Odvolatelnost a právní odpovědnost politiků

Blogy Tommenn711 Odvolatelnost a právní odpovědnost politiků
NAPSAL(A) Tommenn711 26.02.2018 | 15:54:35 |
Krásný mrazivý den všem, rád bych se v tomto článku zaměřil na odvolatelnost a právní odpovědnost politiků a důvody, proč zde doposud neexistuje.

Roku 1989 se Česká republika (tehdy ČSR) vymanila z utlačitelského vlivu SSSR a konečně se stala zcela samostatnou a suverénní republikou. Přisluhovači výbojné a utlačitelské politiky SSSR byli zbaveni moci a jako 9. československým prezidentem byl zvolen Václav Havel. Od té chvíle se z ČSR stal oficiálně "demokratický" stát.

Chtěl bych tímto sám za sebe prohlásit, že minulý režim se možná komunistickým nazýval, ale prováděl zvěrstva, za která by se každý "skutečný" komunista styděl. Co chci říci je, že minulý režim za komunistický nepovažuji. Byla to jen sebranka přisluhujících loutek, které nezajímalo blaho lidí a způsoby, jak životy lidí skutečně zlepšovat a i přes naprostou evidentní neschopnost centrálně plánovaného hospodářství konkurovat ekonomikám ostatních zemí, tento ekonomický model udržovali při životě. Tuto část bych zakončil tím, že centrálně plánovaný ekonomický model je naprostý nesmysl a naprosto ignoruje přirozenost lidské potřeby a poptávky.

Touto částí jsem chtěl nastínit, že za minulého režimu bylo odvolání či snad právní odpovědnost politiků naprosté tabu, ale v demokratické a svobodné zemi, by to tak být nemělo. Proč bezmála 30 let od revoluce nemáme skutečné demokratické zákony, které znemožňují okrádat nás, obyvatele ČR? Nechtějí snad politické elity přijít o místa u koryt, která se po revoluci uvolnila? Kolik afér a skandálů od revoluce proběhlo, kolik jich bylo zameteno pod koberec a kolik jich ještě proběhne?

Dokud nebude existovat zákon o odvolatelnosti a právní odpovědnosti politiků, nynější stav se nikdy nezlepší a náš stát jako celek nikdy prosperovat nebude.

Jsem pro zrušení poslanecké imunity a odvolatelnost politiků na všech správních instancích (od zastupitelů po prezidenta). Prakticky by odvolání mělo probíhat ve dvou krocích:

1. Založení petice a nasbírání dostatečného počtu hlasů

Nedělám si iluze, a proto počítám s tím, že může dojít ke zneužití tohoto práva, proto je první fází odvolání nezávazná petice, určená počtem hlasů podle správní úrovně onoho potencionálně odvolaného politika.

Tato petice je předložena určitému speciálnímu státnímu orgánu/organizaci (o této části by se ještě dalo debatovat), pokud petice splní požadavky určené v zákoně a splní všechny formální náležitosti, je tento dokument oficiálně posuzován, jako podmět k referendu.

2. Uskutečnění referenda

Po splnění podmínek, nutných pro klasifikaci návrhu (petice), jako podmětu pro referendum, následuje uspořádání samotného referenda. Opět, podmínky jsou vymezeny zákonem o odvolávání a právní odpovědnosti zákonodárců (př. nutný počet zúčastněných, nutný kladný procentuální výsledek pro odvolání atd.). Taková referenda budou možná na jakékoliv správní úrovni s nutnou předcházející podmínkou v 1. bodě. O výsledcích referenda a vyhodnocení rozhoduje opět speciální orgán, to znamená, že pořádání referenda je v kompetenci jednotlivých správních jednotek, ale výsledek referenda je vyhlášen a potvrzen na státní úrovni, aby se zabránilo cílenému odvolání "nepohodlných" politiků.

Veškerá takto proběhlá referenda i petice jsou veřejně dostupné všem občanům ČR.

Právní odpovědnost jako taková se vztahuje na nás všechny, proto nechápu, proč by politici měli z této odpovědnosti být vyňati. Je ostudou, že takové praktiky zákonodárcům tolerujeme, ale nikdy není pozdě situaci změnit. Stejně jako je dělník, lékař či učitel odpovědný za své jednání a činy, tak i politik je odpovědný za svoje konání, se všemi případnými tresty či trestním stíháním, pokud jedná nečestně a svoji práci neplní tak, jak by plnit měl.

Odvolatelnost a právní odpovědnost politiků je základním kamenem demokracie, svobody a politického pluralismu, nenechme se proto připravit o to, co nám všem právem náleží a tím je možnost zvolit a odvolat naše zákonodárce.
Pro hodnocení se musíte přihlásit