ZALOŽIL
Michalion | 04.11.2017
Josef Trojánek | Svobodní
04.11.2017 | 17:22:11
Digitalizace nás prostě nemine, ale státní správa by to neměla přehánět. Mělo by se to zatrhnout u úřadů. Ale vše by mělo být osobně podepisováno na papíře. Elektronické Volby vůbec, mohly by se zmanipulovat. Elektronická evidence Tržeb, bohužel jí tu už máme a Podnikatéle už jí zavedly, bylo by nerozumné jí zrušit úplně a tak by se měla zmodernizovat aby i plně nahradila Daňové přiznání. Určitě by měla být dobrovolná, zvláště u malých živnostníků a stánkařů. Je to můj osobní názor, samozřejmě dá se toho ještě mnoho zlepšit a jsou i lepší nápady.
-1
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Dominik Škrba | KSČM
04.11.2017 | 16:34:19
Digitalizace tu prostě už pár let je a je i bude důležitou součástí Průmyslu 4.0, a je jen na nás jak se k tomu postavíme. Ano je pro mě nemyslitelné aby byl člověk čipován. Jinak jsem pro digitalizaci úřadů, sám jsem kolikrát litoval, že to či ono nemohu zařídit přes PC. Jediný body, které bych z digitalizace vynechal jsou volby, občanky a pasy. Velký problém vidím i s novými občanskými průkazy, které budou. Kde po občanu budou vyžadovány asi 3 kódy, které si bude muset pamatovat (zajistitelnost bude zpoplatněna asi 100,-), dokážete se představit seniora, kterak si vymyslí a zapamatuje 3 kódy?

A ja již bylo řečeno, nechat i klasickou alternativu k PC verzi.

Co se týče firem a podniků u robota je nevýhoda, že pracuje pouze v naprogramovaném programu. Kdežto lidský organismus dokáže přijít na zkratky, či zjednodušení nebo zefektivninění sám. Ano existují tzv. učící se systémy, ale obávám se, že jejich algoritmus v tomto člověka nezastoupí
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jan Žďárský | ODS
04.11.2017 | 14:14:04
Digitalizace je určitě téma, o kterém se bude více a více mluvit.

V současné době probíhá digitalizace například v oblasti občanských průkazů. Když to zvulgarizuji, tak ten čip v občanském průkazu už není jen na okrasu, a aby vás zklásli o 500 Kč. Dále se rozmáhají datové schránky, elektronické úkony a autorizovaná konverze dokumentů.

Osobně si myslím, že digitalizace je potřeba, ale...

Je nutné zmínit i rizika a problémy. Budu to demonstrovat na příkladu elektronických voleb. V České republice je povinnost zachovat tajnost voleb. Elektronické volby by tuto zásadu narušily. V Estonsku elektronické volby zavedli. Ale z hlediska ústavněprávního tam vidím poměrně velký problém. Dejme tomu, že estonský občan odvolí elektronicky. Poté si řekne, že se mu ta volba nějak nezamlouvala. Zákon mu dává pravomoc odvolit ještě klasickým způsobem, tedy osobně ve volební místnosti. Náš Estonec se tedy vydá do volební místnosti, kde řekne, že chce změnit volbu a volit osobně. Volební komise tedy elektronicky dohledá, jak volil, smaže jeho hlas, a poté může odvolit znovu. Osobně tam tedy spatřuji problém, že je tam porušena zásada tajnosti volby, protože stát má v podstatě pravomoc dohledat, jak daný jednotlivec volil. Kdo může zaručit, že to nemůže být zneužito? Nejsem IT specialista, možná mě někdo opraví, ale nemyslím si, že v současné době existuje systém, který by umožnil hlasovat elektronicky za současného zachování tajnosti volby.

Dále je také nutné zmínit, že digitalizace nesmí být absolutní. Tedy, musíme zachovat alternativu klasického "papírového" či ústního podání pro lidi, kteří počítač nemají či nemají přístup k Internetu.
4
Pro hodnocení se musíte přihlásit
pete4646 | Svobodní
04.11.2017 | 13:21:15
Digitalizace je hlavně na úřadech hrozně moc potřeba. Naše státní správa se zasekla někde ve dvacatém století.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jan Chyla | ANO
03.11.2017 | 21:58:57
Jsem pro digitaliazci, šetřeme svojí sílu a nechme pracovat stroje. Stejně to k tomu spěje. Prodavačky jsou nahrazovány samoobslužnými pokladnami, ve vlacích jsou dnes automaty místo průvodčích, ve fabrikách svařují stroje a mohl bycvh pokračovat. Určitě by to měla být cesta budoucnosti.
-1
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Diotima | TOP09
03.11.2017 | 21:54:30
Zda digitalizovat či nikoli. Je to těžká otázka. Samozdřejmě, že je zde silný proud, který je proti. Argumentují že robotizace a digitalizace vezme lidem práci. Ale nesmíme zaspat dobu protože tento trend nezastavíme, můžeme z něj jen vytěžit maximum. Tak jak dřív vymezeli formani, kvůli železnici i dnes vymizí celé oblasti naší ekonomiky, a proto musíme připravit správnou legislativu, ale ne takovou, která by podnikatele svazovala, ale naopak jim dala větší prostor. Proto se musíme odpoutat od strojírenství, které není perspektivní(to ale neznamená že by se nananašem průmylu neměla podílet), ale zaměřit naši pozornost na vědu a výzkum na služby a stím spojenou turistiku, zvláště pak ekoturistiku

Ovšemže s sebou nese rizika vždyť i kvůli železnici zemře ročně několik desítek lidí v naší zemi ale nikdo je zrušit nechce. A stejné je to i s digitalizací ušetří čas podpoří ekonomiku, ale musíme se jí (nebo ona nám) přizpůsobit.
-2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Michalion | Piráti
03.11.2017 | 21:25:10
Zajímal by mne váš náhled na problematiku informatiky, digitalizace a robotizace zároveň. Do jaké míry jste ochotni přijmout digitální svět do vašeho života? Má se to zastavit na úřadech, anebo jste pro ještě větší hloubku propojení elektroniky s člověkem?
Za mne, všeho s mírou. Digitalizace je pojem sám o sobě a v každé době je si na něj utvořit nové pohledy. Zatímco v 90. letech byla digitalizace revoluce mobilních telefonů, dnes je to co? Je jasné, že jsou struktury, které chtějí zelektronizovat člověka. Pokusy s nošením čipů a různých informačních destiček již probíhají dlouhodobě, ale to je podle mého již přes čáru. Digitální svět má být jasně oddělen od člověčích vnitřních záležitostí. Digitalizace má strop ve fungování věcí okolo nás, k naší pomoci, primárně k tomu, abychom mohli pro sebe využít nově nabitý čas.
Jak tuto problematiku vidíte vy? Je pro vás technologie spojenec, anebo ošidný kolaborant? A jste pro zavedení čipů v lidském těle, jakožto prostředku k fungování v digitálním prostředí, kde jste prakticky bez omezení, anebo je to ta hranice, která se nemá překročit?
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 |