Apel

Blogy Revan Apel
Obrázek k: Apel
NAPSAL(A) Revan 17.10.2017 | 23:02:40 |
Důvodem vzniku tohoto článku je dvojice dat. Koncem týdne, tedy dne 20. a 21. října se uskuteční 7. parlamentní volby do poslanecké sněmovny v dějinách České republiky. Zároveň za měsíc, dne 17. listopadu, slavíme Den boje za svobodu a demokracii. Je naprosto nepochybné, že pojmy ,,volby‘‘ a ,,svoboda a demokracie‘‘ jsou natolik provázané, že efektivně nemůžou jeden bez druhého existovat.

Mou ideou není, abych Vám sdělil, jaký máte vhodit lístek do urny. Jde mi o to, abyste tam onen lístek, váš hlas, vhodili za použití mozku a vědomí, že objektivně a jistě víte, proč jste si vybrali právě tuto volbu. Letošní volební rok tu máme kandidátce spoustu hnutí, reakčních a populistických stran. Až do minulých voleb se většina těchto subjektů držela pod 5% hranicí pro vstup do poslanecké sněmovny. Dnes jedno takové hnutí spoluvládne a spousta dalších je díky preferencím nadšená, že si zavládne také. Důvod k obavám je na místě. Hrozí vytvoření chaosu v ústavě, zruinování našeho demokratického systému, znehodnocení listiny základních práv a svobod, vláda zloděje a agenta minulého režimu. Opravdu chceme, aby k těmto aktům došlo?

Mnozí argumentují tím, že tradiční strany nám dnes již nemohou nabídnout nic. Zlé jazyky tvrdí, že jen rozkrádají republiku, staví si pískové hrady na našich hlavách a přiživují se na poctivě pracujících občanech. Možné to je. Tohle tvrzení nelze podložit, ani vyvrátit. Mohou tedy za naši současnou životní situaci právě ony, tradiční strany? Do jisté míry ano, mohou. Mohou za to, že žijeme v prosperující, bezpečné zemi v jádru Evropské unie, mohou za to, že jsme svobodní, můžeme si říkat a myslet co se nám zlíbí, mohou za to, že můžeme studovat, pracovat a cestovat jakkoliv chceme. V současnosti politici naše osudy netvoří, to my si je tvoříme. Chceme, aby tomu tak bylo i nadále? Můžeme se starat o sebe my sami, nebo to nechat na státu. Každý na to má svůj názor. Přesto se zamysleme nad tím, zdali stojí za to nechat si řídit životy někým jiným.

V pátek a v sobotu budeme mít možnost být vyslyšeni. Máme možnost zvolit unáhlený skok vpřed, který způsobí naše klopýtnutí a následný pád daleko, daleko dozadu, nebo můžeme zvolit pomalou a stabilní chůzi vpřed. Nic jako úspěšný skok někam do dáli není možné. Systémová revoluce v tomto případě není funkčním řešením.

Běžte k volbám a třímejte v ruce obálku, o které budete dobře přesvědčeni, že její obsah je dobrou volbou pro Vás i Vaše děti. Dobrou volbou pro Vaši zemi.

-R.
Pro hodnocení se musíte přihlásit