ZALOŽIL
Jiří Hráček | 08.04.2018
Doménico | ČSSD
08.04.2018 | 01:55:01
Když tak rádi řešíte minulost..co takový imperialismus ? Vtip))

Prosím vás o něco. Přestante už konečně řešit dávnou minulost a starejme se co bude dál. Je otlik let od revoluce a furt si jen stěžujem,ale stále jsme neudělali nic lepšího..Budete si i v roce 2050 stěžovat,že za to jak to tady je mužou komunisti ? Dálnice už snad v tom roce budou dostavěny.. sorry,také vtip)

KOmunisti za 40 let vlády dokázali změnit republiku. .zvládnem to taky ?
9
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
08.04.2018 | 01:43:20
Dne 07.04.2018 10:39:35 Perun napsal(a):

Dne 06.04.2018 21:56:30 Tommenn711 napsal(a):
Začal bych tím, že bych se rád zde diskutujících zeptal, v čem dle vás tkví cíl ideálního politického a ekonomického systému. Neměl by být všeobecný cíl naší společnosti a jejího vývoje v tom, aby jednotlivec co nejméně pracoval a měl co nejvíce volného času, který využije dle své volby? Aby bylo co nejméně válek a nevraživosti mezi národy? Aby, jsme životy skutečně žili a nikoliv jen přežívali?

Soukromý kapitalismus je z dlouhodobého hlediska neudržitelný (o důvodech neudržitelnosti mluvím ve vláknu "Státní kapitalismus"). Nevím, jestli si to zastánci soukromého kapitalismu uvědomují, ale teze volného trhu je naprosto chybná. Bez kontroly státu se majetek vždy bude hromadit v určitém malém procentu populace. Jak čas plyne, dochází k nerovnoměrnému růstu a akumulaci kapitálu v určitém procentu populace, toto tempo nerovnoměrnosti se neustále zrychluje (s ní též sociální rozdíly – mnoho velmi chudých a malá skupinka velmi bohatých) a nakonec vede k absolutní kontrole majetku, který je akumulován v rukou zlomku procent obyvatelstva. Kdo nevěří, podívejte se na poměr vlastnictví 100 nejbohatších osob dnes a například před 30 lety vůči zbytku populace.

Na začátek bych chtěl říci, že žádný režim nedokázal naplnit Marxovi a Engelsovi myšlenky v praxi. Komunismus je o rovnosti, soudržnosti, jednotě, obětavosti a síle. Lidskost, pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami a žití nikoliv přežívání, jak je tomu dnes, to jsou nosné myšlenky komunismu.

Mao-ce-Tung nebo Stalin nebyli žádní komunisté, pro mě osobně to byli masoví vrazi, kteří zneužili myšlenek komunismu k plnění svých vlastních mocenských cílů. A upřímně mě uráží, když mi kdejaký "intelektuál" vmete do obličeje zločiny, které ve jménu komunismu spáchal kdejaký fanatik a mě samotného nazve jako přisluhovače těchto či podobných režimů.

Marxovo materiální pojetí dějin je elementární bod, který ukazuje pravdivou skutečnost a to, že se společnost nemění na základě myšlenek jako spíše na základě ekonomických vztahů. Zjednodušeně, kdo na koho pracuje a kdo na kom vydělává. A když tyto vztahy přestanou odpovídat tomu, kam už společnost ve svém vývoji dospěla, musí dojít ke změně, k revoluci.

Uvědomme si, že dělnické hnutí stálo u zrodu 8 hodinové pracovní doby (dnešní standartu), zrušení dětské práce atd. Právě dělníci byli hlavní silou, která vzedmula vlnu nespokojenosti s tehdejším společenským uspořádáním a v roce 1848 se ve většině evropských zemích se převážně dělníci pokusili vybojovat svobodu, rovnost a lepší životní podmínky.

Komunismus přinesl tolik, a přesto je zatracován. Je velký paradox, že ti, kteří nejvíce kritizují myšlenky komunismu, podlehnou velkému kvantu zkreslujících informací, kterými jsou zasypáváni již od nástupu na střední školu (ne-li dříve) bez toho, aby si o daném tématu něco přečetli (myslím tím díla jako: Komunistický manifest či Kapitál) a pokusili se pochopit skutečné myšlenky a cíle komunismu

Socialismus (státní kapitalismus), záleží na interpretaci pojmů, je nejvhodnější ekonomický model zaručující demokracii, svobodu a politickou pluralitu. Žádný jednotlivec nesmí nabít takové moci, aby skrze svůj majetek řídil životy ostatních. Nadhodnota má být rozdělována co nejrovnoměrněji. Nikoliv ve významu, že všichni budou mít stejné platy, spíše po stránce využití nadhodnoty pro účely společnosti jako celku i člověka jako jednotlivce (bezplatné školství, zdravotnictví atd.). O mnohých aspektech státního kapitalismu/socialismu v mém pojetí jsem se již několikrát rozepisoval, proto zde o nich již mluvit nebudu. Svůj příspěvek bych rád zakončil jedním citátem, který shrnuje vše, co zde bylo řečeno.

„Komunismus nezbavuje žádného muže možnosti moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.“ (K. Marx)---Opět definice marxismu/komunismu: násiná likvidace třídní (přirozené) společnosti, diktatura proletariátu, zrušení osobního vlastnictví a celkově spoustu hovadin ve jménu vyššího dobra spůsobující (opakovaně) smrt, smrt a úpadek technické i společenské úrovně.
Kapitalismus za svou existenci díky své podstatě způsobil daleko více utrpení než všechny pokusy o jeho překonání v podobě socialistických režimů.
5
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Tommenn711 | Svobodní
07.04.2018 | 15:44:09
Dne 07.04.2018 10:39:35 Perun napsal(a):

Dne 06.04.2018 21:56:30 Tommenn711 napsal(a):
Začal bych tím, že bych se rád zde diskutujících zeptal, v čem dle vás tkví cíl ideálního politického a ekonomického systému. Neměl by být všeobecný cíl naší společnosti a jejího vývoje v tom, aby jednotlivec co nejméně pracoval a měl co nejvíce volného času, který využije dle své volby? Aby bylo co nejméně válek a nevraživosti mezi národy? Aby, jsme životy skutečně žili a nikoliv jen přežívali?

Soukromý kapitalismus je z dlouhodobého hlediska neudržitelný (o důvodech neudržitelnosti mluvím ve vláknu "Státní kapitalismus"). Nevím, jestli si to zastánci soukromého kapitalismu uvědomují, ale teze volného trhu je naprosto chybná. Bez kontroly státu se majetek vždy bude hromadit v určitém malém procentu populace. Jak čas plyne, dochází k nerovnoměrnému růstu a akumulaci kapitálu v určitém procentu populace, toto tempo nerovnoměrnosti se neustále zrychluje (s ní též sociální rozdíly – mnoho velmi chudých a malá skupinka velmi bohatých) a nakonec vede k absolutní kontrole majetku, který je akumulován v rukou zlomku procent obyvatelstva. Kdo nevěří, podívejte se na poměr vlastnictví 100 nejbohatších osob dnes a například před 30 lety vůči zbytku populace.

Na začátek bych chtěl říci, že žádný režim nedokázal naplnit Marxovi a Engelsovi myšlenky v praxi. Komunismus je o rovnosti, soudržnosti, jednotě, obětavosti a síle. Lidskost, pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami a žití nikoliv přežívání, jak je tomu dnes, to jsou nosné myšlenky komunismu.

Mao-ce-Tung nebo Stalin nebyli žádní komunisté, pro mě osobně to byli masoví vrazi, kteří zneužili myšlenek komunismu k plnění svých vlastních mocenských cílů. A upřímně mě uráží, když mi kdejaký "intelektuál" vmete do obličeje zločiny, které ve jménu komunismu spáchal kdejaký fanatik a mě samotného nazve jako přisluhovače těchto či podobných režimů.

Marxovo materiální pojetí dějin je elementární bod, který ukazuje pravdivou skutečnost a to, že se společnost nemění na základě myšlenek jako spíše na základě ekonomických vztahů. Zjednodušeně, kdo na koho pracuje a kdo na kom vydělává. A když tyto vztahy přestanou odpovídat tomu, kam už společnost ve svém vývoji dospěla, musí dojít ke změně, k revoluci.

Uvědomme si, že dělnické hnutí stálo u zrodu 8 hodinové pracovní doby (dnešní standartu), zrušení dětské práce atd. Právě dělníci byli hlavní silou, která vzedmula vlnu nespokojenosti s tehdejším společenským uspořádáním a v roce 1848 se ve většině evropských zemích se převážně dělníci pokusili vybojovat svobodu, rovnost a lepší životní podmínky.

Komunismus přinesl tolik, a přesto je zatracován. Je velký paradox, že ti, kteří nejvíce kritizují myšlenky komunismu, podlehnou velkému kvantu zkreslujících informací, kterými jsou zasypáváni již od nástupu na střední školu (ne-li dříve) bez toho, aby si o daném tématu něco přečetli (myslím tím díla jako: Komunistický manifest či Kapitál) a pokusili se pochopit skutečné myšlenky a cíle komunismu

Socialismus (státní kapitalismus), záleží na interpretaci pojmů, je nejvhodnější ekonomický model zaručující demokracii, svobodu a politickou pluralitu. Žádný jednotlivec nesmí nabít takové moci, aby skrze svůj majetek řídil životy ostatních. Nadhodnota má být rozdělována co nejrovnoměrněji. Nikoliv ve významu, že všichni budou mít stejné platy, spíše po stránce využití nadhodnoty pro účely společnosti jako celku i člověka jako jednotlivce (bezplatné školství, zdravotnictví atd.). O mnohých aspektech státního kapitalismu/socialismu v mém pojetí jsem se již několikrát rozepisoval, proto zde o nich již mluvit nebudu. Svůj příspěvek bych rád zakončil jedním citátem, který shrnuje vše, co zde bylo řečeno.

„Komunismus nezbavuje žádného muže možnosti moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.“ (K. Marx)---Opět definice marxismu/komunismu: násiná likvidace třídní (přirozené) společnosti, diktatura proletariátu, zrušení osobního vlastnictví a celkově spoustu hovadin ve jménu vyššího dobra spůsobující (opakovaně) smrt, smrt a úpadek technické i společenské úrovně.
Myslete si co chcete, nebudu vás přesvědčovat o něčem, čemu sám nevěříte. Pokud však budete mít čas, doporučil bych, abyste si přečetl "Bibli hovadin ve jménu vyššího dobra spůsobující opakovaně smrt, smrt a úpadek technické a společenské úrovně" (Komunistický manifest). Možná změníte názor. :)
6
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Perun | ODS
07.04.2018 | 10:39:35
Dne 06.04.2018 21:56:30 Tommenn711 napsal(a):
Začal bych tím, že bych se rád zde diskutujících zeptal, v čem dle vás tkví cíl ideálního politického a ekonomického systému. Neměl by být všeobecný cíl naší společnosti a jejího vývoje v tom, aby jednotlivec co nejméně pracoval a měl co nejvíce volného času, který využije dle své volby? Aby bylo co nejméně válek a nevraživosti mezi národy? Aby, jsme životy skutečně žili a nikoliv jen přežívali?

Soukromý kapitalismus je z dlouhodobého hlediska neudržitelný (o důvodech neudržitelnosti mluvím ve vláknu "Státní kapitalismus"). Nevím, jestli si to zastánci soukromého kapitalismu uvědomují, ale teze volného trhu je naprosto chybná. Bez kontroly státu se majetek vždy bude hromadit v určitém malém procentu populace. Jak čas plyne, dochází k nerovnoměrnému růstu a akumulaci kapitálu v určitém procentu populace, toto tempo nerovnoměrnosti se neustále zrychluje (s ní též sociální rozdíly – mnoho velmi chudých a malá skupinka velmi bohatých) a nakonec vede k absolutní kontrole majetku, který je akumulován v rukou zlomku procent obyvatelstva. Kdo nevěří, podívejte se na poměr vlastnictví 100 nejbohatších osob dnes a například před 30 lety vůči zbytku populace.

Na začátek bych chtěl říci, že žádný režim nedokázal naplnit Marxovi a Engelsovi myšlenky v praxi. Komunismus je o rovnosti, soudržnosti, jednotě, obětavosti a síle. Lidskost, pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami a žití nikoliv přežívání, jak je tomu dnes, to jsou nosné myšlenky komunismu.

Mao-ce-Tung nebo Stalin nebyli žádní komunisté, pro mě osobně to byli masoví vrazi, kteří zneužili myšlenek komunismu k plnění svých vlastních mocenských cílů. A upřímně mě uráží, když mi kdejaký "intelektuál" vmete do obličeje zločiny, které ve jménu komunismu spáchal kdejaký fanatik a mě samotného nazve jako přisluhovače těchto či podobných režimů.

Marxovo materiální pojetí dějin je elementární bod, který ukazuje pravdivou skutečnost a to, že se společnost nemění na základě myšlenek jako spíše na základě ekonomických vztahů. Zjednodušeně, kdo na koho pracuje a kdo na kom vydělává. A když tyto vztahy přestanou odpovídat tomu, kam už společnost ve svém vývoji dospěla, musí dojít ke změně, k revoluci.

Uvědomme si, že dělnické hnutí stálo u zrodu 8 hodinové pracovní doby (dnešní standartu), zrušení dětské práce atd. Právě dělníci byli hlavní silou, která vzedmula vlnu nespokojenosti s tehdejším společenským uspořádáním a v roce 1848 se ve většině evropských zemích se převážně dělníci pokusili vybojovat svobodu, rovnost a lepší životní podmínky.

Komunismus přinesl tolik, a přesto je zatracován. Je velký paradox, že ti, kteří nejvíce kritizují myšlenky komunismu, podlehnou velkému kvantu zkreslujících informací, kterými jsou zasypáváni již od nástupu na střední školu (ne-li dříve) bez toho, aby si o daném tématu něco přečetli (myslím tím díla jako: Komunistický manifest či Kapitál) a pokusili se pochopit skutečné myšlenky a cíle komunismu

Socialismus (státní kapitalismus), záleží na interpretaci pojmů, je nejvhodnější ekonomický model zaručující demokracii, svobodu a politickou pluralitu. Žádný jednotlivec nesmí nabít takové moci, aby skrze svůj majetek řídil životy ostatních. Nadhodnota má být rozdělována co nejrovnoměrněji. Nikoliv ve významu, že všichni budou mít stejné platy, spíše po stránce využití nadhodnoty pro účely společnosti jako celku i člověka jako jednotlivce (bezplatné školství, zdravotnictví atd.). O mnohých aspektech státního kapitalismu/socialismu v mém pojetí jsem se již několikrát rozepisoval, proto zde o nich již mluvit nebudu. Svůj příspěvek bych rád zakončil jedním citátem, který shrnuje vše, co zde bylo řečeno.

„Komunismus nezbavuje žádného muže možnosti moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.“ (K. Marx)
Opět definice marxismu/komunismu: násiná likvidace třídní (přirozené) společnosti, diktatura proletariátu, zrušení osobního vlastnictví a celkově spoustu hovadin ve jménu vyššího dobra spůsobující (opakovaně) smrt, smrt a úpadek technické i společenské úrovně.
1
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
06.04.2018 | 22:43:39
Dne 06.04.2018 21:56:30 Tommenn711 napsal(a):
Začal bych tím, že bych se rád zde diskutujících zeptal, v čem dle vás tkví cíl ideálního politického a ekonomického systému. Neměl by být všeobecný cíl naší společnosti a jejího vývoje v tom, aby jednotlivec co nejméně pracoval a měl co nejvíce volného času, který využije dle své volby? Aby bylo co nejméně válek a nevraživosti mezi národy? Aby, jsme životy skutečně žili a nikoliv jen přežívali?

Soukromý kapitalismus je z dlouhodobého hlediska neudržitelný (o důvodech neudržitelnosti mluvím ve vláknu "Státní kapitalismus"). Nevím, jestli si to zastánci soukromého kapitalismu uvědomují, ale teze volného trhu je naprosto chybná. Bez kontroly státu se majetek vždy bude hromadit v určitém malém procentu populace. Jak čas plyne, dochází k nerovnoměrnému růstu a akumulaci kapitálu v určitém procentu populace, toto tempo nerovnoměrnosti se neustále zrychluje (s ní též sociální rozdíly – mnoho velmi chudých a malá skupinka velmi bohatých) a nakonec vede k absolutní kontrole majetku, který je akumulován v rukou zlomku procent obyvatelstva. Kdo nevěří, podívejte se na poměr vlastnictví 100 nejbohatších osob dnes a například před 30 lety vůči zbytku populace.

Na začátek bych chtěl říci, že žádný režim nedokázal naplnit Marxovi a Engelsovi myšlenky v praxi. Komunismus je o rovnosti, soudržnosti, jednotě, obětavosti a síle. Lidskost, pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami a žití nikoliv přežívání, jak je tomu dnes, to jsou nosné myšlenky komunismu.

Mao-ce-Tung nebo Stalin nebyli žádní komunisté, pro mě osobně to byli masoví vrazi, kteří zneužili myšlenek komunismu k plnění svých vlastních mocenských cílů. A upřímně mě uráží, když mi kdejaký "intelektuál" vmete do obličeje zločiny, které ve jménu komunismu spáchal kdejaký fanatik a mě samotného nazve jako přisluhovače těchto či podobných režimů.

Marxovo materiální pojetí dějin je elementární bod, který ukazuje pravdivou skutečnost a to, že se společnost nemění na základě myšlenek jako spíše na základě ekonomických vztahů. Zjednodušeně, kdo na koho pracuje a kdo na kom vydělává. A když tyto vztahy přestanou odpovídat tomu, kam už společnost ve svém vývoji dospěla, musí dojít ke změně, k revoluci.

Uvědomme si, že dělnické hnutí stálo u zrodu 8 hodinové pracovní doby (dnešní standartu), zrušení dětské práce atd. Právě dělníci byli hlavní silou, která vzedmula vlnu nespokojenosti s tehdejším společenským uspořádáním a v roce 1848 se ve většině evropských zemích se převážně dělníci pokusili vybojovat svobodu, rovnost a lepší životní podmínky.

Komunismus přinesl tolik, a přesto je zatracován. Je velký paradox, že ti, kteří nejvíce kritizují myšlenky komunismu, podlehnou velkému kvantu zkreslujících informací, kterými jsou zasypáváni již od nástupu na střední školu (ne-li dříve) bez toho, aby si o daném tématu něco přečetli (myslím tím díla jako: Komunistický manifest či Kapitál) a pokusili se pochopit skutečné myšlenky a cíle komunismu

Socialismus (státní kapitalismus), záleží na interpretaci pojmů, je nejvhodnější ekonomický model zaručující demokracii, svobodu a politickou pluralitu. Žádný jednotlivec nesmí nabít takové moci, aby skrze svůj majetek řídil životy ostatních. Nadhodnota má být rozdělována co nejrovnoměrněji. Nikoliv ve významu, že všichni budou mít stejné platy, spíše po stránce využití nadhodnoty pro účely společnosti jako celku i člověka jako jednotlivce (bezplatné školství, zdravotnictví atd.). O mnohých aspektech státního kapitalismu/socialismu v mém pojetí jsem se již několikrát rozepisoval, proto zde o nich již mluvit nebudu. Svůj příspěvek bych rád zakončil jedním citátem, který shrnuje vše, co zde bylo řečeno.

„Komunismus nezbavuje žádného muže možnosti moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.“ (K. Marx)
Díky za názor. Musím říct, že se jedná zatím o jeden z nejzajímavějších příspěvků do diskuze.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Tommenn711 | Svobodní
06.04.2018 | 21:56:30
Začal bych tím, že bych se rád zde diskutujících zeptal, v čem dle vás tkví cíl ideálního politického a ekonomického systému. Neměl by být všeobecný cíl naší společnosti a jejího vývoje v tom, aby jednotlivec co nejméně pracoval a měl co nejvíce volného času, který využije dle své volby? Aby bylo co nejméně válek a nevraživosti mezi národy? Aby, jsme životy skutečně žili a nikoliv jen přežívali?

Soukromý kapitalismus je z dlouhodobého hlediska neudržitelný (o důvodech neudržitelnosti mluvím ve vláknu "Státní kapitalismus"). Nevím, jestli si to zastánci soukromého kapitalismu uvědomují, ale teze volného trhu je naprosto chybná. Bez kontroly státu se majetek vždy bude hromadit v určitém malém procentu populace. Jak čas plyne, dochází k nerovnoměrnému růstu a akumulaci kapitálu v určitém procentu populace, toto tempo nerovnoměrnosti se neustále zrychluje (s ní též sociální rozdíly – mnoho velmi chudých a malá skupinka velmi bohatých) a nakonec vede k absolutní kontrole majetku, který je akumulován v rukou zlomku procent obyvatelstva. Kdo nevěří, podívejte se na poměr vlastnictví 100 nejbohatších osob dnes a například před 30 lety vůči zbytku populace.

Na začátek bych chtěl říci, že žádný režim nedokázal naplnit Marxovi a Engelsovi myšlenky v praxi. Komunismus je o rovnosti, soudržnosti, jednotě, obětavosti a síle. Lidskost, pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami a žití nikoliv přežívání, jak je tomu dnes, to jsou nosné myšlenky komunismu.

Mao-ce-Tung nebo Stalin nebyli žádní komunisté, pro mě osobně to byli masoví vrazi, kteří zneužili myšlenek komunismu k plnění svých vlastních mocenských cílů. A upřímně mě uráží, když mi kdejaký "intelektuál" vmete do obličeje zločiny, které ve jménu komunismu spáchal kdejaký fanatik a mě samotného nazve jako přisluhovače těchto či podobných režimů.

Marxovo materiální pojetí dějin je elementární bod, který ukazuje pravdivou skutečnost a to, že se společnost nemění na základě myšlenek jako spíše na základě ekonomických vztahů. Zjednodušeně, kdo na koho pracuje a kdo na kom vydělává. A když tyto vztahy přestanou odpovídat tomu, kam už společnost ve svém vývoji dospěla, musí dojít ke změně, k revoluci.

Uvědomme si, že dělnické hnutí stálo u zrodu 8 hodinové pracovní doby (dnešní standartu), zrušení dětské práce atd. Právě dělníci byli hlavní silou, která vzedmula vlnu nespokojenosti s tehdejším společenským uspořádáním a v roce 1848 se ve většině evropských zemích se převážně dělníci pokusili vybojovat svobodu, rovnost a lepší životní podmínky.

Komunismus přinesl tolik, a přesto je zatracován. Je velký paradox, že ti, kteří nejvíce kritizují myšlenky komunismu, podlehnou velkému kvantu zkreslujících informací, kterými jsou zasypáváni již od nástupu na střední školu (ne-li dříve) bez toho, aby si o daném tématu něco přečetli (myslím tím díla jako: Komunistický manifest či Kapitál) a pokusili se pochopit skutečné myšlenky a cíle komunismu

Socialismus (státní kapitalismus), záleží na interpretaci pojmů, je nejvhodnější ekonomický model zaručující demokracii, svobodu a politickou pluralitu. Žádný jednotlivec nesmí nabít takové moci, aby skrze svůj majetek řídil životy ostatních. Nadhodnota má být rozdělována co nejrovnoměrněji. Nikoliv ve významu, že všichni budou mít stejné platy, spíše po stránce využití nadhodnoty pro účely společnosti jako celku i člověka jako jednotlivce (bezplatné školství, zdravotnictví atd.). O mnohých aspektech státního kapitalismu/socialismu v mém pojetí jsem se již několikrát rozepisoval, proto zde o nich již mluvit nebudu. Svůj příspěvek bych rád zakončil jedním citátem, který shrnuje vše, co zde bylo řečeno.

„Komunismus nezbavuje žádného muže možnosti moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.“ (K. Marx)
7
Pro hodnocení se musíte přihlásit
|
06.04.2018 | 13:02:24
Žádný typ socialismu, ať už totalitní (marxismus, maoismus...), nebo demokratický nikdy nefungoval a nikdy fungovat nebude. Určitá podpora obyvatel od státu by měla být (ovšem tito lidé by měli splňovat určité požadavky, hlavně by měli mít práci), ale od sociálního státu je třeba držet se co nejdále.
9
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Paul | SPD
05.04.2018 | 22:11:29
Socialismus, položme si otázku jaký je, je několik druhů, jak je známo, historie se opakuje a každý má své pro a proti. Socialismus se pořád vyvíjí , dálo by se říct od středověku. Každé století a jejich "vůdci" ho preferují po svém, jak se to v té době zrovna hodí. Před 30-40 lety byl taky socialismus, ale jiný než je nyní. Nyní je taky socialismus, ale má jiný přívlastek. Každopádně zaleží na voličích jaký si zvolí a jak v něm přežijí.
5
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Light | Piráti
05.04.2018 | 08:20:05
Dne 04.04.2018 21:03:52 Doménico napsal(a):

Dne 04.04.2018 20:44:20 Light napsal(a):

Dne 04.04.2018 19:36:52 Doménico napsal(a):
Kapitalismus s lidskou tváří je moc hezká myšlenka..

Pokud má socialismus fungovat,tak potřebuje čas a vývoj.. Čína je super příklad,volné hospodářství+ státní firmy) Dokonalá kombinace..

Zároven se mi líbí experimenty ze severních zemí..Chtělo by to najít střed,který bude vyhovovat všem.

Ovšem jsem toho názoru , že lidi si mají pomáhat za každou cenu a budovat společně..zároven podporovat soukromý sektor,který je nutný,ale né ve strategickém podnikání. Dá se říct,že jako střed je tu právě sociální demokracie.

Stát musí být "silný", a né jak si ho představuje pravice.. Socialismus vám nabízí možnosti,které vám současný"západní" kapitalismus nedá.. Rovnost,solidaritu..

"Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje"--- Rovnost tady teda moc nebyla. Solidarita je věc morálky, ne politického systému.--- Chceš říct,že dneska je větší rovnost ? Solidarita znamená obvykle společenskou soudržnost mezi rovnými, ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře v rámci nějaké skupiny.

Vždy záleží na politickém systému.. ten určuje téměř vše.. celkový životní styl :)

Nebudem o tom dál diskutovat,protože není o čem)
Neříkám, že je větší rovnost (ekonomická v žádném případě, právně určitě ano). Říkám, že pokud socialismus nabízí větší rovnost, tak to u nás nevyšlo. Klidně to v budoucnu může být jinak, ale zatím o tom nejsem přesvědčen.

Já vím, podle wiki je solidarita v rámci skupiny. Ale pokud jsi solidární pouze v rámci skupiny, už tam není ta rovnost. To by musela být skupina celorepubliková.

Solidární můžu být i teď, i v diktatuře, i v socialismu. To neurčuje politický systém, ale vždy jednotlivci.

Většina lidí diskutuje ráda, pokud jsou přesvědčeni, že mají pravdu...
2
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
05.04.2018 | 01:38:58
Dne 04.04.2018 05:38:52 Radek Rákos napsal(a):

Dne 03.04.2018 22:12:26 Jiří Hráček napsal(a):
Jak hodnotíte myšlenky Karla Marxe a Bedřicha Engelse a myslíte, že v budoucnu jednou nahradí nějaká moderní forma socialismu a ještě později komunismu současný pomalu upadající kapitalismus podobně, jako ten kdysi nahradil feudalismus? Nezapomeňme, že i tento proces byl rovněž plný selhání a bouřlivých okamžiků příkladem může být třeba Francouzka revoluce.

Podle mého názoru je pád kapitalismu (a západní civilizace) neodvratný ovšem jeho úpadek a rozvrat může trvat desítky možná i stovky let ale jednou skončí. Co ho nahradí je věc do diskuze. Já osobně jsem přesvědčen, že socialismus má budoucnost a představuje naději na lepší svět pro většinu lidí. Opakem může být návrat do temného středověku a tento vývoj dokonale vystihuje citát Rosy Luxemburgové "Lidstvo má jen dvě alternativy: Socialismus nebo barbarství!"

Nahradí podle vás socialismus časem kapitalismus nebo to dopadne jinak? A jaká může být podoba moderní socialistické společnosti v globálním měřítku?--- No Marx a Engels by se obraceli v hrobě kdyby viděli co se s jejich myšlenkami stalo a jak si to samotní komunisté vyložili a jak to uvedli do praxe. Kritika kapitalismu je oprávněná, neboť samotný kapitalismus je pochopitelně zlo. Ovšem již dnes existují nějaké sociální jistoty. Myslím si, že východiskem bude systém na který jsem zatím nepřišli. Je potřeba se poučit ze všech teorií a nezatracovat. Nic není černé a bílé. Vše přineslo nějaká společenská pozitiva a negativa. Uvidíme kam nás dovede věda a technika. Neboť ta je hlavním motorem moderní společnosti. Dle tohoto samotného vývoje uvidíme kam to spěje :-)
To je možné. Já si osobně myslím, že kdyby se Marx a Engels dostali do dnešní doby tak by na prvním místě provedli podrobný rozbor současného globálního kapitalismu a rovněž analízu socialistických režimů a důvody jejich postuného konce. Také by jistě zhodnotili současnou Čínu a severské státy a nastínili by kam se svět bude vrámci dialektického materialismu postupně vyvíjet.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 | 2 |