraty" ačkoliv na jejich počínání není nic odborného. Ostatně jaký je Ministr obrany "technokrat" když jeho povolání bylo celí život herec. Jaký technokrat je Ministr zdravotnictví Ludvík když jeho vzdělání je Ekonomie a právo. ačkoliv se dnes manager a ekonomové zvou titulem Inženýr (alespoň v českých končinách) nemají s technickým či vědeckým vzděláním nic společného.

Většina občanů by my dnes jistě dala za pravdu, když bych se rozhodl nazývat současné vládní zřízení termíny

Kleptokracie- vláda zlodějů,

Byrokracie - vláda úředníků,

Oligarchie - vláda bohatých.

Zatím co oligarchie je přímý opak oné Aristotelovi Aristokracie neboť zatím co Aristokrat musí vynikat ve různých sférách života oligarcha musí mít prostě jen peníze a jinak může být zcela neschopný. Kleptokracie je opakem Meritokracie je Byrokracie z mého pohledu opakem Technokracie. Neboť technici, vědci a inženýři preferují snadná a účinná řešení což byrokracie neumožňuje ostatně zkuste dnes v běžné byrokracii (zde ve smyslu každodenní úředničiny) za státní peníze postavit technologické nebo vědecké centrum. Veřejně soutěžené díly vám budou k ničemu protože jste museli vybrat to nejlevnější.


Je celkem jedno jak dnes budete nazývat současný stav věcí ať Demokracií, Byrokracií, Technokracií, Kleptokracií, Oligarchií či dokonce autokracií a nebo jinak ani v jednom případě nebudete mít pravdu. současný stav politikaření a dekadence dospěl do bodu kdy současná vláda nesplňuje ani jednu z oněch myšlenek ba co hůř bere si nápady z každé z nich a to ty nejhorší. V demokracii by jste se jako občan mohl podílet na veřejné vládě v podobě přímo či nepřímo volených zástupců, mohl by jste se přímo podílet na vládnutí ve veřejných forech a mnoho dalších faktorů. Dnešním vzorem demokracie je často zmiňováno řecko. Přesněji v době tzv. Helénismus (období kdy Athény vyhráli nad spartou a stali se hlavní hybnou silou poloostrova). V té době pojem stát neměl žádný význam největším celkem kde se vláda uskutečňovala bylo tzv. Polis (městský stát). Zmiňované Athény v té době měli, ale cca pouhopouhých 40 000 obyvatel.

Již z toho je patrné že politický život ve městě mohl skutečně ovlivnit skoro každý svobodný občan a také byl život svobodného občana tehdy velmi politický. Představa že by mohla demokracie která naposledy skutečně fungovala před oněma dvěma a půl tisíci lety v z dnešního pohledu středně velkém městě. Je při nejmenším směšná a tak aby mohla demokracie alespoň částečně fungovat v podmínkách jaké máme dnes. Bylo přirozené jí postupem času pozměnit od původem řecké myšlenky po tu dnešní a bohužel nutno říci že to byli změny jen k horšímu. O tom ale až v druhém díle


)* https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
)** https://cs.wikipedia.org/wiki/Autokracie
)***https://cs.wikipedia.org/wiki/Technokracie
)**** https://cs.wikipedia.org/wiki/Meritokracie
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 |
Sokrates | ODS
28.10.2017 | 17:06:34
Dne 17.10.2017 00:46:05 Jaroslav Hendrich napsal(a):
Teda hromada hrubek tam fakt byla. :D Což já osobně ve svých článcích mám také. Jinak počtení určitě zajímavé plné faktů a těším se na další "díl"...

Demokracie v dnešní podobě je příliš naředěná nacionalismem socialismem a tak nějak každým smem který známe. Čistá demokracie by už dneska asi těžko prošla. Proto jsem také odpůrcem přímé demokracie. Nemyslím si, že lid je natolik uvědomělý, aby dokázal rozhodnout o závažných tématech v souladu se zájmy společnosti na úkor jednotlivce. Myslím, že zákony musí být tvořeny ZODPOVĚDNÝMI zákonodárci, zvolenými lidem.

Nicméně, nemyslím si, že je úplně proveditelné, aby si 10 000 0000 lidí dokázalo vybrat ze 30ti stran tak, aby plně souhlasili s každým bodem jejich programu. To platí i u mě. Já jsem volič pirátů, ale rozhodně nemůž podpořit přímou demokracii, kterou mají v programu. Vždy tam budou nerovnosti. Proto vždy bude jistá míra nespokojenosti. Proto bude mít lid vždy pocit, že politici nerozhodují v zájmu lidu. Protože vždy se najde něco, co je zrovna proti panu Novákovi a za týden něco, co sice nahrává panu Novákovi ale už nevoní panu Čechovi.

Zatím nemám jistotu ve svých názorech, jak tomu co nejvíce zabránit. A uvažuju nad tím stále...
Děkuji, a omlouvám se za to že ještě pokračování není. Na stole bylo teď příliš práce. dnes jsem si k tomu poprvé sedl a zítra to snad dokončím. (i když to vypadá že ani dva díly neboudou stačit a bude z toho taková zajímá série)
Jaroslav Hendrich | STAN
17.10.2017 | 00:46:05
Teda hromada hrubek tam fakt byla. :D Což já osobně ve svých článcích mám také. Jinak počtení určitě zajímavé plné faktů a těším se na další "díl"...

Demokracie v dnešní podobě je příliš naředěná nacionalismem socialismem a tak nějak každým smem který známe. Čistá demokracie by už dneska asi těžko prošla. Proto jsem také odpůrcem přímé demokracie. Nemyslím si, že lid je natolik uvědomělý, aby dokázal rozhodnout o závažných tématech v souladu se zájmy společnosti na úkor jednotlivce. Myslím, že zákony musí být tvořeny ZODPOVĚDNÝMI zákonodárci, zvolenými lidem.

Nicméně, nemyslím si, že je úplně proveditelné, aby si 10 000 0000 lidí dokázalo vybrat ze 30ti stran tak, aby plně souhlasili s každým bodem jejich programu. To platí i u mě. Já jsem volič pirátů, ale rozhodně nemůž podpořit přímou demokracii, kterou mají v programu. Vždy tam budou nerovnosti. Proto vždy bude jistá míra nespokojenosti. Proto bude mít lid vždy pocit, že politici nerozhodují v zájmu lidu. Protože vždy se najde něco, co je zrovna proti panu Novákovi a za týden něco, co sice nahrává panu Novákovi ale už nevoní panu Čechovi.

Zatím nemám jistotu ve svých názorech, jak tomu co nejvíce zabránit. A uvažuju nad tím stále...
1 |