Státní kapitalismus

Blogy Tommenn711 Státní kapitalismus
NAPSAL(A) Tommenn711 25.02.2018 | 10:58:11 |
Krásný den všem, v tomto článku bych chtěl více rozebrat téma státního kapitalismu a nastínit praktické fungování takového tržního mechanismu.

V první řadě si musíme říci, co státní kapitalismus vlastně je, respektive, v čem spočívá jeho myšlenka. Jedná se o systém, ve kterém stát vlastní veškeré výrobní prostředky, ale namísto centrálně plánovaného systému reaguje na potřeby a požadavky obyvatel. Takovýto systém se od soukromého kapitalismu liší hlavně v tom, že stát sice některá odvětví koncipuje jako ryze zisková, ale z těchto ziskových položek (př. výrobky všeho druhu) poté financuje přirozeně prodělečné položky (př. zdravotnictví, školství, sociální systém).

Struktura státního kapitalismu

1. Státní podniky výdělečné

Příkladem jsou výrobky všeho druhu produkované státními firmami, státní stavební firmy atd. Jedná se o část státního hospodářství, která generuje zisky, respektive generování zisků se očekává od posledního ekonomického subjektu (př. zemědělské družstvo - zpracovatelská firma - prodejce (obdoba dnešních supermarketů)), to znamená, že generování zisků je očekáváno od prodejce (supermarketu).

Výhodou je, že odpadne daň z přidané hodnoty mezi podniky a další daňové povinnosti, respektive zboží z jednoho podniku je do druhého dodáno za takovou cenu, aby podnik nadále mohl fungovat a zároveň dokázal svoji výrobu rozšířit. Stát má tudíž dvě možnosti, buď zboží zlevnit a generovat menší zisky z prodeje nebo cenu zboží nechat a generovat vyšší zisky díky absenci placení daní, respektive plátce daně je samotný stát, tudíž státní firmy daně platit nemusí.

K diskuzi je pochopitelně, zda-li zvolit systém, kdy si firmy vydělají pouze sami na sebe a o peníze na rozvoj budou muset požádat speciální státní úřad pro udělování dotací nebo se určí zákonem, že státní firma má právo na přidanou hodnotu z určitého zboží o určité procentuální hodnotě.

2. Státní podniky prodělečné

Příkladem jsou zvláště služby či položky, které jsou přirozeně prodělečné a stát je poskytuje jako základní služby, na které mají právo všichni občané a obyvatelé ČR (př. školství, zdravotnictví, sociální systém, policie, armáda atd.). Výhodou je opět absence daňových odvodů, respektive se od dané firmy neočekává vykazování zisků a tudíž jsou dané položky financovány státem, lépe zásobovány výrobky ze státní výdělečných firem, které si ale za poskytnuté zboží účtují sníženou platbu (př. zbrojovka dodává armádě zbraně, munici, těžkou techniku atd.).

Důležitým prvkem je určení, kdo dané firmy povede (výdělečné i prodělečné). Budou určeny minimální požadavky pro ředitele a vedení firem, které je nutno splnit nebo o funkci přijdou (u výdělečných minimální zisk atd., u prodělečných maximální ztráta atd.)

Veškeré výsledky hospodaření budou volně přístupné komukoliv z občanů České republiky. Základem fungování je i konkurence na trhu, to znamená, že na trhu sice bude existovat jedna státní firma, ale jejíž pobočky, jednotlivé výrobny atd. si budou konkurovat a podle výsledků budou dané části právního subjektu odměňovány, budou jim poskytnuta větší práva o svém vlastním rozhodování atd.

3. Živnostníci

Nutná je existence zákona, která bude definovat, kdo živnostník je, limity, které nesmí překročit (počet zaměstnanců, rozloha stavby/prodejny, roční čistý obrat atd.). Živnostník má povinnost platit daně a své hospodářské výsledky veřejně poskytnout státnímu dozorčímu orgánu (výše obratu, výše zisků atd.) Další práva a povinnosti budou vymezeny zákonem o živnosti.

4. Svobodná povolání a výjimky

Jedná se o listinu speciálních povolání/služeb, která mohou existovat, jak ve státní tak, v soukromé sféře (př. herci, zpěváci, lékaři provozující vlastní ordinaci atd.). Defacto se jedná o jistou mutaci živnostenského zákona. Principy povinností a práv jsou stejná (transparentnost financování, pravidelné finanční zprávy, limity počtu zaměstnanců, rozlohy atd.)

Nezbytné předpoklady pro vznik a funkci státního kapitalismu

1. Odvolatelnost politiků

Odvolatelnost politiků, všech úrovní (od zastupitele až po prezidenta)

2. Právní odpovědnost politiků

Stejné jako v bodě 1.

3. Přechod soukromého majetku do státních rukou

4. Existence pouze jedné státní banky a zdravotní pojišťovny

Důležitým bodem je udržet si právo tisknout vlastní měnu.

5. Mediální svoboda

Stát vlastní pouze svá média (televize, noviny atd.) a zaručuje existenci všem ostatním soukromým médiím, ať už jsou jejich názory jakékoliv, pokud nepodněcují k rasově či jinak motivovanému násilí. Základem dobře fungující společnosti je naprostá svoboda slova.

6. Nestrannost soudů

Nestrannost soudů při sporech živnostníků a státu atd.

7. Reforma školství

Potřebujeme studenty/dospělé, kteří budou mít nejen teoretické, ale i praktické dovednosti a zkušenosti.

Výhody a nevýhody

Nevýhody

1. Absence základní lidské svobody podnikat

2. Nebezpečí zneužití v případě neexistence možnosti odvolání a právní odpovědnosti politiků

Výhody

1. Menší míra korupce, díky vzájemné kontrole státních institucí, odvolatelnosti politiků atd.

2. Možnost snižování některých daní s ohledem na absenci daně z přidané hodnoty ve velké části výrobní sféry

3. Efektivnější kontrola a zavádění nových technologických postupů

4. Rovnost příležitostí

Výhod i nevýhod je pochopitelně více. Státní kapitalismus nemůže být efektivní, pokud neproběhne mnoho reforem a změn zákonů. Avšak věřím, že pokud změny nastanou, státní kapitalismus je nejlepší formou ekonomického zřízení.

Tyto reformy však mají vždy probíhat demokratickou cestou v řádné volbě, které se mohou účastnit všichni svéprávní občasné ČR starší 18 let.
Pro hodnocení se musíte přihlásit