ZALOŽIL
Doménico | 27.03.2018
Jan Švestka | TOP09
27.03.2018 | 09:29:49
57 % Katalánců v referendu ani nevolila (do značné míry kvůli tomu, že španělská vláda prohlásila referendum za neústavní a policejní hlídky omezovaly přístup do místností). Vzhledem k napjaté situaci Katalánci logicky nedokázali zajistit důstojné hlasování bez formálních nedostatků.

Španělé by podle mě získali víc, kdyby referendum povolili, nechali místní vládu vytvořit regulérní podmínky pro hlasování a vyhlásili, že pokud odtržení získá dvoutřetinovou podporu, začnou o rozdělení s Katalánskem jednat. Ona by stejně samostatnost asi nezískala víc než 60 %, tak by možná na chvilku byl klid (ale ne na dlouho).
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Doménico | ČSSD
27.03.2018 | 02:08:09
Jsou tyhle záběry opravdu z moderní EU ? nebo jsem si to spletl s komunistickou Čínou ?

https://www.youtube.com/watch?v=TnDZxK-QXrw
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Doménico | ČSSD
27.03.2018 | 02:00:51
Dne 27.03.2018 01:17:02 Jiří Hráček napsal(a):
Obávám se, že Španělsko zašlo v potlačování Katalánců dost za hranu. Pokud si myslí, že represe povede k "umravnění" tohoto regionu tak se plete. Naopak to může skončit otevřenou občanskou válkou. Stačí, aby policie při zásahu zabila jednoho Katalánce a pak už to pojede hodně tvrdě k ozbrojenému konfliktu.
Španělsko nechce jednat s Katalánskem.. EU by měla zasáhnout co nejrychleji...

Uspořádat nové referendum o nezávisloti Katalánska :) Španělsko to musí udělat pokud nechce novou "občanskou válku"..
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
27.03.2018 | 01:17:02
Obávám se, že Španělsko zašlo v potlačování Katalánců dost za hranu. Pokud si myslí, že represe povede k "umravnění" tohoto regionu tak se plete. Naopak to může skončit otevřenou občanskou válkou. Stačí, aby policie při zásahu zabila jednoho Katalánce a pak už to pojede hodně tvrdě k ozbrojenému konfliktu.
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
26.03.2018 | 21:54:48
Katalánsko si zaslouží svůj stát. Nedivím se, že se chtějí oddělit, většina peněz Madridu jde přímo z Katalánska. Jde vidět ta demokracie. EU samozřejmě s tím nic nedělá. Incidenty během volbách v referendu akorát ještě více ukázaly pravou tvář Madridu. Myslím si, že to bude ještě divoký a přeji Puigdemontovi hodně štěstí. Nebude to mít lehké.
5
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Doménico | ČSSD
26.03.2018 | 20:39:34
Španělsko jedná strašně tvrdě vuči kataláncum..EU bude jen přihlížet ?
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
28.01.2018 | 14:11:11
Dne 28.01.2018 13:46:49 Kozák Karel napsal(a):

Dne 28.01.2018 12:31:38 Mikael Fidler napsal(a):

Dne 28.01.2018 12:09:23 Kozák Karel napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:57:31 Mikael Fidler napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:39:28 Kozák Karel napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:15:16 Mikael Fidler napsal(a):
Tato otázka je poměrně složitá a citlivá. Ať se přikloníte k jakémukoli řešení, nikdy nebudete mít pocit, že je to řešení bez výhrad správné. Pokud se na věc podíváme z hlediska ústavnosti a legality, pak je odtržení Katalánska nepřípustné. A to proto, protože po pádu frankismu přijatá ústava označuje Španělsko za stát unitární a nedělitelný. Zároveň je ovšem sepsána tak, že umožňuje poskytnout jednotlivým autonomním oblastem značnou část pravomocí ve správě veřejných záležitostí. Z faktického hlediska tedy Španělsko dnes odpovídá velice nadneseně v podstatě jakési federaci. V době, kdy vznikala současná španělská ústava, bya tato skutečnost výsledkem významného kompromisu, který umožnil zachovat celistvost Španělska, ale zároveň poskytl zejména vybraným autonomním oblastem značné pravomoci, které byly postupem času dále rozšiřovány. To souvisí s druhým - o mnoho bolavějším faktorem, který hraje v dnešní katalánské otázce důležitou roli, a sice faktorem historickým. Zejména "odbojné" Katalánsko za frankismu poměrně "trpělo" a v podstatě zde v té době byly výrazným způsobem potlačovány jakékoli snahy o vlastní sebeurčení. A to velmi nevybíravě. Souviselo to také s vždy silným postavením levice (tedy úhlavního nepřítele režimu) v regionu, což přirozeně znamenalo, že frankistický režim přistupoval ke Katalánsku s o to větší tvrdostí. Autoři pozdější demokratické ústavy toto museli reflektovat, protože v opačném případě by se oblasti jako Katalánsko či Baskicko skutečně odtrhly. A nyní jak situaci řešit: Řešit ji lze jen tak, že bude ještě více rozšířena autonomie Katalánska. Uvědomme si, že v Katalánsku nyní rozhodně neexistuje drtivá podpora pro nezávislost. Tato cesta paradoxně (alespoň nyní) může vést ještě k větší polarizaci společnosti. Polovina katalánské veřejnosti stále chce zůstat součástí Španělska. Obě "znesvářené" strany by se tedy primárně měly snažit spolu diskutovat a tuto polemiku (věcnou a konstruktivní) přenést i mezi občany. Proto v tuto chvíli nejsem pro katalánskou nezávislost. Jsem ovšem zároveň přesvědčen, že je potřeba uklidnit náladu ve společnosti. A represe rozhodně nebudou řešením, jakkoli je argument o nezodpovědnosti katalánských politických špiček přípustný.--- Jako vždycky jde především o peníze. Separatisté mají dojem, že živí celé Španělsko a to je jedním z hlavních důvodů problémů.

Už několikrát jsem v různých diskuzích navrhl možnost, že by volili jen lidé, kteří platí daně.

Myšlenka je taková, že jen ten, který do rozpočtu přispívá, by měl mít možnost rozhodovat, jak se z penězi naloží.

Asi to úplně není tento případ, ale mnohému by to pomohlo.--- Ano, peníze jsou jeden z klíčových důvodů. Vaše myšlenka dává logiku, protože by občanům poskytla možnost kontrolovat to, kam jejich peníze plynou, nicméně já jsem k tomuto skeptický. Nechápejte mne prosím špatně, rozhodně to není o tom, že bych chtěl komukoli upírat jeho práva rozhodovat o tak podstatné věci. Na druhou stranu ovšem nejsem příliš nakoněný myšlence, že bychom nyní měli o těchto věcech rozhodovat my všichni. Máme zastupitelskou demokracii a je na nás, abychom byli schopni vybírat zástupce takové, kteří budou o této věci rozhodovat zodpovědně. Takže moc toto ovlivnit máme. Ovšem my nejsme Švýcarskem, kde lidé mají zažitu určitou odpovědnost a v referendech nehlasují bez rozmyslu. Švýcarskem které má dlouhou tradici aktivní občanské společnosti. V zásadních otázkách bych pro tuto chvíli ponechal možnost rozhodovat pouze zákonodárcům, ti se mohou z logiky věci rozhodnout zodpovědněji, než-li většina z nás (a počítám mezi tuto většinu i sebe, abychom si rozměli). Začněme s referendy místního charakteru, zapracujme na tom, abychom v lidech i zde vzkřísili pocit občanské odpovědnosti (a nemuseli řešit to, že referendum v obci neplatí kvůli malé účasti). Pěstujme v lidech toto odpovědné občanství a pak začněme diskutovat o dalším prohlubování nástrojů přímé demokracie. Nenechte se mýlit, i mne hřeje u srdce představa, že třetí nebo pátá generace po nás má toto v sobě zakořeněno, že může rozhodovat v referendu o čemkoli - od daní po zahrničněpolitické otázky.--- I když jsem se zařekl, že plusové body dávat nebudu, protože je mi "demokraticky" odepřena možnost dávat i mínusové, sem tam body udělím. Váš názor má logiku a myšlenku v tom, že nějakou tradici musíme vybudovat a né hned všechno odmítat.

Jsme sice zastupitelská demokracie, ale nemáme žádnou možnost se politika, který se chová jinak před a jinak po volbách "postihnout". Proto lidé na tento politický systém pomalu nadávají.

Možná by nebylo dobré(časem) mít referenda na všechno (o to snad ani nikdo nestojí), ale na důležitá témata, kde by byl výsledek "zadáním" pro politiky, jak mají pracovat.

V dnešním systému je pro politika zadáním jeho osobní profit. A myslím si, že to platí pro všechny strany. A ve volbách se špatně vybírá ten, kdo bude nejméně krást.--- Děkuji. Pevně zastávám názor, že byť spolu dva lidé nesouhlasí, nebo mají odlišný světonázor, mohou spolu diskutovat věcně a kultivovaně. Máte pravdu, referenda jsou dobrým nástrojem právě také z toho důvodu, že pro politiky mohou představovat informace o tom, jaké jsou tendence společnosti v důležitých společenských otázkách. Já osobně jsem velkým obdivovatelem švýcarského modelu, takže bych byl za jeho přenesení sem více než rád, ale právě proto, protože se o něj dlouhodobě zajímám, tak také vím, že je potřeba rozvahy. A hlavně spousty času. Na druhou stranu švýcarský systém má zase některá specifika, která by se mnohým občanům asi nezamlouvala. Ale ve věci referend je jistě inspirací.--- Znovu souhlas, znovu plus body.

Snad Vás nikdo nenařkne, že souhlasíte s náckem a rusofilem.

Naší společnosti chybí respekt k názoru jiného. Mnozí se zajímají jen o to, kdo to řekl, hned s tím nesouhlasí, než aby se zamysleli nad tím, co ten člověk vlastně říká.
Znovu děkuji. Ač mám s SPD jako se stranou zásadní problém (je mi líto), neznamená to, že se domnívám, že každý její volič musí automaticky a nutně být "ten s vyholenou lebkou". Různí lidé mohou různé strany volit z různých důvodů. A ty je potřeba pochopit. Já rovněž doufám, že se zde jako bytostný liberál nedočkám různých kavárenských a sluníčkářských příměrů (byť zůstávám realistou...). Myslím, že diskutovat lze i věcně, bez nezdravých emocí.
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Karel Nezveda | TOP09
28.01.2018 | 13:58:56
Dne 23.10.2017 22:08:14 Doménico napsal(a):
Uznali by ste Katalánsko po demokratistickém referendu?
Hodně emotivní téma. Ve Španělské ústavě je uvedeno, že se žádná referenda o samostatnosti nesmí konat bez souhlasu soudu(Nějak tak to přibližně je. Neznám přesné znění). Katálánsko bych uznal, ale problémem je, že to referendum, kde samostatnost Katalánska vyhrála na plné čáře, bylo neodsouhlasené vládou, soudy. Nebylo to tudíž podle španělské ústavy legální referendum.

Spíše bych počkal, jak se bude dál situace vyvijet. Pokud Španělsko povolí hlasování o samostatnosti Katalánska(jakože nepovolí, Katalánsko je 1/5 ekonomiky Španělska) a samostatnost projde, není problém Katalánsko uznat jako stát.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
28.01.2018 | 13:46:49
Dne 28.01.2018 12:31:38 Mikael Fidler napsal(a):

Dne 28.01.2018 12:09:23 Kozák Karel napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:57:31 Mikael Fidler napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:39:28 Kozák Karel napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:15:16 Mikael Fidler napsal(a):
Tato otázka je poměrně složitá a citlivá. Ať se přikloníte k jakémukoli řešení, nikdy nebudete mít pocit, že je to řešení bez výhrad správné. Pokud se na věc podíváme z hlediska ústavnosti a legality, pak je odtržení Katalánska nepřípustné. A to proto, protože po pádu frankismu přijatá ústava označuje Španělsko za stát unitární a nedělitelný. Zároveň je ovšem sepsána tak, že umožňuje poskytnout jednotlivým autonomním oblastem značnou část pravomocí ve správě veřejných záležitostí. Z faktického hlediska tedy Španělsko dnes odpovídá velice nadneseně v podstatě jakési federaci. V době, kdy vznikala současná španělská ústava, bya tato skutečnost výsledkem významného kompromisu, který umožnil zachovat celistvost Španělska, ale zároveň poskytl zejména vybraným autonomním oblastem značné pravomoci, které byly postupem času dále rozšiřovány. To souvisí s druhým - o mnoho bolavějším faktorem, který hraje v dnešní katalánské otázce důležitou roli, a sice faktorem historickým. Zejména "odbojné" Katalánsko za frankismu poměrně "trpělo" a v podstatě zde v té době byly výrazným způsobem potlačovány jakékoli snahy o vlastní sebeurčení. A to velmi nevybíravě. Souviselo to také s vždy silným postavením levice (tedy úhlavního nepřítele režimu) v regionu, což přirozeně znamenalo, že frankistický režim přistupoval ke Katalánsku s o to větší tvrdostí. Autoři pozdější demokratické ústavy toto museli reflektovat, protože v opačném případě by se oblasti jako Katalánsko či Baskicko skutečně odtrhly. A nyní jak situaci řešit: Řešit ji lze jen tak, že bude ještě více rozšířena autonomie Katalánska. Uvědomme si, že v Katalánsku nyní rozhodně neexistuje drtivá podpora pro nezávislost. Tato cesta paradoxně (alespoň nyní) může vést ještě k větší polarizaci společnosti. Polovina katalánské veřejnosti stále chce zůstat součástí Španělska. Obě "znesvářené" strany by se tedy primárně měly snažit spolu diskutovat a tuto polemiku (věcnou a konstruktivní) přenést i mezi občany. Proto v tuto chvíli nejsem pro katalánskou nezávislost. Jsem ovšem zároveň přesvědčen, že je potřeba uklidnit náladu ve společnosti. A represe rozhodně nebudou řešením, jakkoli je argument o nezodpovědnosti katalánských politických špiček přípustný.--- Jako vždycky jde především o peníze. Separatisté mají dojem, že živí celé Španělsko a to je jedním z hlavních důvodů problémů.

Už několikrát jsem v různých diskuzích navrhl možnost, že by volili jen lidé, kteří platí daně.

Myšlenka je taková, že jen ten, který do rozpočtu přispívá, by měl mít možnost rozhodovat, jak se z penězi naloží.

Asi to úplně není tento případ, ale mnohému by to pomohlo.--- Ano, peníze jsou jeden z klíčových důvodů. Vaše myšlenka dává logiku, protože by občanům poskytla možnost kontrolovat to, kam jejich peníze plynou, nicméně já jsem k tomuto skeptický. Nechápejte mne prosím špatně, rozhodně to není o tom, že bych chtěl komukoli upírat jeho práva rozhodovat o tak podstatné věci. Na druhou stranu ovšem nejsem příliš nakoněný myšlence, že bychom nyní měli o těchto věcech rozhodovat my všichni. Máme zastupitelskou demokracii a je na nás, abychom byli schopni vybírat zástupce takové, kteří budou o této věci rozhodovat zodpovědně. Takže moc toto ovlivnit máme. Ovšem my nejsme Švýcarskem, kde lidé mají zažitu určitou odpovědnost a v referendech nehlasují bez rozmyslu. Švýcarskem které má dlouhou tradici aktivní občanské společnosti. V zásadních otázkách bych pro tuto chvíli ponechal možnost rozhodovat pouze zákonodárcům, ti se mohou z logiky věci rozhodnout zodpovědněji, než-li většina z nás (a počítám mezi tuto většinu i sebe, abychom si rozměli). Začněme s referendy místního charakteru, zapracujme na tom, abychom v lidech i zde vzkřísili pocit občanské odpovědnosti (a nemuseli řešit to, že referendum v obci neplatí kvůli malé účasti). Pěstujme v lidech toto odpovědné občanství a pak začněme diskutovat o dalším prohlubování nástrojů přímé demokracie. Nenechte se mýlit, i mne hřeje u srdce představa, že třetí nebo pátá generace po nás má toto v sobě zakořeněno, že může rozhodovat v referendu o čemkoli - od daní po zahrničněpolitické otázky.--- I když jsem se zařekl, že plusové body dávat nebudu, protože je mi "demokraticky" odepřena možnost dávat i mínusové, sem tam body udělím. Váš názor má logiku a myšlenku v tom, že nějakou tradici musíme vybudovat a né hned všechno odmítat.

Jsme sice zastupitelská demokracie, ale nemáme žádnou možnost se politika, který se chová jinak před a jinak po volbách "postihnout". Proto lidé na tento politický systém pomalu nadávají.

Možná by nebylo dobré(časem) mít referenda na všechno (o to snad ani nikdo nestojí), ale na důležitá témata, kde by byl výsledek "zadáním" pro politiky, jak mají pracovat.

V dnešním systému je pro politika zadáním jeho osobní profit. A myslím si, že to platí pro všechny strany. A ve volbách se špatně vybírá ten, kdo bude nejméně krást.--- Děkuji. Pevně zastávám názor, že byť spolu dva lidé nesouhlasí, nebo mají odlišný světonázor, mohou spolu diskutovat věcně a kultivovaně. Máte pravdu, referenda jsou dobrým nástrojem právě také z toho důvodu, že pro politiky mohou představovat informace o tom, jaké jsou tendence společnosti v důležitých společenských otázkách. Já osobně jsem velkým obdivovatelem švýcarského modelu, takže bych byl za jeho přenesení sem více než rád, ale právě proto, protože se o něj dlouhodobě zajímám, tak také vím, že je potřeba rozvahy. A hlavně spousty času. Na druhou stranu švýcarský systém má zase některá specifika, která by se mnohým občanům asi nezamlouvala. Ale ve věci referend je jistě inspirací.
Znovu souhlas, znovu plus body.

Snad Vás nikdo nenařkne, že souhlasíte s náckem a rusofilem.

Naší společnosti chybí respekt k názoru jiného. Mnozí se zajímají jen o to, kdo to řekl, hned s tím nesouhlasí, než aby se zamysleli nad tím, co ten člověk vlastně říká.
4
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
28.01.2018 | 12:31:38
Dne 28.01.2018 12:09:23 Kozák Karel napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:57:31 Mikael Fidler napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:39:28 Kozák Karel napsal(a):

Dne 28.01.2018 11:15:16 Mikael Fidler napsal(a):
Tato otázka je poměrně složitá a citlivá. Ať se přikloníte k jakémukoli řešení, nikdy nebudete mít pocit, že je to řešení bez výhrad správné. Pokud se na věc podíváme z hlediska ústavnosti a legality, pak je odtržení Katalánska nepřípustné. A to proto, protože po pádu frankismu přijatá ústava označuje Španělsko za stát unitární a nedělitelný. Zároveň je ovšem sepsána tak, že umožňuje poskytnout jednotlivým autonomním oblastem značnou část pravomocí ve správě veřejných záležitostí. Z faktického hlediska tedy Španělsko dnes odpovídá velice nadneseně v podstatě jakési federaci. V době, kdy vznikala současná španělská ústava, bya tato skutečnost výsledkem významného kompromisu, který umožnil zachovat celistvost Španělska, ale zároveň poskytl zejména vybraným autonomním oblastem značné pravomoci, které byly postupem času dále rozšiřovány. To souvisí s druhým - o mnoho bolavějším faktorem, který hraje v dnešní katalánské otázce důležitou roli, a sice faktorem historickým. Zejména "odbojné" Katalánsko za frankismu poměrně "trpělo" a v podstatě zde v té době byly výrazným způsobem potlačovány jakékoli snahy o vlastní sebeurčení. A to velmi nevybíravě. Souviselo to také s vždy silným postavením levice (tedy úhlavního nepřítele režimu) v regionu, což přirozeně znamenalo, že frankistický režim přistupoval ke Katalánsku s o to větší tvrdostí. Autoři pozdější demokratické ústavy toto museli reflektovat, protože v opačném případě by se oblasti jako Katalánsko či Baskicko skutečně odtrhly. A nyní jak situaci řešit: Řešit ji lze jen tak, že bude ještě více rozšířena autonomie Katalánska. Uvědomme si, že v Katalánsku nyní rozhodně neexistuje drtivá podpora pro nezávislost. Tato cesta paradoxně (alespoň nyní) může vést ještě k větší polarizaci společnosti. Polovina katalánské veřejnosti stále chce zůstat součástí Španělska. Obě "znesvářené" strany by se tedy primárně měly snažit spolu diskutovat a tuto polemiku (věcnou a konstruktivní) přenést i mezi občany. Proto v tuto chvíli nejsem pro katalánskou nezávislost. Jsem ovšem zároveň přesvědčen, že je potřeba uklidnit náladu ve společnosti. A represe rozhodně nebudou řešením, jakkoli je argument o nezodpovědnosti katalánských politických špiček přípustný.--- Jako vždycky jde především o peníze. Separatisté mají dojem, že živí celé Španělsko a to je jedním z hlavních důvodů problémů.

Už několikrát jsem v různých diskuzích navrhl možnost, že by volili jen lidé, kteří platí daně.

Myšlenka je taková, že jen ten, který do rozpočtu přispívá, by měl mít možnost rozhodovat, jak se z penězi naloží.

Asi to úplně není tento případ, ale mnohému by to pomohlo.--- Ano, peníze jsou jeden z klíčových důvodů. Vaše myšlenka dává logiku, protože by občanům poskytla možnost kontrolovat to, kam jejich peníze plynou, nicméně já jsem k tomuto skeptický. Nechápejte mne prosím špatně, rozhodně to není o tom, že bych chtěl komukoli upírat jeho práva rozhodovat o tak podstatné věci. Na druhou stranu ovšem nejsem příliš nakoněný myšlence, že bychom nyní měli o těchto věcech rozhodovat my všichni. Máme zastupitelskou demokracii a je na nás, abychom byli schopni vybírat zástupce takové, kteří budou o této věci rozhodovat zodpovědně. Takže moc toto ovlivnit máme. Ovšem my nejsme Švýcarskem, kde lidé mají zažitu určitou odpovědnost a v referendech nehlasují bez rozmyslu. Švýcarskem které má dlouhou tradici aktivní občanské společnosti. V zásadních otázkách bych pro tuto chvíli ponechal možnost rozhodovat pouze zákonodárcům, ti se mohou z logiky věci rozhodnout zodpovědněji, než-li většina z nás (a počítám mezi tuto většinu i sebe, abychom si rozměli). Začněme s referendy místního charakteru, zapracujme na tom, abychom v lidech i zde vzkřísili pocit občanské odpovědnosti (a nemuseli řešit to, že referendum v obci neplatí kvůli malé účasti). Pěstujme v lidech toto odpovědné občanství a pak začněme diskutovat o dalším prohlubování nástrojů přímé demokracie. Nenechte se mýlit, i mne hřeje u srdce představa, že třetí nebo pátá generace po nás má toto v sobě zakořeněno, že může rozhodovat v referendu o čemkoli - od daní po zahrničněpolitické otázky.--- I když jsem se zařekl, že plusové body dávat nebudu, protože je mi "demokraticky" odepřena možnost dávat i mínusové, sem tam body udělím. Váš názor má logiku a myšlenku v tom, že nějakou tradici musíme vybudovat a né hned všechno odmítat.

Jsme sice zastupitelská demokracie, ale nemáme žádnou možnost se politika, který se chová jinak před a jinak po volbách "postihnout". Proto lidé na tento politický systém pomalu nadávají.

Možná by nebylo dobré(časem) mít referenda na všechno (o to snad ani nikdo nestojí), ale na důležitá témata, kde by byl výsledek "zadáním" pro politiky, jak mají pracovat.

V dnešním systému je pro politika zadáním jeho osobní profit. A myslím si, že to platí pro všechny strany. A ve volbách se špatně vybírá ten, kdo bude nejméně krást.
Děkuji. Pevně zastávám názor, že byť spolu dva lidé nesouhlasí, nebo mají odlišný světonázor, mohou spolu diskutovat věcně a kultivovaně. Máte pravdu, referenda jsou dobrým nástrojem právě také z toho důvodu, že pro politiky mohou představovat informace o tom, jaké jsou tendence společnosti v důležitých společenských otázkách. Já osobně jsem velkým obdivovatelem švýcarského modelu, takže bych byl za jeho přenesení sem více než rád, ale právě proto, protože se o něj dlouhodobě zajímám, tak také vím, že je potřeba rozvahy. A hlavně spousty času. Na druhou stranu švýcarský systém má zase některá specifika, která by se mnohým občanům asi nezamlouvala. Ale ve věci referend je jistě inspirací.
9
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |