ZALOŽIL
MartinChromec | 23.08.2018
MartinChromec | KDU-ČSL
23.08.2018 | 22:42:44
Dne 23.08.2018 21:23:26 Sigrid napsal(a):
Idea Komunismu,jako taková NIKDY neexistovala reálně,neexistuje a ani existovat nebude.Současná forma,současné komunistické strany si vybírá pouze reálné prvky"komunismu"jako takového.Ne zneužívaného,jako tomu bylo kdysi!Určitě bych neosduzovala současnou KSČM za návrhy typu-výstup z EU,či např.Opětovné zavedení Zákona o příživnictví,či jiné zákony,které byly rádoby zrušeny a pak se zjistilo,že to zase nebyl až tak dobrý krok..to jejich zrušení..Všechny tyto,"kroky"maji současní komunisté dost podrobně obhájeny ve svém programu,který si konečně může každý přečíst na internetu.Všechno to jsou reálně uskutečnitelné věci a kroky.Nespatřuji v tom sebemenší populismus!

Obávám se,že ty ,,špatné,-diktátorské prvky"toho zlého odstrašujícího komunismu,-si dnes nese na svých bederch,zcela jiná strana,kterou ovšem není současná KSČM,ale zcela jiná strana,s jiným názvem, složená z lidí,kteří převlékli tehdy,,rudý kabát,za modrý a dnes jsou v opozici ,vzhledem k současným vládnoucím stranám..¨.
Skoro zním jak starý číňan, ale KSČM je málo revoluční. Snaží se stavět an kapiatlistickém systému, ten je ale v tomto ohledu nepoužitelný. Komunismus nemůže jít ruku v ruce s kapitalismem, a tak zavádět jednotlivé rušivé prvky do naprosto protichůdného systému je hloupost.
6
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
23.08.2018 | 21:23:26
Idea Komunismu,jako taková NIKDY neexistovala reálně,neexistuje a ani existovat nebude.Současná forma,současné komunistické strany si vybírá pouze reálné prvky"komunismu"jako takového.Ne zneužívaného,jako tomu bylo kdysi!Určitě bych neosduzovala současnou KSČM za návrhy typu-výstup z EU,či např.Opětovné zavedení Zákona o příživnictví,či jiné zákony,které byly rádoby zrušeny a pak se zjistilo,že to zase nebyl až tak dobrý krok..to jejich zrušení..Všechny tyto,"kroky"maji současní komunisté dost podrobně obhájeny ve svém programu,který si konečně může každý přečíst na internetu.Všechno to jsou reálně uskutečnitelné věci a kroky.Nespatřuji v tom sebemenší populismus!

Obávám se,že ty ,,špatné,-diktátorské prvky"toho zlého odstrašujícího komunismu,-si dnes nese na svých bederch,zcela jiná strana,kterou ovšem není současná KSČM,ale zcela jiná strana,s jiným názvem, složená z lidí,kteří převlékli tehdy,,rudý kabát,za modrý a dnes jsou v opozici ,vzhledem k současným vládnoucím stranám..¨.
6
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Tommenn711 | Svobodní
23.08.2018 | 20:53:40
Dne 20.08.2018 22:22:48 MartinChromec napsal(a):

Dne 20.08.2018 10:51:02 Tommenn711 napsal(a):

Dne 20.08.2018 00:42:24 MartinChromec napsal(a):

Dne 18.08.2018 08:57:32 Kyri napsal(a):
KSČM by byla celkem volitelná strana. Jen se musí zbavit materiáli typu Semelová, která v myšlení je někde v minulém století.--- Semelová je jen zástupkyně nejslabšího myšlenkového proudu v KSČM. Nedostává ani prefernční hlasy. O ni bych se nebál, ta není překážkou k volbě KSČM, tou překážkou byla, je a bude ta věčná snaha o navázání na systém před Sametovkou.

Komunisté by se měli adaptovat, poučit a BUDOVAT novou hezčí zemi a ne se pachtit ve vzpomínkách an špatně sestrojený režim jenž absolutně neplnil svůj účel.---Naprosto s vámi souhlasím. Semelová a jí podobní tvoří ve straně malou a v rámci vnitřních rozhodovacích procesů si troufám říct i bezvýznamnou část, která je v médiích však nejvíce slyšet a je médii prezentována, jako vzezření „typického“ komunisty.

Právě tahle skupina dle mého tíží stranu nejvíce. Většina z tzv. „stalinistického“ křídla v KSČM má naprosto nekritický náhled na události po roce 48 až do roku 89. Tato zkreslená představa je úplně stejná, jako představa hlasitých kritiků komunismu, kteří nechtějí za žádnou cenu připustit, že za vlády KSČ se tu vybudovalo mnoho věcí, které lidem slouží dodnes a ještě dlouho sloužit budou (př. četná panelová sídliště, dálnice, silnice atd.). Stejně tak paní Semelová není ochotná přiznat, že poprava doktorky Horákové byl zločin, stejně jako perzekuce jinak smýšlejících lidí.

Je nemožné se naprosto distancovat od minulosti, je však správné se z minulosti poučit a vzít si z minulého režimu to, co fungovalo a lidem přinášelo zlepšení jejich životní situace (např. bytová politika, sociální politika atd.) a skloubit to s hodnotami, které tu za minulého režimu nebyly.

Doba demonstrací a boje za dělnickou třídu je nenávratně pryč. To je fakt a čím dříve si to „starokomunistické křídlo“ v KSČM uvědomí, tím rychleji půjdou preference strany nahoru .V 21. století musí komunistická strana stát na straně všech pracujících (nejchudších stejně tak jako na straně střední třídy, doktorů, policistů, učitelů, živnostníků a malých soukromníků atd.) proti velkým nadnárodním firmám a podnikatelům, kteří jak je vidno si mohou dělat téměř cokoliv (př. Andrej Babiš – Česká republika, Donald Trump – USA atd.).

KSČM se musí aktivně vkládat do problematiky dnešních dní, jakou je například kauza H-systému či obchod s chudobou a ne vzpomínat na časy minulé a kochat se nad portréty Stalina a Gotwalda (řečeno nadneseně). Svět se neustále mění. Proč se KSČM zdráhá měnit také? Copak Marxova teorie nevychází z neustálých změn v uspořádání lidské společnosti? A copak tatáž teorie není uplatnitelná na vše kolem nás i na nás samotné?

Akceschopnost KSČM v sociální problematice a obraně občanů před vyděračstvím a podvody je tristní. Příklad H-systému ukazuje, že levice se bojí, bojí se vystoupit razantně proti systému, který tu je a postavit se za občany. Kdo se jako první ukázal u občanů, kteří jsou obětí této kauzy? Byl to Andrej Babiš. První, kdo přijel podpořit občany je paradoxně oligarcha. Celá levice by se za toto nečinné jednání, kdy dovolila někomu jako je Andrej Babiš, aby si nahnal další hlasy tím, že bude předstírat zájem o občany, měla stydět.

A takových věcí je spousta. Jak se říká, za člověka mluví jeho činy nikoliv slova.

Níže uvedu pár bodů (stručně), které by KSČM dle mého měla aktivně prosazovat.

1. Aktivně se zastávat a řešit problémy občanů, kterým je křivděno (ze strany státu i ze strany soukromých subjektů)

Proč? Aby motto „S lidmi pro lidi“ nebylo prázdnou frází, jako doposud motto „ANO, bude líp.“

2. Připustit chyby, které se za minulého režimu děly, ale také bránit dobré věci, které tehdy existovaly

Proč? Aby si kdekdo neotevíral pusu na komunisty a nevypouštěl o nich polopravdy a lži. Konstruktivní kritika je přínosná, proto by se KSČM měla aktivně snažit o dialog se svými kritiky.

3. Reformovat Marxovu teorii a vytvořit ideologii, která bude uplatnitelná pro přítomnost a budoucnost

Proč? Aby lidé pochopili, že komunismus není o vraždění a politických procesech, ale o spolupráci, jednotě, spravedlnosti a svobodě. To co se dnes zdá jako utopie, se zítra může stát skutečností.

Bylo řečeno jen to nejzákladnější, co považuji za nejdůležitější pro reformaci KSČM. V budoucnu nejspíše napíšu kompletní článek o mém pohledu nejen na KSČM, ale i komunismus jako takový a vizi toho, jakým směrem by se měl ubírat. Opět, vše zde řečené jsou jen mé názory, na vás je, co si z nich vezmete.--- Nevěřil ybch, že když jsem tuto debatu před zhruba měsícem zakládal, tak že se to vyvrbí až do formulace další komunistické doktríny, dokonce možná tvorby aktualizovaného Komunistického manifestu.

Mimochodem, Marxova díla jsou sice zasazena do jeho doby, ale pravý filosofický přínos jeho děl je v jejich nadčasovosti, to co on říkal totiž může zafungovat kdykoli - On stavěl na tom, že dle dialektiky se nachází v nejlepší možné době, ketrá už je plně poučena z chyb předchozích civilizací a nastane zlatá éra, ta však tehdy ještě nenastala, není ovšem důvod, aby se nestala teď.
Souhlasím s vámi. Marxova teorie je nadčasová, hlavně z hlediska dialektiky, kterou převzal od Friedricha Hegela, přetvořil ji a aplikoval na společnost. Nejhorší je, že oni „staří komunisté“ se drží zkostnatělé představy boje dělníků proti buržoazii, který byl aktuální v marxově době, nikoliv však dnes. Tento boj je už dávno za námi, avšak protiklady jsou tu pořád. Dnes to jsou velké nadnárodní korporace a velmi bohatí podnikatelé proti všem ostatním.

Vůbec fakt, že KSČM vykládá Marxovu teorii naprosto stejně, jako před x lety, je velice smutné. Ano, Marx byl nejvýznamnějších teoretikem komunismu, ale mnohem důležitější, než slepé plnění a tlumočení napsaného je důležité číst mezi řádky a pochopit, že jeho filozofie není aplikovatelná pouze na pár desítek či stovek let, ale na celé lidské dějiny.

Komunistické hnutí až moc zakrnělo. Je potřeba na Marxe a další marxistické teoretiky navázat a vytvořit „novokomunistickou“ ideologii. Dnešnímu komunistickému hnutí chybí dynamika a chuť vytvořit něco, co převyšuje představy běžného člověka, který žije v tomto systému.
6
Pro hodnocení se musíte přihlásit
MartinChromec | KDU-ČSL
20.08.2018 | 22:22:48
Dne 20.08.2018 10:51:02 Tommenn711 napsal(a):

Dne 20.08.2018 00:42:24 MartinChromec napsal(a):

Dne 18.08.2018 08:57:32 Kyri napsal(a):
KSČM by byla celkem volitelná strana. Jen se musí zbavit materiáli typu Semelová, která v myšlení je někde v minulém století.--- Semelová je jen zástupkyně nejslabšího myšlenkového proudu v KSČM. Nedostává ani prefernční hlasy. O ni bych se nebál, ta není překážkou k volbě KSČM, tou překážkou byla, je a bude ta věčná snaha o navázání na systém před Sametovkou.

Komunisté by se měli adaptovat, poučit a BUDOVAT novou hezčí zemi a ne se pachtit ve vzpomínkách an špatně sestrojený režim jenž absolutně neplnil svůj účel.---Naprosto s vámi souhlasím. Semelová a jí podobní tvoří ve straně malou a v rámci vnitřních rozhodovacích procesů si troufám říct i bezvýznamnou část, která je v médiích však nejvíce slyšet a je médii prezentována, jako vzezření „typického“ komunisty.

Právě tahle skupina dle mého tíží stranu nejvíce. Většina z tzv. „stalinistického“ křídla v KSČM má naprosto nekritický náhled na události po roce 48 až do roku 89. Tato zkreslená představa je úplně stejná, jako představa hlasitých kritiků komunismu, kteří nechtějí za žádnou cenu připustit, že za vlády KSČ se tu vybudovalo mnoho věcí, které lidem slouží dodnes a ještě dlouho sloužit budou (př. četná panelová sídliště, dálnice, silnice atd.). Stejně tak paní Semelová není ochotná přiznat, že poprava doktorky Horákové byl zločin, stejně jako perzekuce jinak smýšlejících lidí.

Je nemožné se naprosto distancovat od minulosti, je však správné se z minulosti poučit a vzít si z minulého režimu to, co fungovalo a lidem přinášelo zlepšení jejich životní situace (např. bytová politika, sociální politika atd.) a skloubit to s hodnotami, které tu za minulého režimu nebyly.

Doba demonstrací a boje za dělnickou třídu je nenávratně pryč. To je fakt a čím dříve si to „starokomunistické křídlo“ v KSČM uvědomí, tím rychleji půjdou preference strany nahoru .V 21. století musí komunistická strana stát na straně všech pracujících (nejchudších stejně tak jako na straně střední třídy, doktorů, policistů, učitelů, živnostníků a malých soukromníků atd.) proti velkým nadnárodním firmám a podnikatelům, kteří jak je vidno si mohou dělat téměř cokoliv (př. Andrej Babiš – Česká republika, Donald Trump – USA atd.).

KSČM se musí aktivně vkládat do problematiky dnešních dní, jakou je například kauza H-systému či obchod s chudobou a ne vzpomínat na časy minulé a kochat se nad portréty Stalina a Gotwalda (řečeno nadneseně). Svět se neustále mění. Proč se KSČM zdráhá měnit také? Copak Marxova teorie nevychází z neustálých změn v uspořádání lidské společnosti? A copak tatáž teorie není uplatnitelná na vše kolem nás i na nás samotné?

Akceschopnost KSČM v sociální problematice a obraně občanů před vyděračstvím a podvody je tristní. Příklad H-systému ukazuje, že levice se bojí, bojí se vystoupit razantně proti systému, který tu je a postavit se za občany. Kdo se jako první ukázal u občanů, kteří jsou obětí této kauzy? Byl to Andrej Babiš. První, kdo přijel podpořit občany je paradoxně oligarcha. Celá levice by se za toto nečinné jednání, kdy dovolila někomu jako je Andrej Babiš, aby si nahnal další hlasy tím, že bude předstírat zájem o občany, měla stydět.

A takových věcí je spousta. Jak se říká, za člověka mluví jeho činy nikoliv slova.

Níže uvedu pár bodů (stručně), které by KSČM dle mého měla aktivně prosazovat.

1. Aktivně se zastávat a řešit problémy občanů, kterým je křivděno (ze strany státu i ze strany soukromých subjektů)

Proč? Aby motto „S lidmi pro lidi“ nebylo prázdnou frází, jako doposud motto „ANO, bude líp.“

2. Připustit chyby, které se za minulého režimu děly, ale také bránit dobré věci, které tehdy existovaly

Proč? Aby si kdekdo neotevíral pusu na komunisty a nevypouštěl o nich polopravdy a lži. Konstruktivní kritika je přínosná, proto by se KSČM měla aktivně snažit o dialog se svými kritiky.

3. Reformovat Marxovu teorii a vytvořit ideologii, která bude uplatnitelná pro přítomnost a budoucnost

Proč? Aby lidé pochopili, že komunismus není o vraždění a politických procesech, ale o spolupráci, jednotě, spravedlnosti a svobodě. To co se dnes zdá jako utopie, se zítra může stát skutečností.

Bylo řečeno jen to nejzákladnější, co považuji za nejdůležitější pro reformaci KSČM. V budoucnu nejspíše napíšu kompletní článek o mém pohledu nejen na KSČM, ale i komunismus jako takový a vizi toho, jakým směrem by se měl ubírat. Opět, vše zde řečené jsou jen mé názory, na vás je, co si z nich vezmete.
Nevěřil ybch, že když jsem tuto debatu před zhruba měsícem zakládal, tak že se to vyvrbí až do formulace další komunistické doktríny, dokonce možná tvorby aktualizovaného Komunistického manifestu.

Mimochodem, Marxova díla jsou sice zasazena do jeho doby, ale pravý filosofický přínos jeho děl je v jejich nadčasovosti, to co on říkal totiž může zafungovat kdykoli - On stavěl na tom, že dle dialektiky se nachází v nejlepší možné době, ketrá už je plně poučena z chyb předchozích civilizací a nastane zlatá éra, ta však tehdy ještě nenastala, není ovšem důvod, aby se nestala teď.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Tommenn711 | Svobodní
20.08.2018 | 10:51:02
Dne 20.08.2018 00:42:24 MartinChromec napsal(a):

Dne 18.08.2018 08:57:32 Kyri napsal(a):
KSČM by byla celkem volitelná strana. Jen se musí zbavit materiáli typu Semelová, která v myšlení je někde v minulém století.--- Semelová je jen zástupkyně nejslabšího myšlenkového proudu v KSČM. Nedostává ani prefernční hlasy. O ni bych se nebál, ta není překážkou k volbě KSČM, tou překážkou byla, je a bude ta věčná snaha o navázání na systém před Sametovkou.

Komunisté by se měli adaptovat, poučit a BUDOVAT novou hezčí zemi a ne se pachtit ve vzpomínkách an špatně sestrojený režim jenž absolutně neplnil svůj účel.
Naprosto s vámi souhlasím. Semelová a jí podobní tvoří ve straně malou a v rámci vnitřních rozhodovacích procesů si troufám říct i bezvýznamnou část, která je v médiích však nejvíce slyšet a je médii prezentována, jako vzezření „typického“ komunisty.

Právě tahle skupina dle mého tíží stranu nejvíce. Většina z tzv. „stalinistického“ křídla v KSČM má naprosto nekritický náhled na události po roce 48 až do roku 89. Tato zkreslená představa je úplně stejná, jako představa hlasitých kritiků komunismu, kteří nechtějí za žádnou cenu připustit, že za vlády KSČ se tu vybudovalo mnoho věcí, které lidem slouží dodnes a ještě dlouho sloužit budou (př. četná panelová sídliště, dálnice, silnice atd.). Stejně tak paní Semelová není ochotná přiznat, že poprava doktorky Horákové byl zločin, stejně jako perzekuce jinak smýšlejících lidí.

Je nemožné se naprosto distancovat od minulosti, je však správné se z minulosti poučit a vzít si z minulého režimu to, co fungovalo a lidem přinášelo zlepšení jejich životní situace (např. bytová politika, sociální politika atd.) a skloubit to s hodnotami, které tu za minulého režimu nebyly.

Doba demonstrací a boje za dělnickou třídu je nenávratně pryč. To je fakt a čím dříve si to „starokomunistické křídlo“ v KSČM uvědomí, tím rychleji půjdou preference strany nahoru .V 21. století musí komunistická strana stát na straně všech pracujících (nejchudších stejně tak jako na straně střední třídy, doktorů, policistů, učitelů, živnostníků a malých soukromníků atd.) proti velkým nadnárodním firmám a podnikatelům, kteří jak je vidno si mohou dělat téměř cokoliv (př. Andrej Babiš – Česká republika, Donald Trump – USA atd.).

KSČM se musí aktivně vkládat do problematiky dnešních dní, jakou je například kauza H-systému či obchod s chudobou a ne vzpomínat na časy minulé a kochat se nad portréty Stalina a Gotwalda (řečeno nadneseně). Svět se neustále mění. Proč se KSČM zdráhá měnit také? Copak Marxova teorie nevychází z neustálých změn v uspořádání lidské společnosti? A copak tatáž teorie není uplatnitelná na vše kolem nás i na nás samotné?

Akceschopnost KSČM v sociální problematice a obraně občanů před vyděračstvím a podvody je tristní. Příklad H-systému ukazuje, že levice se bojí, bojí se vystoupit razantně proti systému, který tu je a postavit se za občany. Kdo se jako první ukázal u občanů, kteří jsou obětí této kauzy? Byl to Andrej Babiš. První, kdo přijel podpořit občany je paradoxně oligarcha. Celá levice by se za toto nečinné jednání, kdy dovolila někomu jako je Andrej Babiš, aby si nahnal další hlasy tím, že bude předstírat zájem o občany, měla stydět.

A takových věcí je spousta. Jak se říká, za člověka mluví jeho činy nikoliv slova.

Níže uvedu pár bodů (stručně), které by KSČM dle mého měla aktivně prosazovat.

1. Aktivně se zastávat a řešit problémy občanů, kterým je křivděno (ze strany státu i ze strany soukromých subjektů)

Proč? Aby motto „S lidmi pro lidi“ nebylo prázdnou frází, jako doposud motto „ANO, bude líp.“

2. Připustit chyby, které se za minulého režimu děly, ale také bránit dobré věci, které tehdy existovaly

Proč? Aby si kdekdo neotevíral pusu na komunisty a nevypouštěl o nich polopravdy a lži. Konstruktivní kritika je přínosná, proto by se KSČM měla aktivně snažit o dialog se svými kritiky.

3. Reformovat Marxovu teorii a vytvořit ideologii, která bude uplatnitelná pro přítomnost a budoucnost

Proč? Aby lidé pochopili, že komunismus není o vraždění a politických procesech, ale o spolupráci, jednotě, spravedlnosti a svobodě. To co se dnes zdá jako utopie, se zítra může stát skutečností.

Bylo řečeno jen to nejzákladnější, co považuji za nejdůležitější pro reformaci KSČM. V budoucnu nejspíše napíšu kompletní článek o mém pohledu nejen na KSČM, ale i komunismus jako takový a vizi toho, jakým směrem by se měl ubírat. Opět, vše zde řečené jsou jen mé názory, na vás je, co si z nich vezmete.
6
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Perun | ODS
20.08.2018 | 10:02:27
Dne 17.08.2018 09:23:57 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 16.08.2018 22:35:51 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 18:23:29 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 15.08.2018 17:21:45 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 16:47:41 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 15.08.2018 16:29:51 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 13:59:00 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 15.08.2018 13:14:45 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 12:28:13 Light napsal(a):

Dne 15.08.2018 11:47:51 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 07:54:49 Light napsal(a):

Dne 14.08.2018 18:29:50 Perun napsal(a):

Dne 13.08.2018 21:17:04 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 13.08.2018 19:59:12 Sigrid napsal(a):

Dne 13.08.2018 17:28:30 Dominik Škrba napsal(a):

Dne 13.08.2018 11:55:37 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 03.08.2018 22:33:56 MartinChromec napsal(a):
S vykořisťovatelskou společností nebude za dobře ani ideální společnost. Snad se nějaký ideál najde.--- Snad nevěříte, že majitel továrny je vykořisťovatel,který bere dělníkům jejich zisk, nebo ano ?--- No u malých podnikatelů s pár zaměstnanci možná ne, ale velké korporace rozhodně.--- I u menších podnikatelů...se ,,tak,,děje,,---znám firmu,kde je zaměstnaných cca 70 lidí...a mohl by to být,,vzorový,,příklad,.ohledně tzv.vykořisťování lidí s ohledem na jejich výdělky!--- Může mi nějaký komunista vysvětlit, jakým způsobem podnikatel vykořisťuje dělníka. Má snad dělník právo na něco (svoji práci), co už předem prodal (za výplatu) ?---

To nemá cenu. Když jsou schopni schvalovat vraždění vejménu utopické vize vyššího dobra bez ohledu na realitu, není pravděpodobné, že ji nějak vysvětlí. Je to stejné jako by se někdo ptal křesťana na prokazatelný důkaz existenci boha.--- Ptát se křesťana na prokazatelný důkaz existence Boha je totéž jako ptát se ateisty na prokazatelný důkaz jeho neexistence ;)--- Dle bible je země stará něco kolem 4 tis. let, vše stvořil bůch za sedm dní atd.

To je prokazatelný nesmysl, protože věda :)<span id="">---
---</span> --------------------- Ano, ale to se netýká existence Boha. Z toho jen vyplývá, že Bible není zcela historicky přesná.

Pročby dokonalí stvořitel vytvořil tak nedokonalé dílo jako je lidská mysl. Pročby dokonalé entitě jakoliv dlouho trvalo cokoliv stvořit, když by všemocný, vševydoucí mohl stvořit cokoliv a kdykoliv lusknutím prstu.......

V bibli je více blbostí. V době velké potopy skvétala egypská říše, konec světa měl už nejmíň třikrát proběhnout a veškeré události bible se událi jen na středním východě, přesněji v a kolem dnešního Izraele. A kdyby byl bůch tak by přece se lidem zjevoval ten stejný bůch všude na zemi, ale v každém koutě světa jsou jiný bozi.

Takhle bych mohl pokračovat dál. Lidé si boa stvořili aby si vysvětlili a odůvodnili procesi kolem sebe a dnes je náboženství pro lidi emocionálně či mentálně slabší. Pro lidi, kteří nedokážou unýst brutalitu reálného světa.

O Velké potopě je 270 záznamů z Asie, Ameriky, Austrálie, Oceánie, Afriky i Evropy. Konec světa byl popsán ve Zjevení sv. Jana a to bez určitého data. Tu část o bozích ani nebudu komentovat. Náboženství nelze argumentačně vyvrátit, tak se ani nemusíte snažit.

Lze a velmi dobře.

1. Potopy byl v několika náboženstvích popsány jako očištění zhířelého lidstva viz. to řecké, ale k ničemu takovému nedošlo.

2. Nebýt právě monoteistických náboženství nepřišla by západní civilizace o více jak 500 let vědeckého pokroku, protože většina poznatků z antických dob zadupalo křesťanství s islámem a každého a v Evropě, kdo je znovu oběvil nebo na to upozornil umlčela církev "svatá".K prvnímu bodu, potopa "světa" se skutečně stala, protože na konci poslední doby ledové se hladina oceánů zvedla o více než 100 metrů. Samozřejmě to nezaplavilo celý svět a neočistilo zhýřelé lidstvo, ale stalo se to. K bodu dvě, nebýt monoteistických náboženství, zadupalo by pokrok do země polyteistické náboženství a dekadence Římské společnosti.

Poslední doba ledová skončila zhruba před 12 tis. lety. První civilizace se začli oběvovat před 5tis. lety.

Dle různých náboženství byli potopy neustále.

Právě polyteistická náboženstí umožnili v antickém Římě, Řecku ale třeba i v Egyptě obrovské vědecké pokroky, protože jejich náboženství je v tom neomezovalo. V Řecku dokonce po oběvení a popsání přírodních procesů začli popírat existenci bohů. Věděli, že země je kolatá, skoumali sílu páry, uměli sestrojit různé složité stroje, které dokázali znovu napodobyt až v době renesance.

To co existovalo v antickém Římě a Řecku se znuvu začlo oběvovat až v novověku.

Řím upadal kvůli úpadku dřívějších tradic a braní své velikosti za samozřejmost. Po přijetí křesťanství tradice a řád, který Římskou říši stvořil zanikl úplně a stím i Řím samotný.Ano, "potopa světa" se stala dávno před civilizacemi, proto si všichni myslely, že někdo udělal loď a přežil (jako jediný). Proto jsou ty texty daleko od reality.

Co se týče polyteistických náboženství, s tím nemůžu souhlasit. Za co byl odsouzen Sokrates k smrti ? Za bezbožnost a kažení mládeže. Oběti bohům, častokráte i lidské, byly taky součástí polyteistických kultur (včetně Říma, Řecka i Egypta).

Ve středověku nikdo kulatost Země nezpochybňoval, na konci středověku začaly hromadně vznikat glóby, Na křesťanských univerzitách se běžně v vyučovala astronomie podle Ptolemaiova modelu, takže každý absolvent o kulatosti země věděl. Křesťanství nemělo se zatracením parního stroje Hérona Alexandrijského nic společného. Úpadek věd během středověku je mýtus. To během středověku vznikly univerzity, Albert Veliký vykládal, komentoval Aristotelova díla. A to žil v 13. století. Mikuláš Kusanský vědecky popíral geocentrický vesmír a to byl kardinál. Zkrátka, věta "To co existovalo v antickém Římě a Řecku se znuvu začlo oběvovat až v novověku." je špatně. Řím upadal díky své dekadenci, lidé odmítali zabývat se nepohodlnými věcmi, odmítali sloužit v armádě, jediné na co jim záleželo byl chléb a hry.

Sokrates byl odsouzen k smrti za kritiku atenských demokratů (byl názoru, že lidé si nemohou vládnou sami, protože neznalá většina přeřve znalou menšinu).

Konstantin I. zavřel antické univerzity (viz. Syrakusi) z důvodů jejich pohanského původu. Křesťanství tedy spíše katolická církev upálila mnoho těch co hlásali to co již oběvili ve starověku (viz. Galileo Galilei). Ano, na konci středověku (1492) je přesvědčila plavba Kolumba (a oběvením Ameriky 1492 se právě bere za konec středověku).

Sokrates byl odsouzen k smrti doslova za bezbožnost a kažení mládeže. Politický motiv v pozadí není pointa.To s univerzitami není pravda, protože první univerzity začaly vznikat až ve středověku. Gallilei nebyl upálen, upálen byl (jako jediný astronom) Giordano Bruno za to, že si myslel, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je nekonečný. To nebylo objeveno ve starověku a je to jediný člověk upálený za svoje vědecké názory. Jinak kulatost země nikdo NEZPOCHYBŇOVAL, na universitách se učila astronomie podle Ptolemaiova modelu, tedy s kulatou geocentrickou zemí, vyráběli se glóby. Kulatost země dokázal už Aristoteles (zatměním měsíce). Kolumbus se přel jen s názory, jestli jeho lodě vydrží cestu do Asie. Zároveň, Kolumbus, vzhledem k tomu, že nedoplul do Asie kulatost země nedokázal, to dokázal spíš Fernão de Magalhães (a ne první...)

Univerzity vznikali už v antickém světě (jako akademie/lycea). Jeho odsouzení mělo politický motiv a ovinění za bezbožnost byl zbůsob jak se ho zbavit. Kolubovi bylo řečeno, že Atlanský oceán nepřepluje, protože byl přepadl přes okraj (to, že nedoplul do Asie tehdy on ani nikdo jiný nevěděl). Kdy to bylo jen o lodích tak by to už někdo zkusil...nejpravděpodobněji Portugalci, kteří se snažili obeplout Afriku o které měli zkreslené názory.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
MartinChromec | KDU-ČSL
20.08.2018 | 00:42:24
Dne 18.08.2018 08:57:32 Kyri napsal(a):
KSČM by byla celkem volitelná strana. Jen se musí zbavit materiáli typu Semelová, která v myšlení je někde v minulém století.
Semelová je jen zástupkyně nejslabšího myšlenkového proudu v KSČM. Nedostává ani prefernční hlasy. O ni bych se nebál, ta není překážkou k volbě KSČM, tou překážkou byla, je a bude ta věčná snaha o navázání na systém před Sametovkou.

Komunisté by se měli adaptovat, poučit a BUDOVAT novou hezčí zemi a ne se pachtit ve vzpomínkách an špatně sestrojený režim jenž absolutně neplnil svůj účel.
7
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Kyri | Piráti
18.08.2018 | 08:57:32
KSČM by byla celkem volitelná strana. Jen se musí zbavit materiáli typu Semelová, která v myšlení je někde v minulém století.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jakub Stočes | Piráti
17.08.2018 | 21:54:00
V době kdy byli u moci komunisté, byla forma komunismu podstatně horší a přísnější než dnes. Dnes se dá celkem těžko najít rozdíl mezi ČSSD a KSČM. Jsou zde sice rozdíly např. v zahraniční politice aj. ale mají docela dost shodných názorů. Rozhodně je volba komunistů v dnešní podobě rozumnější než volba komunistů z 60. a 70. let.
6
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Dominik Formánek | ČSSD
17.08.2018 | 09:23:57
Dne 16.08.2018 22:35:51 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 18:23:29 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 15.08.2018 17:21:45 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 16:47:41 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 15.08.2018 16:29:51 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 13:59:00 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 15.08.2018 13:14:45 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 12:28:13 Light napsal(a):

Dne 15.08.2018 11:47:51 Perun napsal(a):

Dne 15.08.2018 07:54:49 Light napsal(a):

Dne 14.08.2018 18:29:50 Perun napsal(a):

Dne 13.08.2018 21:17:04 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 13.08.2018 19:59:12 Sigrid napsal(a):

Dne 13.08.2018 17:28:30 Dominik Škrba napsal(a):

Dne 13.08.2018 11:55:37 Dominik Formánek napsal(a):

Dne 03.08.2018 22:33:56 MartinChromec napsal(a):
S vykořisťovatelskou společností nebude za dobře ani ideální společnost. Snad se nějaký ideál najde.--- Snad nevěříte, že majitel továrny je vykořisťovatel,který bere dělníkům jejich zisk, nebo ano ?--- No u malých podnikatelů s pár zaměstnanci možná ne, ale velké korporace rozhodně.--- I u menších podnikatelů...se ,,tak,,děje,,---znám firmu,kde je zaměstnaných cca 70 lidí...a mohl by to být,,vzorový,,příklad,.ohledně tzv.vykořisťování lidí s ohledem na jejich výdělky!--- Může mi nějaký komunista vysvětlit, jakým způsobem podnikatel vykořisťuje dělníka. Má snad dělník právo na něco (svoji práci), co už předem prodal (za výplatu) ?---

To nemá cenu. Když jsou schopni schvalovat vraždění vejménu utopické vize vyššího dobra bez ohledu na realitu, není pravděpodobné, že ji nějak vysvětlí. Je to stejné jako by se někdo ptal křesťana na prokazatelný důkaz existenci boha.--- Ptát se křesťana na prokazatelný důkaz existence Boha je totéž jako ptát se ateisty na prokazatelný důkaz jeho neexistence ;)--- Dle bible je země stará něco kolem 4 tis. let, vše stvořil bůch za sedm dní atd.

To je prokazatelný nesmysl, protože věda :)<span id=""SLOVNIK_HIGHLIGHT"">---
</span> --------------------- Ano, ale to se netýká existence Boha. Z toho jen vyplývá, že Bible není zcela historicky přesná.

Pročby dokonalí stvořitel vytvořil tak nedokonalé dílo jako je lidská mysl. Pročby dokonalé entitě jakoliv dlouho trvalo cokoliv stvořit, když by všemocný, vševydoucí mohl stvořit cokoliv a kdykoliv lusknutím prstu.......

V bibli je více blbostí. V době velké potopy skvétala egypská říše, konec světa měl už nejmíň třikrát proběhnout a veškeré události bible se událi jen na středním východě, přesněji v a kolem dnešního Izraele. A kdyby byl bůch tak by přece se lidem zjevoval ten stejný bůch všude na zemi, ale v každém koutě světa jsou jiný bozi.

Takhle bych mohl pokračovat dál. Lidé si boa stvořili aby si vysvětlili a odůvodnili procesi kolem sebe a dnes je náboženství pro lidi emocionálně či mentálně slabší. Pro lidi, kteří nedokážou unýst brutalitu reálného světa.

O Velké potopě je 270 záznamů z Asie, Ameriky, Austrálie, Oceánie, Afriky i Evropy. Konec světa byl popsán ve Zjevení sv. Jana a to bez určitého data. Tu část o bozích ani nebudu komentovat. Náboženství nelze argumentačně vyvrátit, tak se ani nemusíte snažit.

Lze a velmi dobře.

1. Potopy byl v několika náboženstvích popsány jako očištění zhířelého lidstva viz. to řecké, ale k ničemu takovému nedošlo.

2. Nebýt právě monoteistických náboženství nepřišla by západní civilizace o více jak 500 let vědeckého pokroku, protože většina poznatků z antických dob zadupalo křesťanství s islámem a každého a v Evropě, kdo je znovu oběvil nebo na to upozornil umlčela církev "svatá".K prvnímu bodu, potopa "světa" se skutečně stala, protože na konci poslední doby ledové se hladina oceánů zvedla o více než 100 metrů. Samozřejmě to nezaplavilo celý svět a neočistilo zhýřelé lidstvo, ale stalo se to. K bodu dvě, nebýt monoteistických náboženství, zadupalo by pokrok do země polyteistické náboženství a dekadence Římské společnosti.

Poslední doba ledová skončila zhruba před 12 tis. lety. První civilizace se začli oběvovat před 5tis. lety.

Dle různých náboženství byli potopy neustále.

Právě polyteistická náboženstí umožnili v antickém Římě, Řecku ale třeba i v Egyptě obrovské vědecké pokroky, protože jejich náboženství je v tom neomezovalo. V Řecku dokonce po oběvení a popsání přírodních procesů začli popírat existenci bohů. Věděli, že země je kolatá, skoumali sílu páry, uměli sestrojit různé složité stroje, které dokázali znovu napodobyt až v době renesance.

To co existovalo v antickém Římě a Řecku se znuvu začlo oběvovat až v novověku.

Řím upadal kvůli úpadku dřívějších tradic a braní své velikosti za samozřejmost. Po přijetí křesťanství tradice a řád, který Římskou říši stvořil zanikl úplně a stím i Řím samotný.Ano, "potopa světa" se stala dávno před civilizacemi, proto si všichni myslely, že někdo udělal loď a přežil (jako jediný). Proto jsou ty texty daleko od reality.

Co se týče polyteistických náboženství, s tím nemůžu souhlasit. Za co byl odsouzen Sokrates k smrti ? Za bezbožnost a kažení mládeže. Oběti bohům, častokráte i lidské, byly taky součástí polyteistických kultur (včetně Říma, Řecka i Egypta).

Ve středověku nikdo kulatost Země nezpochybňoval, na konci středověku začaly hromadně vznikat glóby, Na křesťanských univerzitách se běžně v vyučovala astronomie podle Ptolemaiova modelu, takže každý absolvent o kulatosti země věděl. Křesťanství nemělo se zatracením parního stroje Hérona Alexandrijského nic společného. Úpadek věd během středověku je mýtus. To během středověku vznikly univerzity, Albert Veliký vykládal, komentoval Aristotelova díla. A to žil v 13. století. Mikuláš Kusanský vědecky popíral geocentrický vesmír a to byl kardinál. Zkrátka, věta "To co existovalo v antickém Římě a Řecku se znuvu začlo oběvovat až v novověku." je špatně. Řím upadal díky své dekadenci, lidé odmítali zabývat se nepohodlnými věcmi, odmítali sloužit v armádě, jediné na co jim záleželo byl chléb a hry.

Sokrates byl odsouzen k smrti za kritiku atenských demokratů (byl názoru, že lidé si nemohou vládnou sami, protože neznalá většina přeřve znalou menšinu).

Konstantin I. zavřel antické univerzity (viz. Syrakusi) z důvodů jejich pohanského původu. Křesťanství tedy spíše katolická církev upálila mnoho těch co hlásali to co již oběvili ve starověku (viz. Galileo Galilei). Ano, na konci středověku (1492) je přesvědčila plavba Kolumba (a oběvením Ameriky 1492 se právě bere za konec středověku).

Sokrates byl odsouzen k smrti doslova za bezbožnost a kažení mládeže. Politický motiv v pozadí není pointa.To s univerzitami není pravda, protože první univerzity začaly vznikat až ve středověku. Gallilei nebyl upálen, upálen byl (jako jediný astronom) Giordano Bruno za to, že si myslel, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je nekonečný. To nebylo objeveno ve starověku a je to jediný člověk upálený za svoje vědecké názory. Jinak kulatost země nikdo NEZPOCHYBŇOVAL, na universitách se učila astronomie podle Ptolemaiova modelu, tedy s kulatou geocentrickou zemí, vyráběli se glóby. Kulatost země dokázal už Aristoteles (zatměním měsíce). Kolumbus se přel jen s názory, jestli jeho lodě vydrží cestu do Asie. Zároveň, Kolumbus, vzhledem k tomu, že nedoplul do Asie kulatost země nedokázal, to dokázal spíš Fernão de Magalhães (a ne první...)
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ...