Markko | ODS
21.04.2022 | 13:52:38
Dne 21.04.2022 12:24:37 Jiří Hráček napsal(a):
Každá civilizace se v historii vždy zničila sama díky své aroganci, chamtivosti nebo přebírání cizích vlivů. Starý Řím zničila kombinace závislosti na levné pracovní síle (zdroje otroků nebyli nevyčerpatelné), závislosti na dovozu obilí a dalších komodit z podmaněných území, přebyrokratizovanost, opuštěním kulturních tradic a jejich nahrazení křesťanstvím, neřešenými sociálními rozpory a obří korupcí. Do toho ještě příliv Barbaru z řad germánských kmenů a nekonečné války s nimi a pád Říma byl neodvratny. Dnes jsme na tom podobně.
A zřejmě takový konec můžeme pouze oddálit, nikoliv zastavit.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
21.04.2022 | 12:24:37
Dne 20.04.2022 22:22:20 Markko napsal(a):
Já bych řekl, že zde chybí obecně gramotnost, kdy se fakticky liberální režim interpretuje jako univerzální systém vládnutí. Obávám se radikalizace právě těch Vámi zmíněných křídel. Krize západní civilizace je vyvolaná samotným Západem. V čase silného blahobytu, konzumu a nadutosti, se otevírá cesta k pádu nastaveného systému, pádu jistot. Liberálové pociťují obavy, že ztratí svou moc na Západě, a tak si berou liberální demokracii jako rukojmí, aby získali manévrovací prostor.

Samozřejmě americký politický systém a ideje jednotlivých stran se liší, pokud srovnáváme s českou stranou. Já jsem stoupencem Tea Party v ODS. V Republikánské straně USA vidím vzor, jako konzervativní, pravicová strana, ačkoliv je otázkou, jak její politiku (a zda) lze praktikovat u nás. To je na diskuzi.


Jsou zde tendence měnit, nedaleko od našich hranic je odklon od liberální demokracie, liberálové bijí na poplach. Unijní liberální levice už pěstí vyhrožuje, kdo nejde s námi, jde proti nám. Osobně bych rád viděl zdravý střed, nic radikálně neměnit, neprotlačovat radikální agendu, ke které mají liberálové blízko. S jídlem roste chuť. Diskuze upadá, lidé se nechtějí bavit, těžko se hledají kompromisy a v chaosu se dobře vládne.

Mrazí mě spíše z toho, koho bude dělnická část společnosti volit, když tradiční levicové strany selhaly a nenabídlo solidní a zodpovědný program. Zatím s nimi dobře manipulují pravicoví a levicoví radikálové. Výzva pro obrodu tradiční levice, snad ne marná.
Každá civilizace se v historii vždy zničila sama díky své aroganci, chamtivosti nebo přebírání cizích vlivů. Starý Řím zničila kombinace závislosti na levné pracovní síle (zdroje otroků nebyli nevyčerpatelné), závislosti na dovozu obilí a dalších komodit z podmaněných území, přebyrokratizovanost, opuštěním kulturních tradic a jejich nahrazení křesťanstvím, neřešenými sociálními rozpory a obří korupcí. Do toho ještě příliv Barbaru z řad germánských kmenů a nekonečné války s nimi a pád Říma byl neodvratny. Dnes jsme na tom podobně.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Markko | ODS
20.04.2022 | 22:22:20
Já bych řekl, že zde chybí obecně gramotnost, kdy se fakticky liberální režim interpretuje jako univerzální systém vládnutí. Obávám se radikalizace právě těch Vámi zmíněných křídel. Krize západní civilizace je vyvolaná samotným Západem. V čase silného blahobytu, konzumu a nadutosti, se otevírá cesta k pádu nastaveného systému, pádu jistot. Liberálové pociťují obavy, že ztratí svou moc na Západě, a tak si berou liberální demokracii jako rukojmí, aby získali manévrovací prostor.

Samozřejmě americký politický systém a ideje jednotlivých stran se liší, pokud srovnáváme s českou stranou. Já jsem stoupencem Tea Party v ODS. V Republikánské straně USA vidím vzor, jako konzervativní, pravicová strana, ačkoliv je otázkou, jak její politiku (a zda) lze praktikovat u nás. To je na diskuzi.


Jsou zde tendence měnit, nedaleko od našich hranic je odklon od liberální demokracie, liberálové bijí na poplach. Unijní liberální levice už pěstí vyhrožuje, kdo nejde s námi, jde proti nám. Osobně bych rád viděl zdravý střed, nic radikálně neměnit, neprotlačovat radikální agendu, ke které mají liberálové blízko. S jídlem roste chuť. Diskuze upadá, lidé se nechtějí bavit, těžko se hledají kompromisy a v chaosu se dobře vládne.

Mrazí mě spíše z toho, koho bude dělnická část společnosti volit, když tradiční levicové strany selhaly a nenabídlo solidní a zodpovědný program. Zatím s nimi dobře manipulují pravicoví a levicoví radikálové. Výzva pro obrodu tradiční levice, snad ne marná.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
20.04.2022 | 21:07:07
Dne 20.04.2022 13:09:25 Markko napsal(a):
Máte představu, co tento systém může nahradit? Jak si představujete tedy demokracii bez pojmu "liberální"? Osobně vidím také problém, že si liberálové privatizují demokratický systém jako vlastní.
Ten systém se nazývá kapitalismus a jeho předchůdcem byl feudalismus, takže je jisté, že něco ho časem může nahradit. Různé filzofické představy o budoucnosti existují. Pro příklad stačí uvést třeba Star Trek. Tamější fiktivní společnost je v podstatě postavená na úplně jiných základech než ta naše. Dnes ovšem vidíme, že technologický pokrok nevede ke sjednocení společnosti a už vůbec ne k federalizaci planety země. Jednotlivé regiony ve světě se totiž rozvíjí nerovnoměrně. Bohatý západ dnes čelí celé řadě krizí, které přímo ohrožují přežití západní civilizace. A nejrychleji rostoucí země, kde se soustředí technologická výroba pro zbytek světa je Čína. Země, která dokazuje, že kapitalismus je nejefektivnější bez demokracie a humanizmu.

Za minulého režimu se používal termín lidová demokracie. Protože se předpokládalo, že socializmus (to je v podstatě hybrid mezi kapitalismem a komunismem) je systém, ve kterém vládne pracující lid (tedy většina společnosti) prostřednictvím komunistické strany. Což je podle teorie strana dělníků, rolníků a pracující inteligence. Jenže se nepočítalo s tím, že zde vznikne nadřazený stranický aparát plný vysokých funkcionářů, který se postupně odtrhne od reality a hlavně od toho pracujícího lidu. A také skutečnost, že v něm bude plno bez charakterních kariéristů, kteří do strany vstoupili jen z vypočítavosti jako například Babiš.

Liberální demokracii si přivlastňují liberálové zcela právem, protože je postavená na liberálních myšlenkách a hodnotách. Nikoliv na konzervativních nebo socialistických. Ty se naopak snaží potlačovat. Proto se postupně z konzervativců a liberálů staly neokonzervativci nebo neoliberálové tvořící mix z obojího. Ani ODS není čistě konzervativní stranou. Ale má v sobě silné pravicové neoliberální křídlo. Ne nadarmo se říká, že česká pravice by v USA byla Americká levice. ODS, STAN, TOP 09 a Piráti představují defakto všechny křídla demokratické strany. Od konzervativně liberálního až po progresivistické.
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Markko | ODS
20.04.2022 | 13:09:25
Dne 20.04.2022 12:45:54 Jiří Hráček napsal(a):
Skutečnost, že si liberálové ukradli demokracii pro sebe je realita. Vždyť západní Evropa je postavená na myšlenkách velké francouzské revoluce a její hlavní představitelé byli radikální liberálové. Tehdy se jednalo o revoluční síly, které se snažili zničit absolutistický feudalismus a nahradit ho buržoazní (liberální) demokracii a republikánským zřízením.
Máte představu, co tento systém může nahradit? Jak si představujete tedy demokracii bez pojmu "liberální"? Osobně vidím také problém, že si liberálové privatizují demokratický systém jako vlastní.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
20.04.2022 | 12:45:54
Dne 20.04.2022 09:37:25 Markko napsal(a):
Reálné to podle mě není, protože se to zkoušelo a skončilo to blbě, narazilo to na přirozený stav, že společnost je mezi sebou nerovná, ať chceme nebo ne (hierchizace je nedílnou součástí lidské společnosti). Ale to je jiná debata. Ptám se proto, zda vlastně ten přívlastek "liberální" nenadbíhá liberálům, že je to vlastně jejich typ demokracie. A možná rozvedu, zda vlastně sama o sobě je demokracie finální systémem? Třeba se najde jiný, efektivnejší systém, který bude v souladu se svobodnou společností. Tzn. něco, zde ještě nebylo a lidé se o to nepokoušeli, možná pokouší nyní? Například neliberální demokracie, tedy demokracie bez přívlastků?
Skutečnost, že si liberálové ukradli demokracii pro sebe je realita. Vždyť západní Evropa je postavená na myšlenkách velké francouzské revoluce a její hlavní představitelé byli radikální liberálové. Tehdy se jednalo o revoluční síly, které se snažili zničit absolutistický feudalismus a nahradit ho buržoazní (liberální) demokracii a republikánským zřízením.
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Markko | ODS
20.04.2022 | 09:37:25
Dne 20.04.2022 01:40:28 Jiří Hráček napsal(a):
Ne není to konečnou fází společenského vývoje. Demokracie ať už má jakýkoliv přívlastek není politický systém, ale princip vlády. A v každém politickém sytému se nachází jak prvky demokracie, tak autoritářství nebo represe a záleží na tom, které převažují.

Pro komunisty by ideální konečnou fází společenského vývoje měla být beztřídní společnost, ve které nebude existovat vykořisťování ani stát jako nástroj násilí. Protože jak řekl Engels "Stát, to je organizované násilí vládnoucí třídy." Jestli je to reálné nebo ne to ukáže až čas.
Reálné to podle mě není, protože se to zkoušelo a skončilo to blbě, narazilo to na přirozený stav, že společnost je mezi sebou nerovná, ať chceme nebo ne (hierchizace je nedílnou součástí lidské společnosti). Ale to je jiná debata. Ptám se proto, zda vlastně ten přívlastek "liberální" nenadbíhá liberálům, že je to vlastně jejich typ demokracie. A možná rozvedu, zda vlastně sama o sobě je demokracie finální systémem? Třeba se najde jiný, efektivnejší systém, který bude v souladu se svobodnou společností. Tzn. něco, zde ještě nebylo a lidé se o to nepokoušeli, možná pokouší nyní? Například neliberální demokracie, tedy demokracie bez přívlastků?
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Arduina | KSČM
20.04.2022 | 03:10:19
Dne 20.04.2022 01:40:28 Jiří Hráček napsal(a):
Ne není to konečnou fází společenského vývoje. Demokracie ať už má jakýkoliv přívlastek není politický systém, ale princip vlády. A v každém politickém sytému se nachází jak prvky demokracie, tak autoritářství nebo represe a záleží na tom, které převažují.

Pro komunisty by ideální konečnou fází společenského vývoje měla být beztřídní společnost, ve které nebude existovat vykořisťování ani stát jako nástroj násilí. Protože jak řekl Engels "Stát, to je organizované násilí vládnoucí třídy." Jestli je to reálné nebo ne to ukáže až čas.
100%souhlas.Lépe bych to nenapsala.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
20.04.2022 | 01:40:28
Dne 19.04.2022 09:55:31 Markko napsal(a):
Jinými slovy, je liberální demokracie konečnou fází společenského vývoje, a tedy co je apirori neliberální, nemůže být v souladu se svobodnou společností, nebo je to jen obrana liberálů?


Ne není to konečnou fází společenského vývoje. Demokracie ať už má jakýkoliv přívlastek není politický systém, ale princip vlády. A v každém politickém sytému se nachází jak prvky demokracie, tak autoritářství nebo represe a záleží na tom, které převažují.

Pro komunisty by ideální konečnou fází společenského vývoje měla být beztřídní společnost, ve které nebude existovat vykořisťování ani stát jako nástroj násilí. Protože jak řekl Engels "Stát, to je organizované násilí vládnoucí třídy." Jestli je to reálné nebo ne to ukáže až čas.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Markko | ODS
19.04.2022 | 09:55:31
Jinými slovy, je liberální demokracie konečnou fází společenského vývoje, a tedy co je apirori neliberální, nemůže být v souladu se svobodnou společností, nebo je to jen obrana liberálů?
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 |