ZALOŽIL
Jan Geist | 07.01.2018
Jan Geist | ČSSD
07.01.2018 | 15:45:25
Jaký máte názor na geologické lokality v ČR? Jsme země, kde jsou například skoro všechny paleontologické lokality vysbírány a ty, které nejsou, je potřeba chránit. Existuje mnoho lidí, kteří lokality drancují a poté své nálezy prodávají a tak si přivydělávají. Ochrana existuje, ale nikdo pověřený na ni nedbá. Myslíte si, že by se to mělo změnit?

Na geologických lokalitách je povolen sběr vyvětralých kamenů se zákazem porušovat chráněné litohorizonty (povrch skály nebo země). Zemí zaslíbenou černému sběru je Maroko, které nemá ani vyhlášky omezující vývoz vzorků ze země. Stejně tak ČR tuto vyhlášku nemá. Podle mého názoru by se měla vytvořit, stejně jak je tomu v obchodováním s chráněnými živočichy a rostlinami. I kameny jsou naše národní bohatství, ač to zní bláznivě. Od nás pochází jedny z nejúžasnějších vzorků trilobitů a máme zde několik světově významných lokalit (Jince, Bechlejovice...). Proč obchodování s kameny nekontrolovat více?
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 |