ZALOŽIL
Jaroslav Hendrich | 23.10.2017
Pavel Kůr | Svobodní
23.10.2017 | 16:50:16
Dne 22.10.2017 16:14:36 Kyri napsal(a):
Jsem pro přímou demokracii - přímá volba starostů, hejtmanů, prezidenta včetně možnosti je odvolat. Kdo byl přímo volen, měla by být i možnost přímého odvolání.

Jsem také pro obecná referenda.

Jsem pro možnost, aby občané mohli vetovat nějaký zákon.

Dále jsem pro elektronické volby.
Pokud jde o přímou volbu, pak jsem pro, aby si občané obcí, měst a krajů mohli sami stanovit pravidla, podle kterých budou své představitele volit - jestli chtějí zůstat u současného systému nebo zavést přímou volbu, případně si vymyslet ještě něco jiného. Je to jejich samospráva, tak ať si určí svá vlastní pravidla. Přímá volba prezidenta je v podmínkách parlamentní republiky nešťastné řešení.

Referenda podporuji, ale v jasně definovaných případech (důležité mezinárodní smlouvy, změny ústavy, souhlas s dočasným zvýšením daní nad určenou mez). Nechci, aby se zastupitelé zbavovali odpovědnosti tím, že u nepopulárních otázek hodí rozhodnutí na voliče.

Možnost lidového veta považuji za nejlepší prvek přímé demokracie a určitě ho podporuji. Současně by mělo vyslovení veta znamenat automatické odvolání těch zastupitelů, kteří hlasovali v rozporu s vůlí občanů.

Elektronické volby by přinesly mnoho výhod. Problém je, jak zajistit dostatečnou úroveň nezmanipulovatelnosti, nenarušitelnosti, anonymity a zároveň možnosti tyto skutečnosti ověřit. Svobodní na toto mají vytvořený systém, který používají při primárkách a dalších hlasováních uvnitř strany. Otázkou je, jestli je dostatečně bezpečný, aby obstál i pro použití v ostrých volbách a referendech. Je také nezbytné, aby elektronický volební systém měl důvěru voličů, jinak je k ničemu.
5
Pro hodnocení se musíte přihlásit
StanikKolarik | KDU-ČSL
23.10.2017 | 16:15:46
Po víkendových volbách bych českému elektorátu nesvěřil ani ostrý předmět, natož přímou demokracii
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
StanikKolarik | KDU-ČSL
23.10.2017 | 16:13:12
Dne 22.10.2017 16:08:40 JanCaml napsal(a):
První prvky demokracie vznikly už hodně dávno v Řecku. Demokracie je z řečiny ,,lid vládne" (nebo nějak tak). Takže jen přímá demokracie je demokracie.
To je ale historický omyl, v tom Řecku sice vládla přímá demokracie, ale bylo asi tak 10% voličského práva.Za člověka, tedy součást lidu byl považován pouze muž, starší 30 let, osobně svobodný. To co tam tedy vládlo bych nazval spíš oligokracií, než demokracií
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jaroslav Hendrich | STAN
22.10.2017 | 17:31:39
Dne 22.10.2017 17:20:27 Jiří Hráček napsal(a):
Podporuji zákon o obecném referendu za přesně definovaných podmínek. Důvod je ten, že občané chtějí mít reálný pocit, že mají vliv na směřování země, kraje nebo své obce. Zároveň je nutné zabránit jeho zneužívání tak jak se tomu děje například v Brně ve věci brněnského vlakového nádraží.

Pro přímou volbu starostů a hejtmanů nejsem. Máme poměrný volební systém a míchat do toho většinové prvky není na místě. Přímá volba prezidenta je podle mě naopak v pořádku. Důvodem je skutečnost, že tato funkce je spíše symbolická.
Tak referendum je věc jedna. S tím soulasím. Aby autorita věděla, jak se k problematice staví řadoví občani. Ale nesouhlasím s tím, aby tyto referenda byla zákonodárná. Měla by být spíše jakýmsi médiem pro komunikaci s voliči.

S přímou volbou prezidenta souhlasím. Prezident by měl vypovídat o povaze národa. Ačkoli nesouhlasím se současným prezidentem, nelíbí se mi jeho výroky ale bohužel, je to zrcadlo lidu...
-13
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Petr Kocourek | TOP09
22.10.2017 | 17:28:17
Hlavním důvodem proč přímá demokraci nemůže fungovat je nevzdělanost a nevědomost široké veřejnosti. Politika je velice složitá a řeší problémy na které občas ani odborníci nedokážou najít jednoznačné a vhodné řešení. Současná společenská situace je navíc velice špatná, lidé jsou líní, nechtějí přemýšlet a pouze nekriticky přijímají populistické názory. O jednotlivých problémech by by měli rozhodovat odborníci a ne imnformacích neznalá veřejnost. Přímá demokracie byla již dávno pohřbena a je to pouze nástroj k totalitnímu, autokratickému vedení státu. Proto nejsem ani pro zavedení obecného referenda.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
22.10.2017 | 17:20:27
Podporuji zákon o obecném referendu za přesně definovaných podmínek. Důvod je ten, že občané chtějí mít reálný pocit, že mají vliv na směřování země, kraje nebo své obce. Zároveň je nutné zabránit jeho zneužívání tak jak se tomu děje například v Brně ve věci brněnského vlakového nádraží.

Pro přímou volbu starostů a hejtmanů nejsem. Máme poměrný volební systém a míchat do toho většinové prvky není na místě. Přímá volba prezidenta je podle mě naopak v pořádku. Důvodem je skutečnost, že tato funkce je spíše symbolická.
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jaroslav Hendrich | STAN
22.10.2017 | 17:01:35
Také přispěji svou kapkou "moudrosti".

Myslím si, že lid není dostatečně informovaný. Ani být nemůže. Informace jsou ze všech stran tak rozmanité, že se v nich těžko orientuje.

Nemyslím si, že by lid měl rozhodovat o otázkách, na které neumí ani odborníci jednotně odpovědět. Například výstup z EU

Přímá demokracie vede k populistické politice.

Osvobozuje politiky od zodpovědnosti. Lid je do jisté míry opravdu stádem. Zmanipulovat ho, jak vidíme současnou politiku, rozhodně není nemožné. Takový politik pak může říct, já dělal jen co po mě lid chtěl. (to vlastně udělal i Hitler. Byla referenda. Díky nim získal Hitler větší moc a přitom lid měl pocit, že se rozhodují správně v zájmu lidu oni. Né Hitler)

Většinové rozhodnutí není vždy to správné. Podívejme se směrem na hrad. Je to dobré rozhodnutí?

Podívejme se na historii přímé demokracie.

1. jak bylo zmíněno starověk řecko. Přímá demokracie fungovala jen 100 let. A to v městských státech, které měly někde 100 000 obyvatel. Co je 100 000 v porovnání s 10 000 000? A i tak velmi vzdělané a patriotické řecko tuhle formu vlády udrželo jen jedno století. Následovníci řecké moudrosti římané už od ní upustili a jejich forma vlády vydržela přes tisíc let. A dokonce zvládla i rozdílné kůltury.

Takže jsem proti. Já jsem odpůrce přímé demokracie. Obávám se, že příliš mnoho demokracie by nás to nakonec stálo svobodu. V tomhle jsem více konzervativní a autoritářský. Proto si nemohu zvyknout na to, co je napsáno pod mojí fotkou. Protože v tomhle se se stranou neshodnu.
-11
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jaroslav Hendrich | STAN
22.10.2017 | 16:38:32
Dne 22.10.2017 16:08:40 JanCaml napsal(a):
První prvky demokracie vznikly už hodně dávno v Řecku. Demokracie je z řečiny ,,lid vládne" (nebo nějak tak). Takže jen přímá demokracie je demokracie.
Ano, existuje od starověkých řeků, ale fungovala jen ve městských státech. Ty neměly 10 000 000 obyvatel ale sotva procento. Čili 100 000. Navíc ani tak se neudržela dlouho. Jen nějakých 100let. To není zrovna argument pro.

Deokracie není nutně přímá. Tohle to že jen přímá demokracie je demokracie je hrozná blbost. Demokracie je sice vláda lidu, ale může být skrze autoritu, kterou si lid zvolí.
-10
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Zdeněk Dizzy | Piráti
22.10.2017 | 16:29:11
Myslím, že se asi politicky zničím, ale můj názor je takový, že lidé jsou příliš hloupí na to, aby si vládli napřímo. Důkazem je Brexit a nebo vítězství populistických stran ve včerejších volbách. Dokud se lidé budou rozhodovat pod vlivem médií, je to cesta do pekel!
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Kyri | Piráti
22.10.2017 | 16:14:36
Jsem pro přímou demokracii - přímá volba starostů, hejtmanů, prezidenta včetně možnosti je odvolat. Kdo byl přímo volen, měla by být i možnost přímého odvolání.

Jsem také pro obecná referenda.

Jsem pro možnost, aby občané mohli vetovat nějaký zákon.

Dále jsem pro elektronické volby.
1
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 | 2 |