Nejméně špatný systém

Blogy František Navrkal Nejméně špatný systém
Obrázek k: Nejméně špatný systém
NAPSAL(A) František Navrkal 17.10.2017 | 13:29:47 |
V poslední době čelíme vzrůstající kritice pro svoje prosazování přímé demokracie, ač nejde o nějakou novinku v našem programu. Tato kritika má částečně původ ve skutečnosti, že určitým stranám za demokracií pouze skrývající své tendence neslučitelné s hodnotami vyspělé západní společnosti, se podařilo dát konceptu přímé demokracie značně špatné jméno. My však nevidíme přímou demokracii jako levný způsob pro přitáhnutí nerozhodnutých voličů, ale jako jednu z nutných složek v rámci co nejlépe fungujícího státu.

Nejprve je nutné vyjasnit jednu konkrétní věc: nechceme přímou demokracii jako jediný demokratický nástroj, jenž by nahradil demokracii zastupitelskou – není to možné ani žádoucí. Přímé rozhodování občanů má sice své výhody – dává jim to větší pocit sounáležitosti s obcí, regionem, státem či nadnárodní unií, zvyšuje pravděpodobnost jejich aktivního zapojení do politiky, jasněji ukazuje, oč lidé vlastně stojí –, ale zároveň ji rozhodně nelze užívat plošně. Většina současné agendy musí zůstat v rukou volených zástupců, jako tomu bylo doposud, a to ze dvou důvodů.

Prvním z nich je prostá obtížnost vypisování referend a jejich zpracovávání, i za předpokladu, že by se hlasovalo elektronicky, čemuž navíc nepomáhá omezený čas a pozornost voličů, měla by se zaměřovat pouze na zcela zásadní společenská témata. Hlasovat se také má vždy, pokud možno, o více věcech najednou, aby nebyli voliči nuceni chodit k volbám (ať už fyzicky či elektronicky) příliš často.

Druhým je skutečnost, že zastupitelé se mohou snadněji pečlivě vzdělávat v komplexní problematice, jakou bezesporu velká část běhu státu je, neboť tomu mohou věnovat veškerý svůj (pracovní) čas, aniž by zároveň řešili jak se uživit.

Zároveň je však důležité si uvědomit, že volení zástupci nemají patent na rozum a nejsou odborníky na všechno, musejí se tedy radit před svými rozhodnutími s odborníky. Zrovna tak by mělo být zaručeno, že voliči před referendem budou mít k dispozici odborná doporučení, vysvětlení a podobně.

Obecně skutečnost, že je někdo voleným zástupcem, z něj nečiní nadčlověka imunního vůči iracionálním či antisociálním vzorcům chování – ve skutečnosti moc ráda přitahuje právě takové lidi. Navíc i člověk, jenž původně vstoupil do politiky se šlechetnými záměry, se může postupem času proměnit k nepoznání. Jak známo, moc kazí charakter. Ostatně historie nám opět může posloužit jako bohatý zdroj příkladů zvolených osob, které neměly žádnou touhu ani schopnosti své úřady vykonávat svědomitě a v zájmu občanů.

Proto máme v programu možnost lidového veta (o jeho konkrétní podobně by samozřejmě bylo třeba dále diskutovat), což by dávalo občanům přímější kontrolu nad skutečně zásadními rozhodnutími a společně s odvolatelností politiků občany by mělo vynutit větší zodpovědnost politiků při vykonávání jejich profese a větší nutnost sloužit nám všem namísto sama sobě.

Náš demokratický systém by v sobě má sdružovat jak prvky přímé, tak i zastupitelské demokracie ve vzájemném souladu. I díky nedávné činnosti pochybných stran prosazujících přímou demokracii vešla v mlhavé obecné povědomí jakási představa, že tyto dva druhy demokracie vůči sobě stojí v zrcadlové opozici, ač se ve skutečnosti mohou velmi dobře doplňovat (případně vzájemně dle potřeby brzdit a vyvažovat).

Přímá ani zastupitelská demokracie nenesou žádné záruky správnosti – jsou to všechno jen heuristiky. Lidé nejsou dokonalí, tak ani nemohou být dokonalé systémy postavené na jejich rozhodnutích, i když neustálou prací na zvyšování vzdělanosti a informovanosti v politických, ekonomických a společenských otázkách zde můžeme ještě učinit velké kroky vpřed.

Vybírat mezi možnostmi v referendu není rozhodně z principu těžší než vybírat svoje volené zástupce. Může to být různě, ale třeba vybrat místo, kde má v obci stát dětské hřiště, nebo rozhodnutí, jestli má být legální držení konopí, snad opravdu nevyžaduje tak komplexní informovanost, kterou vyžaduje správná volba senátora nebo politické strany kandidující do Sněmovny.

Změny politického systému bude nutné provádět opatrně, postupně a systematicky – rozhodně tedy nepřipadá v úvahu nějaké ad hoc referendum o vystupování z NATO, či dokonce EU apod., naopak chceme začít na úrovní komunální politiky místními referendy a přímou volbou starostů. A snad časem jako občané začneme i věřit jeden druhému a bavit se spolu, protože právě to je skutečným základem demokracie, nikoli nějaká formální instituce, demokracie je totiž náš společný projekt – je to vláda lidu, tedy nás všech. Nastal čas, aby náš politický systém odpovídal tomu, že stát je tu pro lidi, nikoli lidi pro stát.

- Bc. František Navrkal, dvojka na kandidátce Pirátů do Sněmovny v Ústeckém kraji
Pro hodnocení se musíte přihlásit