Řešení migrační krize

Blogy Tommenn711 Řešení migrační krize
NAPSAL(A) Tommenn711 27.02.2018 | 17:28:23 |
Zdravím, v tomto článku bych rád rozebral široce, byť v dnešní době již ne tak často diskutovanou problematiku migrační krize a nastínil, jak by se tato problematika dala efektivně řešit.

Každý z nás si zřejmě uvědomuje, že nynější stav řešení, této choulostivé a pro Evropu nesmírně důležité otázky, je neefektivní a z dlouhodobého hlediska neúnosný. Politika Angely Merkelové selhala, stejně jako bláhová idea kvót vymyšlená naprostými idioty nekompetentními k jakémukoliv rozhodování o budoucnosti Evropy.

Kolik nevinných lidí ještě musí zemřít, aby si "evropské elity" uvědomily, že tudy cesta nevede? Kolikrát ještě budeme poslouchat, že kvóty jsou "fajn" věc a státy, které je nepřijmou, budou perzekuovány? Copak nikdo nevidí situaci v Calais?

Říkám pomáhejme, ale pomáhejme efektivně a tak, abychom za pár let pomoc nepotřebovali sami.

V případě nynější migrační krize je nejdůležitější vyřešit příčinu problému, než řešit následek, jako je tomu dnes. Organizací, která by skutečně tuto problematiku mohla vyřešit, je NATO.

NATO tu není jen tak, ale má mít reálné pravomoci a vliv. Vytvořme na územích na Blízkém východě oblasti, které budou chráněny jednotkami NATO. Vybudujme v těchto oblastech fungující "města", ve kterých budou nemocnice, školy, policejní stanice, infrastruktura atd (zaměstnanci v těchto institucích budou hlavně členové charitativních organizací, lékaři bez hranic atd.), ale nepřenášejme problémy na lidi, kteří si to nezaslouží (nepřenášejme problém do Evropy). Nenechme jednotlivé státy jako Turecko, USA atd., aby si na těchto územích dělali, co chtějí a danou situaci jenom zhoršovali.

Pomocí jednotek NATO se aktivně zapojme do boje proti Islámskému státu a ukončeme tuto šaškárnu jednou provždy. Pomozme těm, kteří to doopravdy potřebují tak, že zlepšíme životní podmínky na jejich území. Nezvěme však do Evropy ekonomické migranty a netolerujme nebezpečí teroristických útoků.

Primárním řešením je tedy porazit Islámský stát a budování infrastruktury a fungujících společenství na Blízkém východě. Sekundárně je třeba vyřešit problém již přítomných migrantů. Migranty by evropské země měly přijímat pouze, pokud žadatel o azyl splní následující podmínky:

1. Žadatel o azyl se prokáže platným průkazem totožnosti

2. Žadatel je zdraví, netrpí žádnou vážnou přenosnou chorobou, která by mohla ohrožovat obyvatele dané země, jeho zdravotní stav bude posouzen ještě na území mimo daný stát (Blízký východ v chráněných oblastech NATO)

3. Žadatel má čistý trestní rejstřík a nedopustil se žádného násilného chování

4. Žadatel je způsobilý k práci, respektive má kvalifikaci na výkon určitého povolání

5. Žadatel prohlašuje, že je ochoten učit se jazyk, kterým se hovoří na určitém území a přijímá tradice a zvyky, které jsou praktikovány na daném území i za cenu, že by narušovaly tradice a zvyky jemu vlastní (základní informace o dané zemi a základní výuka jazyka by proběhla ještě na území ovládané jednotkami NATO, stejně jako lékařské prohlídky atd.). Zároveň prohlašuje, že bude respektovat a ctít veškeré zákony platící na daném území (pokud ne, je deportován do chráněné oblasti NATO bez možnosti vstupu do jakékoliv evropské země do doby, než válečný konflikt na Blízkém východě skončí).

6. Žadatel se zavazuje, že po skončení válečného konfliktu na Blízkém východě se vrátí zpět do vlasti, pokud mu stát nevyhoví v prodloužení pobytu

Zkráceně, každý stát by měl nabídnout určitý počet volných "migračních" míst. Uprchlíci na chráněných územích NATO by se mohli rozhodnout, kam chtějí jít, pod podmínkou, že splní všechny podmínky výše uvedené. Maximální počet možných přijatých migrantů by si každý stát nastavil sám, ale sám bych byl pro 0,01%/rok z celkového počtu obyvatel (v případě ČR by se jednalo cca o 1000 osob/rok). Počet možných přijatých migrantů by se každý rok zmenšoval o 0,001% z celkového počtu obyvatel (v případě ČR, druhý rok přijmutí nejvýše 900 migrantů atd.).

Nutno říci, že se nejedná o systém kvót. Daný stát pouze nabízí tato místa, každý migrant si může vybrat, kam půjde. Stát tedy svůj maximální počet ve finále vůbec nemusí naplnit, protože migranti do takového státu nemusí vůbec chtít jít. Migrant, který podmínky nesplní je ihned přemístěn na chráněná území NATO na Blízkém východě.

Všichni nynější ilegální migranti nacházející se v Evropě mají být přemístěni na vytvořená chráněná území NATO, násilné projevy nesouhlasu migrantů (zapalování aut, rabování atd.) mají být kvalifikovány jako zločiny a daní migranti zadrženi a zatčeni.

Takto zabráníme, aby se do Evropy dostávali ekonomičtí migranti. Základem je vyřešení problému, to znamená poražení Islámského státu a pomoc skutečným válečným utečencům.

Nepodporujme nadále destruktivní politiku "evropských elit", podporujme skutečné řešení.
Pro hodnocení se musíte přihlásit