ZALOŽIL
Marekkk | 06.01.2018
Jan Tichý | TOP09
06.01.2018 | 22:24:58
Ano jednoznačně bych podpořil domácí vzdělávání, doma člověka nikdo nepopohání jak rychle se má co učit.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Kyri | Piráti
11.11.2017 | 17:53:03
Socializaci bych opravdu jako argument pro prospěch školního vzdělávání nebral. Ze zkušenosti vím, že škola ke zdravé socializaci nemusí vždy přispět, dokonce může mít opačnou roli... Socializace by spíše fungovala v kroužku, kde děti dělají to, co je baví a co jim jde. Škola chytrému dítěti může dost uškodit, co se týče socializace, ale v šachovém kroužku je velká šance, že si najde kamaráda, s podobnými zájmy.
4
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Patrik Púdelka | Svobodní
11.11.2017 | 13:53:37
Podpořil bych vstup subjektů nabízejících domácí vzdělání na trh zmenšením podpory státního vzdělávání. Pokud dokážeme vytvořit zdravé konkurenční prostředí i ve vzdělávacím prostoru, tak to povede ke zkvalitnění výuky nejen v domácím vzdělávání, ale i ve vzdělávání státním. Pokud se nám tohle povede, budeme mít na trhu mnohem kvalifikovanější absoloventy, kteří mohou přinést inovace do všech dalších zakoutí trhu a společnosti jako takové.
6
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Mikoláš Novotný | Zelení
11.11.2017 | 12:01:22
Když se podíváme alespoň trochu kritickým okem na současný stav státního školství, uvidíme zde velké množství neblahých a zároveň velmi silných vlivů, které škola na dítě má. Velmi časté ponižování ze strany učitelů, nedostatek svobodné volby pro dítě i pro rodiče, velmi nešťastný způsob hodnocení založený výhradně na výsledcích testování (vede k tomu, že dítě ztrácí zájem o látku samotnou, a snaží se jen co nejlépe uspět v testech, učíme se tedy být dobří v testování, nikoliv ve znalostech), neustálé nucení k něčemu, co dítě dělat nechce a vlastně ani k životu v dnešní společnosti vůbec nepotřebuje atd.. Těch velkých negativ, jejichž prostý výčet by s klidem zabral celou stranu A4, je opravdu hodně a především jich nijak významně neubývá.

To všechno vede obecně ke ztrátě sebevědomí dětí, a sebevědomí je naprosto zásadní, jako obrana jednice před manipulací, jako zdroj životní energie, která člověku umožňuje dělat věci, které vždycky dělat chtěl a v kterých viniká, nikoliv to, co od něj očekává okolí atd.. Sebevědomí je naprosto nepostradatelným prvkem zdravého a silného člověka. Všechny tyto výhody sebevědomí, náš školský systém úspěšně potlačuje. Další obrovský důsledek školní docházky je potlačení kritického myšlení, ideál je naopak kritické a konstruktivní myšlení co nejvíce podporovat. Jen tak připravíme budoucí generace na svět plný desinformací, lží a nebezpečných ideologií. Jen tak se vyhneme společnosti, kde lidé jako stroje drží hubu a krok a radši se o nic nezajímají a na nic se neptají.

Umožněme dětem ve školách svobodnou diskuzi a učme je konstruktivně přemýšlet a kritizovat, učme je repektovat názory druhých a až na základě diskuze je buď přijmout, nebo zavrhnout. Učme děti, že nemusí být za každou cenu nejlepší, že nemusí být jako druzí, že je milujeme takové jaké jsou a ne takové, jaké je chceme mít. Učme děti spolupracovat, ne jen neustále soutěžit, aby se naučili, že každý člověk má svoje místo ve skupině a že v kolektivu, kde každý plní svoji úlohu, jsou lidé mnohem silnější, než jen jako pouhá individua. A mnoho dalšího, učme děti být dobrými a silnými lidmi, tak by měla znít hlavní hesla vzdělávání pro 21. století.

Až se školy významně změní, velice rád tam pošlu svoje děti, protože vím, že rodič nemůže nahradit dětský kolektiv. Avšak do té doby budu vzdělávat svoje děti doma, protože nechci aby děti přišly ve škole o svoje dětství, stejně jako do jisté míry já. Pokud mi někdo bude upírat právo vzdělávat svoje děti doma, odstěhuji se do jiné, svobodnější země, protože mé děti nepatří státu, ani mně, jsou to svébytné bytosti a já jim umožním svobodné dětství, které jim škola neumožní.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Martin Hrabík | ODS
10.11.2017 | 17:19:42
Rozhodně nesouhlasím s povinnou předškolní docházkou. Pokud má 5 leté dítě mladšího sourozence, se kterým je jeden z rodičů doma, nevidím důvod, proč by nemohlo být také doma. Navíc rodičům by odpadly možné časové i finanční náklady s dopravou do mnohdy kilometry vzdálené mateřské školy.

Co se týká domácího vzdělávání dětí na prvním stupni ZŠ, věřím, že i tohle vzdělávíní dokáží někteří rodiče plně nahradit. Socializace je otázkou, na kterou nejsem odborník, ale do určitého věku (třeba do 10 let) bych nutnost školní docházky pouze z důvodu socializace nepřeceňoval. Socializovat se dítě může i mimo školu (kolektivní sporty, kroužky atd.)

K vyšším stupním vzdělávání už určité výhrady mám a spíš s ním nesouhlasím.
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Dominik Škrba | KSČM
08.11.2017 | 07:34:27
Je schválený nějaký vzdělávací plán, a nemyslím si, že by domácí vzdělávání mohlo poskytnout takovou kvalitu, takže nevidím důvod, proč ho více podporovat. Vyjma případů, kdy žák nemůže docházet z objektivních důvodů do školy.
-3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Kano | ČSSD
08.11.2017 | 01:27:56
Dne 23.10.2017 23:06:53 JanCaml napsal(a):
Škola není jen o vzdělávání, ale i o cvičení sociální odolnosti vůči ostatním, zdolávání překážek a hlavně socializace mezi druhé.


Souhlasím, kontakt s vrstevníky je nenahraditelný a rodiče mnohdy neví co činí. A děti se bránit nemohou....
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
07.11.2017 | 15:17:14
Nejsem příznivcem domácího vzdělávání u zdravých dětí, které mohou v pohodě chodit do běžné školy. Tato forma výuky by jim do budoucna jen uškodila, protože nejde jen vědomosti ale i o socializaci mezi ostatními vrstevníky. U těch, které tam z nějakého důvodu chodit nemohou, bych s tím problém neměl.
4
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
07.11.2017 | 15:10:06
Dne 07.11.2017 15:08:13 JanDed napsal(a):

Dne 07.11.2017 15:06:25 Ondra Freddie napsal(a):

Dne 07.11.2017 14:09:52 JanDed napsal(a):

Dne 07.11.2017 14:02:35 Ondra Freddie napsal(a):
Je to znevýdňující a nespravedlivé. Nepodpořil bych to. Některé rodiny si to mohou dovolit, jiné ne. Leda s příspěvkem od státu (za jistých podmínek), ale to nejde vzhledem k omezenému rozpočtu.--- Tak to zrušte i hokej, zrušte počítače, zrušte cesty do zahraničí. Jejda, já si nevšiml, že jste komunista. Tak speciálně pro vás, nadsázkou jsem vás chtěl upozornit na to, že zakazovat cokoliv z důvodu rovnostářství je nesmysl. Nic neruště, to už jste jednou dělali a stálo to celosvětově zhruba miliardu lidí život...--- Vy jste asi pane trochu více mimo realitu. Co chci rušit dle Vašich slov? A jaké miliardy lidí máte na mysli? Prosím o odpověď.--- Rušit/nepodporovat domácí vzdělávání. Váš předchozí příspěvek. A mám na mysli miliardy obětí komunismu.
Nevěděl jsem, že nepodporovat je totéž jako rušit. Ale děkuji za poučení. Miliardy? Nebylo jich víc??
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
07.11.2017 | 15:08:44
Někteří by potřebovali jak školní, tak i domácí vzdělávání. Nevím, zda to dělat jako alternativu, když by se někteří na to vykašlali a doma se neučili. Na vysokých školách by to ale špatné být nemuselo, hlavně u přednášejících kategorie "uspávači hadů".
-3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 | 2 | 3 |