ZALOŽIL
senil | 15.01.2019
Perun | ODS
15.01.2019 | 22:49:01
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.---Dne 12.01.2019 14:29:54 MartinChromec napsal(a):
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.---Dne 12.01.2019 23:58:04 Tommenn711 napsal(a):
Souhlasím s vámi v tom, že celosvětová spolupráce vede k mnohonásobně rychlejšímu pokroku. Proti mezinárodní spolupráci nic nemám, naopak ji považuji za velice prospěšnou. Problém nastává v bodě, kdy deklarovaná rovnost mezi národy není plněna a silnější státy si prakticky diktují budoucí směřování onoho celku. Tím se "slabší" státy zaprodávají a za cenu pokrokovosti postupně obětují svoji suverenitu, tradice i vše, s čím se ztotožnují obyvatelé jednotlivých států.

Národ je základem lidského společenství, hned po rodině. Lidé si tuto příslušnost nevybírají, zkrátka se tak narodí na základě přírodníhopravidla. Kdo zpochybňuje existenci národa, zpochybňuje existenci člověka jako jednotlivce. Na určitém území žije společenství lidí (národ) se stejným jazykem, kulturou, zvyky a historií, sám o sobě je daný národ unikátní. Naproti tomu na jiném území žije národ naprosto rozdílný, s rozdílným jazykem, kulturou, zvyky atd. To vše je naprosto v pořádku, pokud se někdo uměle nesnaží tyto národy silou stmelit a vytvořit jakýsi "nadnárodní stmelenec", kde se všichni mají rádi a pomáhají si.

Naopak tento boj se nese ve znamení dvou ideologií. První z nich je ideologie národní, pochopení základního přírodního zákona, který lidskou společnost definuje a to, že jedno společenství (se stejným jazykem, kulturou a historickými vazbami) bude logicky s jiným společenstvím soupeřit o nadřazenost na daném území. To vychází opět z dalšího přírodního pravidla a to pravidla silnějšího. Jednoduše, může zvítězit jen jedna skupina (společnost) ze zúčastněných, protože většina té či oné skupiny nikdy neakceptuje kulturu oné druhé společnosti, jelikož by ohrozila převahu svého vlastního společenství.

Druhou ideologií je ideologie globalismu, která se přírodní zákony snaží naprosto vymazat. Tvrdí, že všichni se můžeme mít rádi a žít spolu šťastně až do smrti, na věky věků. Je to však vybájený svět plný idealistických myšlenek, které by samy o sobě nebyly špatné, kdyby stavěly na reálných základech lidského chování.

Globalismus sice zaručuje krátkodobý skokový pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je neudržitelný a kontraproduktivní, pokud je doveden do extrému, kterého jsme svědky.---Dne 13.01.2019 01:36:29 MartinChromec napsal(a):
Drahý kolego, přesně vás jsem si přál potkat. S některými body souhlasím a s některými souhlasit nemohu.

Líbilo se mi, že se odrážíte od toho jediného, co máme dáno od Boha, Přírody, Všehomíra, Vyššího Jsoucna(podle toho v co věříte) a to je touha po moci a síle a zároveň práva silnějšího, které v nás zůstalo a nejde potlačit žádným sociálním konstruktem.

Dále se dostáváme k další části úvahy, která je více než důležitá. Otázka Národa a Rodiny. Co je vyšší neb spíše bližší... jestli je to Národ nebo Rodina. Rodina se dá člověku lépe definovat a je mu daleko bližší. Zabít jiného člena národa je omnoho jednodušší než zabít člena vlastní rodiny(vybral jsem si dost extrémní příklad, ale na něm se dá lépe vysvětlovat). Což z rodiny dělá něco bližšího než je samotný národ. Člověk není stvořen dokonalosti, přesto po ní baží a je to právě ta nadřazenost nad všemi, co ho pohání dál. Může se vám zdát, že jsou i lidé, na které toto pravidlo nefunguje, že existují lidé, co nechtějí rozkazovat, co nechtějí vládnout, chtějí žít v míru s celým světem a být součástí velké (celosvětové) rodiny. Tito jedinci jsou takzvané Ovce. Bezzubé bytosti, co nedokážou dělat nic, než jít s proudem. Nemyslete si, že tyto ovce se takovými narodili... to vůbec není pravda. V životě každého nastane okamžik, kdy si volí oblíbenou barvu, oblíbené povolání, svého nejlepšího přítele a poznáváte, čím vás Nejvyšší Jsoucno obdařilo do života.... jak jste chytrý, jak dokážete mluvit s okolím, jak dokážete manipulovat s okolím... kolik máte síly v pažích... jestli umíte hrát dobře fotbal nebo jestli máte nadání na klavír..... Dítě už odmalička chorobně touží po uznání, které většinou dostane od svých rodičů, i když je to uznání třeba jen za pěkný obrázek. Když se potom jedinec oprostí od závislosti na rodině, pak musí přijít interakce s kulturou a společností. I té se daný jedinec snaží dokázat svou nadřazenost. Ten jedinec který při jednom ze dvou porovnání narazí a zjistí, že vlastně ničím zvláštním neoplývá a je jen jedním z mnohých má možnost zažít Existenční krizi, kdy si musí zvolit, jestli se snažit a utkat se se společností a nebo Rezignovat. Rezignující můžeme směle přesunout do krabičky živých věcí(jak by řekli Římané), ti jsou neškodní, chtějí jen žít v míru, který si ovšem sami nedokážou zajistit. Na scénu přichází stát. Ten na základě společenské smlouvy(ať je kteréhokoli typu) zajišťuje klid pro své ovečky..... a teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Stát má ve svém čele koho? .....................................................................................................

.................... Jednotlivce -silného jednotlivce

Postupem selekce a uplatněním lidské touhy po nadřazenosti nám tu zůstává jen hrstka Jednotlivců, kolem kterých vesele skáčou jejich ovečky. Na každého Jednotlivce se nabaluje jeho blízká Rodina a jeho blízký Národ... které ovšem fungují jenom jako jakési vrstvy štítu. Každý z Jednotlivců se snaží být dominatní a to za jakoukoli cenu. Vždyť přece ve válce a lásce je vše dovoleno.

Potom si představme následující schéma..... Všichni Jednotlivci zažehnají válku všech proti všem.... Jednotlivec proti Jednotlivci.... Rodina proti Rodině ..... Národ proti Národu a Kultura proti Kultuře. Co nastane? Nejdřív se spojí Národy se stejnou myšlenkou(2.světová válka demokratické národy proti Fašismu, SSSR nakonec pochopilo, že má společný záměr a taky se přidalo ve smyslu, že ať se přidá ke komukoli, tak musí zajistit největší výdělek pro svůj stát). Válka se ale tentokrát nezastaví jen nad zničením zlé ideologie, ale nad zničením celého Národa. A jsme zase u toho..... Národy proti sobě budou bojovat tak dlouho dokud nezůstane Jeden. Pak bude nastolena vláda Jednoho Národa. Jenže Národ je z něčeho složen... to jsou Rodiny a Jedna Rodina si nakonec taky usmyslí, že by měla vládnout ona. Rozpoutá se válka Rodiny proti Rodině, čert vem, že jsou stejného náboženství nebo příslušníci stejného Národa. Toto členění půjde dál, dokud nezůstane jen jedna Rodina. Matka, Otec, Syn, Dcera, cojávím třeba Batole. Může to být třeba i gang, ten je budován obzvláště lidmi, co nezískali bezpečí vlastní rodiny a tak si tedy vytvořili svoji syntetickou. Každý jeden Jednotlivec co spolu dohromady tvoří Silnou Jednu Rodinu, co ovládá celičký svět. Pak nastane ta nejodpornější část..... Otec, který je hlavou Rodiny a formálně vládne celému světu dojde, že jeho Syn ho možná bude chtít o moc připravit.(nebotaky dcera, buďme pokrokový :D) Syn/Dcera se o to možná skutečně pokusí. Matka se zastane Syna a Dcera se zastane Otce nebo to bude jinak, ale nakonec stejně zůstane jenom JEDEN JEDNOTLIVEC. Nikam jinam naše společnost nesměřuje. Člověk si nakonec nikdy nemůže být jistý ničím jiným, než sám sebou.

Otázka sociálního a národního potažmo nadnárodního konstruktu je potom naprosto zbytečná. Globalizace je jen nástroj zisku moci. Pár lidí na něm vydělá a pak na něm pár ztratí. Z pár Jednotlivců budou Ovce. Pár Jednotlivců se pak sami stanou ovcemi, ale to je přece účel, ne? Pak až odezní Globalizace, pak přijde nový trend. Může to být cokoli, například nějaké nové ideologie.... Jeden se chytí téhle a druhý zase jiné. Vznikne kolize a !!!BUM!!!.... Pár Jednotlivců zase ubyde. Nakonec, ale myslím, že už to nebude dlouho trvat. Budeme na konci příběhu... Jedna Rodina.... Jednotlivec.... skrze své ovce bude vládnout světu. Ovce se budou možná pořád hádat o tom, jestli je správným nábožesntvím Voodoo říznutý metodismem nebo Ortodoxní Židovství. Lidé se budou dále zajímat o to, jestli jim je líp s EU nebo bez EU. Ovce se stále budou večer dívat na zprávy, aby se dozvěděli, že pan Karel našel Tááááákovouhle Houbu. A on tam zatím bude sedět Jednotlivec s úsměvem na rtu, že je to ON kdo když si pískne, tak se kolem budou dít věci. Konečně získá tu Moc. Jediné, co by mě zajímalo je pak otázka, co se stane s Jedincem, když získá Moc?---Dne 13.01.2019 22:44:31 Perun napsal(a):
Co se to děje....Musím souhlasit s ideologickými soupeři.

Tohle jsem tu uváděl vlastně celou dobu.... Nelze vytvořit dokonalou utopickou společnst. Dřív nebo později se takové idee utopí v krvy, při své snaze se realizovat, protože skrátka nelze potlačit přírodní zákonitosti přirozeného výběru apod., které fungují jak na jednotlivce tak na lidmy vytvořené společnosti (jak jste oba uváděli silnější, ale také vynalézavější a všeobecně lepší vyhraje).

Ty to národy vedené těmi správnými jednotlivci pak zakládají impéria, od kterých se pak odvijí cely civilizační proud (viz. antický Řím, Arabská říše, koloniální impéria).

Pokud chcete aby stát vedli schopní (a ti správní) lidé musíte si dát záležet aby to klapalo v jejich rodinách, aby fungovalo školství a hlavně aby za žádnou cenu nezapoměli, že vše dobré kolemnich, jejich tradice, mateřský jazyk, práva a svobody či samotná existence není zadarmo.

To okolo rodiny a moci mi, ale přijde přehnané. Otec nezabije syna, protože pak by postrádalo vše jakýkoliv smysl, kdyby neměl komu vše vytvořené a získané dál předat.

Navíc v Evropě existuje, krásný příklad toho co se stane, když idealisti chtějí vytvořit dokonalí svět....dostanete EU, a když se státy kvůli své historické, zájmové a vůbec všeobecné blízkosti dají dohromady...dostane te V4---Dne 14.01.2019 01:26:05 MartinChromec napsal(a):
Přemýšlel jsem nad tím a došel jsem k závěru, že isntitut dědictví by se nevytratil. Po smrti jednoho přechází moc do rukou druhého, ale stávalo se, že někdy synové chtěli smrti krapec dopomoct a naopak se stávalo, že někteří panovníci polí mocí zabíjeli vlastní syny ze strachu před ztrátou vlády. Lidská mysl je schopna lecčeho. Za svým názorem si stále stojím.---Dne 14.01.2019 15:47:45 Perun napsal(a):
To ano, ale vyjímky potvrzují pravidlo. Nepopírám, že to nebylo, není a nebude avšak jsou to exrémní případy, které byli spůsobeny mnoha jinými faktory (u synů, špatná výchova, u otců větinou mentální porucha).---Dne 14.01.2019 15:58:48 MartinChromec napsal(a):
Čili to zůstane někde mezi úrovněmi Rodiny a Jedince, ale to jen poukazuje na to, co jsem napsal.... Národ v tomto měřítku není nic, o co by se dalo opřít nebo na tom začít stavět.


I národ má vliv na jedince a rodiny. Hlavně jeho fungování.

Také se to různí, kvůli rozdílné mentalitě národů a jejich vývoji.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
MartinChromec | KDU-ČSL
14.01.2019 | 15:58:48
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.---Dne 12.01.2019 14:29:54 MartinChromec napsal(a):
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.---Dne 12.01.2019 23:58:04 Tommenn711 napsal(a):
Souhlasím s vámi v tom, že celosvětová spolupráce vede k mnohonásobně rychlejšímu pokroku. Proti mezinárodní spolupráci nic nemám, naopak ji považuji za velice prospěšnou. Problém nastává v bodě, kdy deklarovaná rovnost mezi národy není plněna a silnější státy si prakticky diktují budoucí směřování onoho celku. Tím se "slabší" státy zaprodávají a za cenu pokrokovosti postupně obětují svoji suverenitu, tradice i vše, s čím se ztotožnují obyvatelé jednotlivých států.

Národ je základem lidského společenství, hned po rodině. Lidé si tuto příslušnost nevybírají, zkrátka se tak narodí na základě přírodníhopravidla. Kdo zpochybňuje existenci národa, zpochybňuje existenci člověka jako jednotlivce. Na určitém území žije společenství lidí (národ) se stejným jazykem, kulturou, zvyky a historií, sám o sobě je daný národ unikátní. Naproti tomu na jiném území žije národ naprosto rozdílný, s rozdílným jazykem, kulturou, zvyky atd. To vše je naprosto v pořádku, pokud se někdo uměle nesnaží tyto národy silou stmelit a vytvořit jakýsi "nadnárodní stmelenec", kde se všichni mají rádi a pomáhají si.

Naopak tento boj se nese ve znamení dvou ideologií. První z nich je ideologie národní, pochopení základního přírodního zákona, který lidskou společnost definuje a to, že jedno společenství (se stejným jazykem, kulturou a historickými vazbami) bude logicky s jiným společenstvím soupeřit o nadřazenost na daném území. To vychází opět z dalšího přírodního pravidla a to pravidla silnějšího. Jednoduše, může zvítězit jen jedna skupina (společnost) ze zúčastněných, protože většina té či oné skupiny nikdy neakceptuje kulturu oné druhé společnosti, jelikož by ohrozila převahu svého vlastního společenství.

Druhou ideologií je ideologie globalismu, která se přírodní zákony snaží naprosto vymazat. Tvrdí, že všichni se můžeme mít rádi a žít spolu šťastně až do smrti, na věky věků. Je to však vybájený svět plný idealistických myšlenek, které by samy o sobě nebyly špatné, kdyby stavěly na reálných základech lidského chování.

Globalismus sice zaručuje krátkodobý skokový pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je neudržitelný a kontraproduktivní, pokud je doveden do extrému, kterého jsme svědky.---Dne 13.01.2019 01:36:29 MartinChromec napsal(a):
Drahý kolego, přesně vás jsem si přál potkat. S některými body souhlasím a s některými souhlasit nemohu.

Líbilo se mi, že se odrážíte od toho jediného, co máme dáno od Boha, Přírody, Všehomíra, Vyššího Jsoucna(podle toho v co věříte) a to je touha po moci a síle a zároveň práva silnějšího, které v nás zůstalo a nejde potlačit žádným sociálním konstruktem.

Dále se dostáváme k další části úvahy, která je více než důležitá. Otázka Národa a Rodiny. Co je vyšší neb spíše bližší... jestli je to Národ nebo Rodina. Rodina se dá člověku lépe definovat a je mu daleko bližší. Zabít jiného člena národa je omnoho jednodušší než zabít člena vlastní rodiny(vybral jsem si dost extrémní příklad, ale na něm se dá lépe vysvětlovat). Což z rodiny dělá něco bližšího než je samotný národ. Člověk není stvořen dokonalosti, přesto po ní baží a je to právě ta nadřazenost nad všemi, co ho pohání dál. Může se vám zdát, že jsou i lidé, na které toto pravidlo nefunguje, že existují lidé, co nechtějí rozkazovat, co nechtějí vládnout, chtějí žít v míru s celým světem a být součástí velké (celosvětové) rodiny. Tito jedinci jsou takzvané Ovce. Bezzubé bytosti, co nedokážou dělat nic, než jít s proudem. Nemyslete si, že tyto ovce se takovými narodili... to vůbec není pravda. V životě každého nastane okamžik, kdy si volí oblíbenou barvu, oblíbené povolání, svého nejlepšího přítele a poznáváte, čím vás Nejvyšší Jsoucno obdařilo do života.... jak jste chytrý, jak dokážete mluvit s okolím, jak dokážete manipulovat s okolím... kolik máte síly v pažích... jestli umíte hrát dobře fotbal nebo jestli máte nadání na klavír..... Dítě už odmalička chorobně touží po uznání, které většinou dostane od svých rodičů, i když je to uznání třeba jen za pěkný obrázek. Když se potom jedinec oprostí od závislosti na rodině, pak musí přijít interakce s kulturou a společností. I té se daný jedinec snaží dokázat svou nadřazenost. Ten jedinec který při jednom ze dvou porovnání narazí a zjistí, že vlastně ničím zvláštním neoplývá a je jen jedním z mnohých má možnost zažít Existenční krizi, kdy si musí zvolit, jestli se snažit a utkat se se společností a nebo Rezignovat. Rezignující můžeme směle přesunout do krabičky živých věcí(jak by řekli Římané), ti jsou neškodní, chtějí jen žít v míru, který si ovšem sami nedokážou zajistit. Na scénu přichází stát. Ten na základě společenské smlouvy(ať je kteréhokoli typu) zajišťuje klid pro své ovečky..... a teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Stát má ve svém čele koho? .....................................................................................................

.................... Jednotlivce -silného jednotlivce

Postupem selekce a uplatněním lidské touhy po nadřazenosti nám tu zůstává jen hrstka Jednotlivců, kolem kterých vesele skáčou jejich ovečky. Na každého Jednotlivce se nabaluje jeho blízká Rodina a jeho blízký Národ... které ovšem fungují jenom jako jakési vrstvy štítu. Každý z Jednotlivců se snaží být dominatní a to za jakoukoli cenu. Vždyť přece ve válce a lásce je vše dovoleno.

Potom si představme následující schéma..... Všichni Jednotlivci zažehnají válku všech proti všem.... Jednotlivec proti Jednotlivci.... Rodina proti Rodině ..... Národ proti Národu a Kultura proti Kultuře. Co nastane? Nejdřív se spojí Národy se stejnou myšlenkou(2.světová válka demokratické národy proti Fašismu, SSSR nakonec pochopilo, že má společný záměr a taky se přidalo ve smyslu, že ať se přidá ke komukoli, tak musí zajistit největší výdělek pro svůj stát). Válka se ale tentokrát nezastaví jen nad zničením zlé ideologie, ale nad zničením celého Národa. A jsme zase u toho..... Národy proti sobě budou bojovat tak dlouho dokud nezůstane Jeden. Pak bude nastolena vláda Jednoho Národa. Jenže Národ je z něčeho složen... to jsou Rodiny a Jedna Rodina si nakonec taky usmyslí, že by měla vládnout ona. Rozpoutá se válka Rodiny proti Rodině, čert vem, že jsou stejného náboženství nebo příslušníci stejného Národa. Toto členění půjde dál, dokud nezůstane jen jedna Rodina. Matka, Otec, Syn, Dcera, cojávím třeba Batole. Může to být třeba i gang, ten je budován obzvláště lidmi, co nezískali bezpečí vlastní rodiny a tak si tedy vytvořili svoji syntetickou. Každý jeden Jednotlivec co spolu dohromady tvoří Silnou Jednu Rodinu, co ovládá celičký svět. Pak nastane ta nejodpornější část..... Otec, který je hlavou Rodiny a formálně vládne celému světu dojde, že jeho Syn ho možná bude chtít o moc připravit.(nebotaky dcera, buďme pokrokový :D) Syn/Dcera se o to možná skutečně pokusí. Matka se zastane Syna a Dcera se zastane Otce nebo to bude jinak, ale nakonec stejně zůstane jenom JEDEN JEDNOTLIVEC. Nikam jinam naše společnost nesměřuje. Člověk si nakonec nikdy nemůže být jistý ničím jiným, než sám sebou.

Otázka sociálního a národního potažmo nadnárodního konstruktu je potom naprosto zbytečná. Globalizace je jen nástroj zisku moci. Pár lidí na něm vydělá a pak na něm pár ztratí. Z pár Jednotlivců budou Ovce. Pár Jednotlivců se pak sami stanou ovcemi, ale to je přece účel, ne? Pak až odezní Globalizace, pak přijde nový trend. Může to být cokoli, například nějaké nové ideologie.... Jeden se chytí téhle a druhý zase jiné. Vznikne kolize a !!!BUM!!!.... Pár Jednotlivců zase ubyde. Nakonec, ale myslím, že už to nebude dlouho trvat. Budeme na konci příběhu... Jedna Rodina.... Jednotlivec.... skrze své ovce bude vládnout světu. Ovce se budou možná pořád hádat o tom, jestli je správným nábožesntvím Voodoo říznutý metodismem nebo Ortodoxní Židovství. Lidé se budou dále zajímat o to, jestli jim je líp s EU nebo bez EU. Ovce se stále budou večer dívat na zprávy, aby se dozvěděli, že pan Karel našel Tááááákovouhle Houbu. A on tam zatím bude sedět Jednotlivec s úsměvem na rtu, že je to ON kdo když si pískne, tak se kolem budou dít věci. Konečně získá tu Moc. Jediné, co by mě zajímalo je pak otázka, co se stane s Jedincem, když získá Moc?---Dne 13.01.2019 22:44:31 Perun napsal(a):
Co se to děje....Musím souhlasit s ideologickými soupeři.

Tohle jsem tu uváděl vlastně celou dobu.... Nelze vytvořit dokonalou utopickou společnst. Dřív nebo později se takové idee utopí v krvy, při své snaze se realizovat, protože skrátka nelze potlačit přírodní zákonitosti přirozeného výběru apod., které fungují jak na jednotlivce tak na lidmy vytvořené společnosti (jak jste oba uváděli silnější, ale také vynalézavější a všeobecně lepší vyhraje).

Ty to národy vedené těmi správnými jednotlivci pak zakládají impéria, od kterých se pak odvijí cely civilizační proud (viz. antický Řím, Arabská říše, koloniální impéria).

Pokud chcete aby stát vedli schopní (a ti správní) lidé musíte si dát záležet aby to klapalo v jejich rodinách, aby fungovalo školství a hlavně aby za žádnou cenu nezapoměli, že vše dobré kolemnich, jejich tradice, mateřský jazyk, práva a svobody či samotná existence není zadarmo.

To okolo rodiny a moci mi, ale přijde přehnané. Otec nezabije syna, protože pak by postrádalo vše jakýkoliv smysl, kdyby neměl komu vše vytvořené a získané dál předat.

Navíc v Evropě existuje, krásný příklad toho co se stane, když idealisti chtějí vytvořit dokonalí svět....dostanete EU, a když se státy kvůli své historické, zájmové a vůbec všeobecné blízkosti dají dohromady...dostane te V4---Dne 14.01.2019 01:26:05 MartinChromec napsal(a):
Přemýšlel jsem nad tím a došel jsem k závěru, že isntitut dědictví by se nevytratil. Po smrti jednoho přechází moc do rukou druhého, ale stávalo se, že někdy synové chtěli smrti krapec dopomoct a naopak se stávalo, že někteří panovníci polí mocí zabíjeli vlastní syny ze strachu před ztrátou vlády. Lidská mysl je schopna lecčeho. Za svým názorem si stále stojím.---Dne 14.01.2019 15:47:45 Perun napsal(a):
To ano, ale vyjímky potvrzují pravidlo. Nepopírám, že to nebylo, není a nebude avšak jsou to exrémní případy, které byli spůsobeny mnoha jinými faktory (u synů, špatná výchova, u otců větinou mentální porucha).
Čili to zůstane někde mezi úrovněmi Rodiny a Jedince, ale to jen poukazuje na to, co jsem napsal.... Národ v tomto měřítku není nic, o co by se dalo opřít nebo na tom začít stavět.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Perun | ODS
14.01.2019 | 15:47:45
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.---Dne 12.01.2019 14:29:54 MartinChromec napsal(a):
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.---Dne 12.01.2019 23:58:04 Tommenn711 napsal(a):
Souhlasím s vámi v tom, že celosvětová spolupráce vede k mnohonásobně rychlejšímu pokroku. Proti mezinárodní spolupráci nic nemám, naopak ji považuji za velice prospěšnou. Problém nastává v bodě, kdy deklarovaná rovnost mezi národy není plněna a silnější státy si prakticky diktují budoucí směřování onoho celku. Tím se "slabší" státy zaprodávají a za cenu pokrokovosti postupně obětují svoji suverenitu, tradice i vše, s čím se ztotožnují obyvatelé jednotlivých států.

Národ je základem lidského společenství, hned po rodině. Lidé si tuto příslušnost nevybírají, zkrátka se tak narodí na základě přírodníhopravidla. Kdo zpochybňuje existenci národa, zpochybňuje existenci člověka jako jednotlivce. Na určitém území žije společenství lidí (národ) se stejným jazykem, kulturou, zvyky a historií, sám o sobě je daný národ unikátní. Naproti tomu na jiném území žije národ naprosto rozdílný, s rozdílným jazykem, kulturou, zvyky atd. To vše je naprosto v pořádku, pokud se někdo uměle nesnaží tyto národy silou stmelit a vytvořit jakýsi "nadnárodní stmelenec", kde se všichni mají rádi a pomáhají si.

Naopak tento boj se nese ve znamení dvou ideologií. První z nich je ideologie národní, pochopení základního přírodního zákona, který lidskou společnost definuje a to, že jedno společenství (se stejným jazykem, kulturou a historickými vazbami) bude logicky s jiným společenstvím soupeřit o nadřazenost na daném území. To vychází opět z dalšího přírodního pravidla a to pravidla silnějšího. Jednoduše, může zvítězit jen jedna skupina (společnost) ze zúčastněných, protože většina té či oné skupiny nikdy neakceptuje kulturu oné druhé společnosti, jelikož by ohrozila převahu svého vlastního společenství.

Druhou ideologií je ideologie globalismu, která se přírodní zákony snaží naprosto vymazat. Tvrdí, že všichni se můžeme mít rádi a žít spolu šťastně až do smrti, na věky věků. Je to však vybájený svět plný idealistických myšlenek, které by samy o sobě nebyly špatné, kdyby stavěly na reálných základech lidského chování.

Globalismus sice zaručuje krátkodobý skokový pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je neudržitelný a kontraproduktivní, pokud je doveden do extrému, kterého jsme svědky.---Dne 13.01.2019 01:36:29 MartinChromec napsal(a):
Drahý kolego, přesně vás jsem si přál potkat. S některými body souhlasím a s některými souhlasit nemohu.

Líbilo se mi, že se odrážíte od toho jediného, co máme dáno od Boha, Přírody, Všehomíra, Vyššího Jsoucna(podle toho v co věříte) a to je touha po moci a síle a zároveň práva silnějšího, které v nás zůstalo a nejde potlačit žádným sociálním konstruktem.

Dále se dostáváme k další části úvahy, která je více než důležitá. Otázka Národa a Rodiny. Co je vyšší neb spíše bližší... jestli je to Národ nebo Rodina. Rodina se dá člověku lépe definovat a je mu daleko bližší. Zabít jiného člena národa je omnoho jednodušší než zabít člena vlastní rodiny(vybral jsem si dost extrémní příklad, ale na něm se dá lépe vysvětlovat). Což z rodiny dělá něco bližšího než je samotný národ. Člověk není stvořen dokonalosti, přesto po ní baží a je to právě ta nadřazenost nad všemi, co ho pohání dál. Může se vám zdát, že jsou i lidé, na které toto pravidlo nefunguje, že existují lidé, co nechtějí rozkazovat, co nechtějí vládnout, chtějí žít v míru s celým světem a být součástí velké (celosvětové) rodiny. Tito jedinci jsou takzvané Ovce. Bezzubé bytosti, co nedokážou dělat nic, než jít s proudem. Nemyslete si, že tyto ovce se takovými narodili... to vůbec není pravda. V životě každého nastane okamžik, kdy si volí oblíbenou barvu, oblíbené povolání, svého nejlepšího přítele a poznáváte, čím vás Nejvyšší Jsoucno obdařilo do života.... jak jste chytrý, jak dokážete mluvit s okolím, jak dokážete manipulovat s okolím... kolik máte síly v pažích... jestli umíte hrát dobře fotbal nebo jestli máte nadání na klavír..... Dítě už odmalička chorobně touží po uznání, které většinou dostane od svých rodičů, i když je to uznání třeba jen za pěkný obrázek. Když se potom jedinec oprostí od závislosti na rodině, pak musí přijít interakce s kulturou a společností. I té se daný jedinec snaží dokázat svou nadřazenost. Ten jedinec který při jednom ze dvou porovnání narazí a zjistí, že vlastně ničím zvláštním neoplývá a je jen jedním z mnohých má možnost zažít Existenční krizi, kdy si musí zvolit, jestli se snažit a utkat se se společností a nebo Rezignovat. Rezignující můžeme směle přesunout do krabičky živých věcí(jak by řekli Římané), ti jsou neškodní, chtějí jen žít v míru, který si ovšem sami nedokážou zajistit. Na scénu přichází stát. Ten na základě společenské smlouvy(ať je kteréhokoli typu) zajišťuje klid pro své ovečky..... a teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Stát má ve svém čele koho? .....................................................................................................

.................... Jednotlivce -silného jednotlivce

Postupem selekce a uplatněním lidské touhy po nadřazenosti nám tu zůstává jen hrstka Jednotlivců, kolem kterých vesele skáčou jejich ovečky. Na každého Jednotlivce se nabaluje jeho blízká Rodina a jeho blízký Národ... které ovšem fungují jenom jako jakési vrstvy štítu. Každý z Jednotlivců se snaží být dominatní a to za jakoukoli cenu. Vždyť přece ve válce a lásce je vše dovoleno.

Potom si představme následující schéma..... Všichni Jednotlivci zažehnají válku všech proti všem.... Jednotlivec proti Jednotlivci.... Rodina proti Rodině ..... Národ proti Národu a Kultura proti Kultuře. Co nastane? Nejdřív se spojí Národy se stejnou myšlenkou(2.světová válka demokratické národy proti Fašismu, SSSR nakonec pochopilo, že má společný záměr a taky se přidalo ve smyslu, že ať se přidá ke komukoli, tak musí zajistit největší výdělek pro svůj stát). Válka se ale tentokrát nezastaví jen nad zničením zlé ideologie, ale nad zničením celého Národa. A jsme zase u toho..... Národy proti sobě budou bojovat tak dlouho dokud nezůstane Jeden. Pak bude nastolena vláda Jednoho Národa. Jenže Národ je z něčeho složen... to jsou Rodiny a Jedna Rodina si nakonec taky usmyslí, že by měla vládnout ona. Rozpoutá se válka Rodiny proti Rodině, čert vem, že jsou stejného náboženství nebo příslušníci stejného Národa. Toto členění půjde dál, dokud nezůstane jen jedna Rodina. Matka, Otec, Syn, Dcera, cojávím třeba Batole. Může to být třeba i gang, ten je budován obzvláště lidmi, co nezískali bezpečí vlastní rodiny a tak si tedy vytvořili svoji syntetickou. Každý jeden Jednotlivec co spolu dohromady tvoří Silnou Jednu Rodinu, co ovládá celičký svět. Pak nastane ta nejodpornější část..... Otec, který je hlavou Rodiny a formálně vládne celému světu dojde, že jeho Syn ho možná bude chtít o moc připravit.(nebotaky dcera, buďme pokrokový :D) Syn/Dcera se o to možná skutečně pokusí. Matka se zastane Syna a Dcera se zastane Otce nebo to bude jinak, ale nakonec stejně zůstane jenom JEDEN JEDNOTLIVEC. Nikam jinam naše společnost nesměřuje. Člověk si nakonec nikdy nemůže být jistý ničím jiným, než sám sebou.

Otázka sociálního a národního potažmo nadnárodního konstruktu je potom naprosto zbytečná. Globalizace je jen nástroj zisku moci. Pár lidí na něm vydělá a pak na něm pár ztratí. Z pár Jednotlivců budou Ovce. Pár Jednotlivců se pak sami stanou ovcemi, ale to je přece účel, ne? Pak až odezní Globalizace, pak přijde nový trend. Může to být cokoli, například nějaké nové ideologie.... Jeden se chytí téhle a druhý zase jiné. Vznikne kolize a !!!BUM!!!.... Pár Jednotlivců zase ubyde. Nakonec, ale myslím, že už to nebude dlouho trvat. Budeme na konci příběhu... Jedna Rodina.... Jednotlivec.... skrze své ovce bude vládnout světu. Ovce se budou možná pořád hádat o tom, jestli je správným nábožesntvím Voodoo říznutý metodismem nebo Ortodoxní Židovství. Lidé se budou dále zajímat o to, jestli jim je líp s EU nebo bez EU. Ovce se stále budou večer dívat na zprávy, aby se dozvěděli, že pan Karel našel Tááááákovouhle Houbu. A on tam zatím bude sedět Jednotlivec s úsměvem na rtu, že je to ON kdo když si pískne, tak se kolem budou dít věci. Konečně získá tu Moc. Jediné, co by mě zajímalo je pak otázka, co se stane s Jedincem, když získá Moc?---Dne 13.01.2019 22:44:31 Perun napsal(a):
Co se to děje....Musím souhlasit s ideologickými soupeři.

Tohle jsem tu uváděl vlastně celou dobu.... Nelze vytvořit dokonalou utopickou společnst. Dřív nebo později se takové idee utopí v krvy, při své snaze se realizovat, protože skrátka nelze potlačit přírodní zákonitosti přirozeného výběru apod., které fungují jak na jednotlivce tak na lidmy vytvořené společnosti (jak jste oba uváděli silnější, ale také vynalézavější a všeobecně lepší vyhraje).

Ty to národy vedené těmi správnými jednotlivci pak zakládají impéria, od kterých se pak odvijí cely civilizační proud (viz. antický Řím, Arabská říše, koloniální impéria).

Pokud chcete aby stát vedli schopní (a ti správní) lidé musíte si dát záležet aby to klapalo v jejich rodinách, aby fungovalo školství a hlavně aby za žádnou cenu nezapoměli, že vše dobré kolemnich, jejich tradice, mateřský jazyk, práva a svobody či samotná existence není zadarmo.

To okolo rodiny a moci mi, ale přijde přehnané. Otec nezabije syna, protože pak by postrádalo vše jakýkoliv smysl, kdyby neměl komu vše vytvořené a získané dál předat.

Navíc v Evropě existuje, krásný příklad toho co se stane, když idealisti chtějí vytvořit dokonalí svět....dostanete EU, a když se státy kvůli své historické, zájmové a vůbec všeobecné blízkosti dají dohromady...dostane te V4---Dne 14.01.2019 01:26:05 MartinChromec napsal(a):
Přemýšlel jsem nad tím a došel jsem k závěru, že isntitut dědictví by se nevytratil. Po smrti jednoho přechází moc do rukou druhého, ale stávalo se, že někdy synové chtěli smrti krapec dopomoct a naopak se stávalo, že někteří panovníci polí mocí zabíjeli vlastní syny ze strachu před ztrátou vlády. Lidská mysl je schopna lecčeho. Za svým názorem si stále stojím.
To ano, ale vyjímky potvrzují pravidlo. Nepopírám, že to nebylo, není a nebude avšak jsou to exrémní případy, které byli spůsobeny mnoha jinými faktory (u synů, špatná výchova, u otců větinou mentální porucha).
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
MartinChromec | KDU-ČSL
14.01.2019 | 01:26:05
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.---Dne 12.01.2019 14:29:54 MartinChromec napsal(a):
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.---Dne 12.01.2019 23:58:04 Tommenn711 napsal(a):
Souhlasím s vámi v tom, že celosvětová spolupráce vede k mnohonásobně rychlejšímu pokroku. Proti mezinárodní spolupráci nic nemám, naopak ji považuji za velice prospěšnou. Problém nastává v bodě, kdy deklarovaná rovnost mezi národy není plněna a silnější státy si prakticky diktují budoucí směřování onoho celku. Tím se "slabší" státy zaprodávají a za cenu pokrokovosti postupně obětují svoji suverenitu, tradice i vše, s čím se ztotožnují obyvatelé jednotlivých států.

Národ je základem lidského společenství, hned po rodině. Lidé si tuto příslušnost nevybírají, zkrátka se tak narodí na základě přírodníhopravidla. Kdo zpochybňuje existenci národa, zpochybňuje existenci člověka jako jednotlivce. Na určitém území žije společenství lidí (národ) se stejným jazykem, kulturou, zvyky a historií, sám o sobě je daný národ unikátní. Naproti tomu na jiném území žije národ naprosto rozdílný, s rozdílným jazykem, kulturou, zvyky atd. To vše je naprosto v pořádku, pokud se někdo uměle nesnaží tyto národy silou stmelit a vytvořit jakýsi "nadnárodní stmelenec", kde se všichni mají rádi a pomáhají si.

Naopak tento boj se nese ve znamení dvou ideologií. První z nich je ideologie národní, pochopení základního přírodního zákona, který lidskou společnost definuje a to, že jedno společenství (se stejným jazykem, kulturou a historickými vazbami) bude logicky s jiným společenstvím soupeřit o nadřazenost na daném území. To vychází opět z dalšího přírodního pravidla a to pravidla silnějšího. Jednoduše, může zvítězit jen jedna skupina (společnost) ze zúčastněných, protože většina té či oné skupiny nikdy neakceptuje kulturu oné druhé společnosti, jelikož by ohrozila převahu svého vlastního společenství.

Druhou ideologií je ideologie globalismu, která se přírodní zákony snaží naprosto vymazat. Tvrdí, že všichni se můžeme mít rádi a žít spolu šťastně až do smrti, na věky věků. Je to však vybájený svět plný idealistických myšlenek, které by samy o sobě nebyly špatné, kdyby stavěly na reálných základech lidského chování.

Globalismus sice zaručuje krátkodobý skokový pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je neudržitelný a kontraproduktivní, pokud je doveden do extrému, kterého jsme svědky.---Dne 13.01.2019 01:36:29 MartinChromec napsal(a):
Drahý kolego, přesně vás jsem si přál potkat. S některými body souhlasím a s některými souhlasit nemohu.

Líbilo se mi, že se odrážíte od toho jediného, co máme dáno od Boha, Přírody, Všehomíra, Vyššího Jsoucna(podle toho v co věříte) a to je touha po moci a síle a zároveň práva silnějšího, které v nás zůstalo a nejde potlačit žádným sociálním konstruktem.

Dále se dostáváme k další části úvahy, která je více než důležitá. Otázka Národa a Rodiny. Co je vyšší neb spíše bližší... jestli je to Národ nebo Rodina. Rodina se dá člověku lépe definovat a je mu daleko bližší. Zabít jiného člena národa je omnoho jednodušší než zabít člena vlastní rodiny(vybral jsem si dost extrémní příklad, ale na něm se dá lépe vysvětlovat). Což z rodiny dělá něco bližšího než je samotný národ. Člověk není stvořen dokonalosti, přesto po ní baží a je to právě ta nadřazenost nad všemi, co ho pohání dál. Může se vám zdát, že jsou i lidé, na které toto pravidlo nefunguje, že existují lidé, co nechtějí rozkazovat, co nechtějí vládnout, chtějí žít v míru s celým světem a být součástí velké (celosvětové) rodiny. Tito jedinci jsou takzvané Ovce. Bezzubé bytosti, co nedokážou dělat nic, než jít s proudem. Nemyslete si, že tyto ovce se takovými narodili... to vůbec není pravda. V životě každého nastane okamžik, kdy si volí oblíbenou barvu, oblíbené povolání, svého nejlepšího přítele a poznáváte, čím vás Nejvyšší Jsoucno obdařilo do života.... jak jste chytrý, jak dokážete mluvit s okolím, jak dokážete manipulovat s okolím... kolik máte síly v pažích... jestli umíte hrát dobře fotbal nebo jestli máte nadání na klavír..... Dítě už odmalička chorobně touží po uznání, které většinou dostane od svých rodičů, i když je to uznání třeba jen za pěkný obrázek. Když se potom jedinec oprostí od závislosti na rodině, pak musí přijít interakce s kulturou a společností. I té se daný jedinec snaží dokázat svou nadřazenost. Ten jedinec který při jednom ze dvou porovnání narazí a zjistí, že vlastně ničím zvláštním neoplývá a je jen jedním z mnohých má možnost zažít Existenční krizi, kdy si musí zvolit, jestli se snažit a utkat se se společností a nebo Rezignovat. Rezignující můžeme směle přesunout do krabičky živých věcí(jak by řekli Římané), ti jsou neškodní, chtějí jen žít v míru, který si ovšem sami nedokážou zajistit. Na scénu přichází stát. Ten na základě společenské smlouvy(ať je kteréhokoli typu) zajišťuje klid pro své ovečky..... a teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Stát má ve svém čele koho? .....................................................................................................

.................... Jednotlivce -silného jednotlivce

Postupem selekce a uplatněním lidské touhy po nadřazenosti nám tu zůstává jen hrstka Jednotlivců, kolem kterých vesele skáčou jejich ovečky. Na každého Jednotlivce se nabaluje jeho blízká Rodina a jeho blízký Národ... které ovšem fungují jenom jako jakési vrstvy štítu. Každý z Jednotlivců se snaží být dominatní a to za jakoukoli cenu. Vždyť přece ve válce a lásce je vše dovoleno.

Potom si představme následující schéma..... Všichni Jednotlivci zažehnají válku všech proti všem.... Jednotlivec proti Jednotlivci.... Rodina proti Rodině ..... Národ proti Národu a Kultura proti Kultuře. Co nastane? Nejdřív se spojí Národy se stejnou myšlenkou(2.světová válka demokratické národy proti Fašismu, SSSR nakonec pochopilo, že má společný záměr a taky se přidalo ve smyslu, že ať se přidá ke komukoli, tak musí zajistit největší výdělek pro svůj stát). Válka se ale tentokrát nezastaví jen nad zničením zlé ideologie, ale nad zničením celého Národa. A jsme zase u toho..... Národy proti sobě budou bojovat tak dlouho dokud nezůstane Jeden. Pak bude nastolena vláda Jednoho Národa. Jenže Národ je z něčeho složen... to jsou Rodiny a Jedna Rodina si nakonec taky usmyslí, že by měla vládnout ona. Rozpoutá se válka Rodiny proti Rodině, čert vem, že jsou stejného náboženství nebo příslušníci stejného Národa. Toto členění půjde dál, dokud nezůstane jen jedna Rodina. Matka, Otec, Syn, Dcera, cojávím třeba Batole. Může to být třeba i gang, ten je budován obzvláště lidmi, co nezískali bezpečí vlastní rodiny a tak si tedy vytvořili svoji syntetickou. Každý jeden Jednotlivec co spolu dohromady tvoří Silnou Jednu Rodinu, co ovládá celičký svět. Pak nastane ta nejodpornější část..... Otec, který je hlavou Rodiny a formálně vládne celému světu dojde, že jeho Syn ho možná bude chtít o moc připravit.(nebotaky dcera, buďme pokrokový :D) Syn/Dcera se o to možná skutečně pokusí. Matka se zastane Syna a Dcera se zastane Otce nebo to bude jinak, ale nakonec stejně zůstane jenom JEDEN JEDNOTLIVEC. Nikam jinam naše společnost nesměřuje. Člověk si nakonec nikdy nemůže být jistý ničím jiným, než sám sebou.

Otázka sociálního a národního potažmo nadnárodního konstruktu je potom naprosto zbytečná. Globalizace je jen nástroj zisku moci. Pár lidí na něm vydělá a pak na něm pár ztratí. Z pár Jednotlivců budou Ovce. Pár Jednotlivců se pak sami stanou ovcemi, ale to je přece účel, ne? Pak až odezní Globalizace, pak přijde nový trend. Může to být cokoli, například nějaké nové ideologie.... Jeden se chytí téhle a druhý zase jiné. Vznikne kolize a !!!BUM!!!.... Pár Jednotlivců zase ubyde. Nakonec, ale myslím, že už to nebude dlouho trvat. Budeme na konci příběhu... Jedna Rodina.... Jednotlivec.... skrze své ovce bude vládnout světu. Ovce se budou možná pořád hádat o tom, jestli je správným nábožesntvím Voodoo říznutý metodismem nebo Ortodoxní Židovství. Lidé se budou dále zajímat o to, jestli jim je líp s EU nebo bez EU. Ovce se stále budou večer dívat na zprávy, aby se dozvěděli, že pan Karel našel Tááááákovouhle Houbu. A on tam zatím bude sedět Jednotlivec s úsměvem na rtu, že je to ON kdo když si pískne, tak se kolem budou dít věci. Konečně získá tu Moc. Jediné, co by mě zajímalo je pak otázka, co se stane s Jedincem, když získá Moc?---Dne 13.01.2019 22:44:31 Perun napsal(a):
Co se to děje....Musím souhlasit s ideologickými soupeři.

Tohle jsem tu uváděl vlastně celou dobu.... Nelze vytvořit dokonalou utopickou společnst. Dřív nebo později se takové idee utopí v krvy, při své snaze se realizovat, protože skrátka nelze potlačit přírodní zákonitosti přirozeného výběru apod., které fungují jak na jednotlivce tak na lidmy vytvořené společnosti (jak jste oba uváděli silnější, ale také vynalézavější a všeobecně lepší vyhraje).

Ty to národy vedené těmi správnými jednotlivci pak zakládají impéria, od kterých se pak odvijí cely civilizační proud (viz. antický Řím, Arabská říše, koloniální impéria).

Pokud chcete aby stát vedli schopní (a ti správní) lidé musíte si dát záležet aby to klapalo v jejich rodinách, aby fungovalo školství a hlavně aby za žádnou cenu nezapoměli, že vše dobré kolemnich, jejich tradice, mateřský jazyk, práva a svobody či samotná existence není zadarmo.

To okolo rodiny a moci mi, ale přijde přehnané. Otec nezabije syna, protože pak by postrádalo vše jakýkoliv smysl, kdyby neměl komu vše vytvořené a získané dál předat.

Navíc v Evropě existuje, krásný příklad toho co se stane, když idealisti chtějí vytvořit dokonalí svět....dostanete EU, a když se státy kvůli své historické, zájmové a vůbec všeobecné blízkosti dají dohromady...dostane te V4
Přemýšlel jsem nad tím a došel jsem k závěru, že isntitut dědictví by se nevytratil. Po smrti jednoho přechází moc do rukou druhého, ale stávalo se, že někdy synové chtěli smrti krapec dopomoct a naopak se stávalo, že někteří panovníci polí mocí zabíjeli vlastní syny ze strachu před ztrátou vlády. Lidská mysl je schopna lecčeho. Za svým názorem si stále stojím.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Perun | ODS
13.01.2019 | 22:44:31
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.---Dne 12.01.2019 14:29:54 MartinChromec napsal(a):
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.---Dne 12.01.2019 23:58:04 Tommenn711 napsal(a):
Souhlasím s vámi v tom, že celosvětová spolupráce vede k mnohonásobně rychlejšímu pokroku. Proti mezinárodní spolupráci nic nemám, naopak ji považuji za velice prospěšnou. Problém nastává v bodě, kdy deklarovaná rovnost mezi národy není plněna a silnější státy si prakticky diktují budoucí směřování onoho celku. Tím se "slabší" státy zaprodávají a za cenu pokrokovosti postupně obětují svoji suverenitu, tradice i vše, s čím se ztotožnují obyvatelé jednotlivých států.

Národ je základem lidského společenství, hned po rodině. Lidé si tuto příslušnost nevybírají, zkrátka se tak narodí na základě přírodníhopravidla. Kdo zpochybňuje existenci národa, zpochybňuje existenci člověka jako jednotlivce. Na určitém území žije společenství lidí (národ) se stejným jazykem, kulturou, zvyky a historií, sám o sobě je daný národ unikátní. Naproti tomu na jiném území žije národ naprosto rozdílný, s rozdílným jazykem, kulturou, zvyky atd. To vše je naprosto v pořádku, pokud se někdo uměle nesnaží tyto národy silou stmelit a vytvořit jakýsi "nadnárodní stmelenec", kde se všichni mají rádi a pomáhají si.

Naopak tento boj se nese ve znamení dvou ideologií. První z nich je ideologie národní, pochopení základního přírodního zákona, který lidskou společnost definuje a to, že jedno společenství (se stejným jazykem, kulturou a historickými vazbami) bude logicky s jiným společenstvím soupeřit o nadřazenost na daném území. To vychází opět z dalšího přírodního pravidla a to pravidla silnějšího. Jednoduše, může zvítězit jen jedna skupina (společnost) ze zúčastněných, protože většina té či oné skupiny nikdy neakceptuje kulturu oné druhé společnosti, jelikož by ohrozila převahu svého vlastního společenství.

Druhou ideologií je ideologie globalismu, která se přírodní zákony snaží naprosto vymazat. Tvrdí, že všichni se můžeme mít rádi a žít spolu šťastně až do smrti, na věky věků. Je to však vybájený svět plný idealistických myšlenek, které by samy o sobě nebyly špatné, kdyby stavěly na reálných základech lidského chování.

Globalismus sice zaručuje krátkodobý skokový pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je neudržitelný a kontraproduktivní, pokud je doveden do extrému, kterého jsme svědky.---Dne 13.01.2019 01:36:29 MartinChromec napsal(a):
Drahý kolego, přesně vás jsem si přál potkat. S některými body souhlasím a s některými souhlasit nemohu.

Líbilo se mi, že se odrážíte od toho jediného, co máme dáno od Boha, Přírody, Všehomíra, Vyššího Jsoucna(podle toho v co věříte) a to je touha po moci a síle a zároveň práva silnějšího, které v nás zůstalo a nejde potlačit žádným sociálním konstruktem.

Dále se dostáváme k další části úvahy, která je více než důležitá. Otázka Národa a Rodiny. Co je vyšší neb spíše bližší... jestli je to Národ nebo Rodina. Rodina se dá člověku lépe definovat a je mu daleko bližší. Zabít jiného člena národa je omnoho jednodušší než zabít člena vlastní rodiny(vybral jsem si dost extrémní příklad, ale na něm se dá lépe vysvětlovat). Což z rodiny dělá něco bližšího než je samotný národ. Člověk není stvořen dokonalosti, přesto po ní baží a je to právě ta nadřazenost nad všemi, co ho pohání dál. Může se vám zdát, že jsou i lidé, na které toto pravidlo nefunguje, že existují lidé, co nechtějí rozkazovat, co nechtějí vládnout, chtějí žít v míru s celým světem a být součástí velké (celosvětové) rodiny. Tito jedinci jsou takzvané Ovce. Bezzubé bytosti, co nedokážou dělat nic, než jít s proudem. Nemyslete si, že tyto ovce se takovými narodili... to vůbec není pravda. V životě každého nastane okamžik, kdy si volí oblíbenou barvu, oblíbené povolání, svého nejlepšího přítele a poznáváte, čím vás Nejvyšší Jsoucno obdařilo do života.... jak jste chytrý, jak dokážete mluvit s okolím, jak dokážete manipulovat s okolím... kolik máte síly v pažích... jestli umíte hrát dobře fotbal nebo jestli máte nadání na klavír..... Dítě už odmalička chorobně touží po uznání, které většinou dostane od svých rodičů, i když je to uznání třeba jen za pěkný obrázek. Když se potom jedinec oprostí od závislosti na rodině, pak musí přijít interakce s kulturou a společností. I té se daný jedinec snaží dokázat svou nadřazenost. Ten jedinec který při jednom ze dvou porovnání narazí a zjistí, že vlastně ničím zvláštním neoplývá a je jen jedním z mnohých má možnost zažít Existenční krizi, kdy si musí zvolit, jestli se snažit a utkat se se společností a nebo Rezignovat. Rezignující můžeme směle přesunout do krabičky živých věcí(jak by řekli Římané), ti jsou neškodní, chtějí jen žít v míru, který si ovšem sami nedokážou zajistit. Na scénu přichází stát. Ten na základě společenské smlouvy(ať je kteréhokoli typu) zajišťuje klid pro své ovečky..... a teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Stát má ve svém čele koho? .....................................................................................................

.................... Jednotlivce -silného jednotlivce

Postupem selekce a uplatněním lidské touhy po nadřazenosti nám tu zůstává jen hrstka Jednotlivců, kolem kterých vesele skáčou jejich ovečky. Na každého Jednotlivce se nabaluje jeho blízká Rodina a jeho blízký Národ... které ovšem fungují jenom jako jakési vrstvy štítu. Každý z Jednotlivců se snaží být dominatní a to za jakoukoli cenu. Vždyť přece ve válce a lásce je vše dovoleno.

Potom si představme následující schéma..... Všichni Jednotlivci zažehnají válku všech proti všem.... Jednotlivec proti Jednotlivci.... Rodina proti Rodině ..... Národ proti Národu a Kultura proti Kultuře. Co nastane? Nejdřív se spojí Národy se stejnou myšlenkou(2.světová válka demokratické národy proti Fašismu, SSSR nakonec pochopilo, že má společný záměr a taky se přidalo ve smyslu, že ať se přidá ke komukoli, tak musí zajistit největší výdělek pro svůj stát). Válka se ale tentokrát nezastaví jen nad zničením zlé ideologie, ale nad zničením celého Národa. A jsme zase u toho..... Národy proti sobě budou bojovat tak dlouho dokud nezůstane Jeden. Pak bude nastolena vláda Jednoho Národa. Jenže Národ je z něčeho složen... to jsou Rodiny a Jedna Rodina si nakonec taky usmyslí, že by měla vládnout ona. Rozpoutá se válka Rodiny proti Rodině, čert vem, že jsou stejného náboženství nebo příslušníci stejného Národa. Toto členění půjde dál, dokud nezůstane jen jedna Rodina. Matka, Otec, Syn, Dcera, cojávím třeba Batole. Může to být třeba i gang, ten je budován obzvláště lidmi, co nezískali bezpečí vlastní rodiny a tak si tedy vytvořili svoji syntetickou. Každý jeden Jednotlivec co spolu dohromady tvoří Silnou Jednu Rodinu, co ovládá celičký svět. Pak nastane ta nejodpornější část..... Otec, který je hlavou Rodiny a formálně vládne celému světu dojde, že jeho Syn ho možná bude chtít o moc připravit.(nebotaky dcera, buďme pokrokový :D) Syn/Dcera se o to možná skutečně pokusí. Matka se zastane Syna a Dcera se zastane Otce nebo to bude jinak, ale nakonec stejně zůstane jenom JEDEN JEDNOTLIVEC. Nikam jinam naše společnost nesměřuje. Člověk si nakonec nikdy nemůže být jistý ničím jiným, než sám sebou.

Otázka sociálního a národního potažmo nadnárodního konstruktu je potom naprosto zbytečná. Globalizace je jen nástroj zisku moci. Pár lidí na něm vydělá a pak na něm pár ztratí. Z pár Jednotlivců budou Ovce. Pár Jednotlivců se pak sami stanou ovcemi, ale to je přece účel, ne? Pak až odezní Globalizace, pak přijde nový trend. Může to být cokoli, například nějaké nové ideologie.... Jeden se chytí téhle a druhý zase jiné. Vznikne kolize a !!!BUM!!!.... Pár Jednotlivců zase ubyde. Nakonec, ale myslím, že už to nebude dlouho trvat. Budeme na konci příběhu... Jedna Rodina.... Jednotlivec.... skrze své ovce bude vládnout světu. Ovce se budou možná pořád hádat o tom, jestli je správným nábožesntvím Voodoo říznutý metodismem nebo Ortodoxní Židovství. Lidé se budou dále zajímat o to, jestli jim je líp s EU nebo bez EU. Ovce se stále budou večer dívat na zprávy, aby se dozvěděli, že pan Karel našel Tááááákovouhle Houbu. A on tam zatím bude sedět Jednotlivec s úsměvem na rtu, že je to ON kdo když si pískne, tak se kolem budou dít věci. Konečně získá tu Moc. Jediné, co by mě zajímalo je pak otázka, co se stane s Jedincem, když získá Moc?
Co se to děje....Musím souhlasit s ideologickými soupeři.

Tohle jsem tu uváděl vlastně celou dobu.... Nelze vytvořit dokonalou utopickou společnst. Dřív nebo později se takové idee utopí v krvy, při své snaze se realizovat, protože skrátka nelze potlačit přírodní zákonitosti přirozeného výběru apod., které fungují jak na jednotlivce tak na lidmy vytvořené společnosti (jak jste oba uváděli silnější, ale také vynalézavější a všeobecně lepší vyhraje).

Ty to národy vedené těmi správnými jednotlivci pak zakládají impéria, od kterých se pak odvijí cely civilizační proud (viz. antický Řím, Arabská říše, koloniální impéria).

Pokud chcete aby stát vedli schopní (a ti správní) lidé musíte si dát záležet aby to klapalo v jejich rodinách, aby fungovalo školství a hlavně aby za žádnou cenu nezapoměli, že vše dobré kolemnich, jejich tradice, mateřský jazyk, práva a svobody či samotná existence není zadarmo.

To okolo rodiny a moci mi, ale přijde přehnané. Otec nezabije syna, protože pak by postrádalo vše jakýkoliv smysl, kdyby neměl komu vše vytvořené a získané dál předat.

Navíc v Evropě existuje, krásný příklad toho co se stane, když idealisti chtějí vytvořit dokonalí svět....dostanete EU, a když se státy kvůli své historické, zájmové a vůbec všeobecné blízkosti dají dohromady...dostane te V4
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
MartinChromec | KDU-ČSL
13.01.2019 | 01:36:29
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.---Dne 12.01.2019 14:29:54 MartinChromec napsal(a):
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.---Dne 12.01.2019 23:58:04 Tommenn711 napsal(a):
Souhlasím s vámi v tom, že celosvětová spolupráce vede k mnohonásobně rychlejšímu pokroku. Proti mezinárodní spolupráci nic nemám, naopak ji považuji za velice prospěšnou. Problém nastává v bodě, kdy deklarovaná rovnost mezi národy není plněna a silnější státy si prakticky diktují budoucí směřování onoho celku. Tím se "slabší" státy zaprodávají a za cenu pokrokovosti postupně obětují svoji suverenitu, tradice i vše, s čím se ztotožnují obyvatelé jednotlivých států.

Národ je základem lidského společenství, hned po rodině. Lidé si tuto příslušnost nevybírají, zkrátka se tak narodí na základě přírodníhopravidla. Kdo zpochybňuje existenci národa, zpochybňuje existenci člověka jako jednotlivce. Na určitém území žije společenství lidí (národ) se stejným jazykem, kulturou, zvyky a historií, sám o sobě je daný národ unikátní. Naproti tomu na jiném území žije národ naprosto rozdílný, s rozdílným jazykem, kulturou, zvyky atd. To vše je naprosto v pořádku, pokud se někdo uměle nesnaží tyto národy silou stmelit a vytvořit jakýsi "nadnárodní stmelenec", kde se všichni mají rádi a pomáhají si.

Naopak tento boj se nese ve znamení dvou ideologií. První z nich je ideologie národní, pochopení základního přírodního zákona, který lidskou společnost definuje a to, že jedno společenství (se stejným jazykem, kulturou a historickými vazbami) bude logicky s jiným společenstvím soupeřit o nadřazenost na daném území. To vychází opět z dalšího přírodního pravidla a to pravidla silnějšího. Jednoduše, může zvítězit jen jedna skupina (společnost) ze zúčastněných, protože většina té či oné skupiny nikdy neakceptuje kulturu oné druhé společnosti, jelikož by ohrozila převahu svého vlastního společenství.

Druhou ideologií je ideologie globalismu, která se přírodní zákony snaží naprosto vymazat. Tvrdí, že všichni se můžeme mít rádi a žít spolu šťastně až do smrti, na věky věků. Je to však vybájený svět plný idealistických myšlenek, které by samy o sobě nebyly špatné, kdyby stavěly na reálných základech lidského chování.

Globalismus sice zaručuje krátkodobý skokový pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je neudržitelný a kontraproduktivní, pokud je doveden do extrému, kterého jsme svědky.
Drahý kolego, přesně vás jsem si přál potkat. S některými body souhlasím a s některými souhlasit nemohu.

Líbilo se mi, že se odrážíte od toho jediného, co máme dáno od Boha, Přírody, Všehomíra, Vyššího Jsoucna(podle toho v co věříte) a to je touha po moci a síle a zároveň práva silnějšího, které v nás zůstalo a nejde potlačit žádným sociálním konstruktem.

Dále se dostáváme k další části úvahy, která je více než důležitá. Otázka Národa a Rodiny. Co je vyšší neb spíše bližší... jestli je to Národ nebo Rodina. Rodina se dá člověku lépe definovat a je mu daleko bližší. Zabít jiného člena národa je omnoho jednodušší než zabít člena vlastní rodiny(vybral jsem si dost extrémní příklad, ale na něm se dá lépe vysvětlovat). Což z rodiny dělá něco bližšího než je samotný národ. Člověk není stvořen dokonalosti, přesto po ní baží a je to právě ta nadřazenost nad všemi, co ho pohání dál. Může se vám zdát, že jsou i lidé, na které toto pravidlo nefunguje, že existují lidé, co nechtějí rozkazovat, co nechtějí vládnout, chtějí žít v míru s celým světem a být součástí velké (celosvětové) rodiny. Tito jedinci jsou takzvané Ovce. Bezzubé bytosti, co nedokážou dělat nic, než jít s proudem. Nemyslete si, že tyto ovce se takovými narodili... to vůbec není pravda. V životě každého nastane okamžik, kdy si volí oblíbenou barvu, oblíbené povolání, svého nejlepšího přítele a poznáváte, čím vás Nejvyšší Jsoucno obdařilo do života.... jak jste chytrý, jak dokážete mluvit s okolím, jak dokážete manipulovat s okolím... kolik máte síly v pažích... jestli umíte hrát dobře fotbal nebo jestli máte nadání na klavír..... Dítě už odmalička chorobně touží po uznání, které většinou dostane od svých rodičů, i když je to uznání třeba jen za pěkný obrázek. Když se potom jedinec oprostí od závislosti na rodině, pak musí přijít interakce s kulturou a společností. I té se daný jedinec snaží dokázat svou nadřazenost. Ten jedinec který při jednom ze dvou porovnání narazí a zjistí, že vlastně ničím zvláštním neoplývá a je jen jedním z mnohých má možnost zažít Existenční krizi, kdy si musí zvolit, jestli se snažit a utkat se se společností a nebo Rezignovat. Rezignující můžeme směle přesunout do krabičky živých věcí(jak by řekli Římané), ti jsou neškodní, chtějí jen žít v míru, který si ovšem sami nedokážou zajistit. Na scénu přichází stát. Ten na základě společenské smlouvy(ať je kteréhokoli typu) zajišťuje klid pro své ovečky..... a teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Stát má ve svém čele koho? .....................................................................................................

.................... Jednotlivce -silného jednotlivce

Postupem selekce a uplatněním lidské touhy po nadřazenosti nám tu zůstává jen hrstka Jednotlivců, kolem kterých vesele skáčou jejich ovečky. Na každého Jednotlivce se nabaluje jeho blízká Rodina a jeho blízký Národ... které ovšem fungují jenom jako jakési vrstvy štítu. Každý z Jednotlivců se snaží být dominatní a to za jakoukoli cenu. Vždyť přece ve válce a lásce je vše dovoleno.

Potom si představme následující schéma..... Všichni Jednotlivci zažehnají válku všech proti všem.... Jednotlivec proti Jednotlivci.... Rodina proti Rodině ..... Národ proti Národu a Kultura proti Kultuře. Co nastane? Nejdřív se spojí Národy se stejnou myšlenkou(2.světová válka demokratické národy proti Fašismu, SSSR nakonec pochopilo, že má společný záměr a taky se přidalo ve smyslu, že ať se přidá ke komukoli, tak musí zajistit největší výdělek pro svůj stát). Válka se ale tentokrát nezastaví jen nad zničením zlé ideologie, ale nad zničením celého Národa. A jsme zase u toho..... Národy proti sobě budou bojovat tak dlouho dokud nezůstane Jeden. Pak bude nastolena vláda Jednoho Národa. Jenže Národ je z něčeho složen... to jsou Rodiny a Jedna Rodina si nakonec taky usmyslí, že by měla vládnout ona. Rozpoutá se válka Rodiny proti Rodině, čert vem, že jsou stejného náboženství nebo příslušníci stejného Národa. Toto členění půjde dál, dokud nezůstane jen jedna Rodina. Matka, Otec, Syn, Dcera, cojávím třeba Batole. Může to být třeba i gang, ten je budován obzvláště lidmi, co nezískali bezpečí vlastní rodiny a tak si tedy vytvořili svoji syntetickou. Každý jeden Jednotlivec co spolu dohromady tvoří Silnou Jednu Rodinu, co ovládá celičký svět. Pak nastane ta nejodpornější část..... Otec, který je hlavou Rodiny a formálně vládne celému světu dojde, že jeho Syn ho možná bude chtít o moc připravit.(nebotaky dcera, buďme pokrokový :D) Syn/Dcera se o to možná skutečně pokusí. Matka se zastane Syna a Dcera se zastane Otce nebo to bude jinak, ale nakonec stejně zůstane jenom JEDEN JEDNOTLIVEC. Nikam jinam naše společnost nesměřuje. Člověk si nakonec nikdy nemůže být jistý ničím jiným, než sám sebou.

Otázka sociálního a národního potažmo nadnárodního konstruktu je potom naprosto zbytečná. Globalizace je jen nástroj zisku moci. Pár lidí na něm vydělá a pak na něm pár ztratí. Z pár Jednotlivců budou Ovce. Pár Jednotlivců se pak sami stanou ovcemi, ale to je přece účel, ne? Pak až odezní Globalizace, pak přijde nový trend. Může to být cokoli, například nějaké nové ideologie.... Jeden se chytí téhle a druhý zase jiné. Vznikne kolize a !!!BUM!!!.... Pár Jednotlivců zase ubyde. Nakonec, ale myslím, že už to nebude dlouho trvat. Budeme na konci příběhu... Jedna Rodina.... Jednotlivec.... skrze své ovce bude vládnout světu. Ovce se budou možná pořád hádat o tom, jestli je správným nábožesntvím Voodoo říznutý metodismem nebo Ortodoxní Židovství. Lidé se budou dále zajímat o to, jestli jim je líp s EU nebo bez EU. Ovce se stále budou večer dívat na zprávy, aby se dozvěděli, že pan Karel našel Tááááákovouhle Houbu. A on tam zatím bude sedět Jednotlivec s úsměvem na rtu, že je to ON kdo když si pískne, tak se kolem budou dít věci. Konečně získá tu Moc. Jediné, co by mě zajímalo je pak otázka, co se stane s Jedincem, když získá Moc?
9
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Tommenn711 | Svobodní
12.01.2019 | 23:58:04
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.---Dne 12.01.2019 14:29:54 MartinChromec napsal(a):
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.
Souhlasím s vámi v tom, že celosvětová spolupráce vede k mnohonásobně rychlejšímu pokroku. Proti mezinárodní spolupráci nic nemám, naopak ji považuji za velice prospěšnou. Problém nastává v bodě, kdy deklarovaná rovnost mezi národy není plněna a silnější státy si prakticky diktují budoucí směřování onoho celku. Tím se "slabší" státy zaprodávají a za cenu pokrokovosti postupně obětují svoji suverenitu, tradice i vše, s čím se ztotožnují obyvatelé jednotlivých států.

Národ je základem lidského společenství, hned po rodině. Lidé si tuto příslušnost nevybírají, zkrátka se tak narodí na základě přírodníhopravidla. Kdo zpochybňuje existenci národa, zpochybňuje existenci člověka jako jednotlivce. Na určitém území žije společenství lidí (národ) se stejným jazykem, kulturou, zvyky a historií, sám o sobě je daný národ unikátní. Naproti tomu na jiném území žije národ naprosto rozdílný, s rozdílným jazykem, kulturou, zvyky atd. To vše je naprosto v pořádku, pokud se někdo uměle nesnaží tyto národy silou stmelit a vytvořit jakýsi "nadnárodní stmelenec", kde se všichni mají rádi a pomáhají si.

Naopak tento boj se nese ve znamení dvou ideologií. První z nich je ideologie národní, pochopení základního přírodního zákona, který lidskou společnost definuje a to, že jedno společenství (se stejným jazykem, kulturou a historickými vazbami) bude logicky s jiným společenstvím soupeřit o nadřazenost na daném území. To vychází opět z dalšího přírodního pravidla a to pravidla silnějšího. Jednoduše, může zvítězit jen jedna skupina (společnost) ze zúčastněných, protože většina té či oné skupiny nikdy neakceptuje kulturu oné druhé společnosti, jelikož by ohrozila převahu svého vlastního společenství.

Druhou ideologií je ideologie globalismu, která se přírodní zákony snaží naprosto vymazat. Tvrdí, že všichni se můžeme mít rádi a žít spolu šťastně až do smrti, na věky věků. Je to však vybájený svět plný idealistických myšlenek, které by samy o sobě nebyly špatné, kdyby stavěly na reálných základech lidského chování.

Globalismus sice zaručuje krátkodobý skokový pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je neudržitelný a kontraproduktivní, pokud je doveden do extrému, kterého jsme svědky.
9
Pro hodnocení se musíte přihlásit
MartinChromec | KDU-ČSL
12.01.2019 | 14:29:54
Dne 12.01.2019 12:01:33 Tommenn711 napsal(a):
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.
To je ta problematická otázka celosvětové progresivity(pokrokovosti). Národní politika bez globalismu zpomaluje ekonomiku nejdřív národa a pak celého světa(o tom jak moc rozhoduje ekonomická síla státu).

Nějaká gnozeologická myšlenka je jednoduchá..... Státy, které se združují do velkých federací nebo organizací jsou silnější než málé státečky, které se nejsou schopni proti velikánům bránit..... Velký neomarxistický svaz sociálních republik(jinak řečeno evropská unie) dokáže o své velikosti dělat daleko větší mocenskou a ekonomickou protiváhu Rusku nebo Americe(nezmiňuji tady Čínu, protože na tu jsme i jako EU federace velmi krátcí)......

..... Globalizace vedla k velkému rozpětí nadnárodních společností a velkorozvoji kapitalismu nejhrubšího zrna... zatímco vyspělé státy, co měli alespoň relativně normální vlády, nechutně bohatnou, ale to zároveň na úkor velké chudoby zemí nevyspělých. Vždycky mě dojímá, jak státy a organizace posílají HUMANITÁRNÍ pomoc, která je přesně tak velká aby zastavila hladomor(tedy na chvíli) a pak aby mohli v televizi natočit jednu reportáž o tom, jak to v hlavním městě postižené země vypadá konečně k světu.... nehledě na to že mimo to místo se nikde nic nezměnilo..... Řešení problému? Kdybychom dali navrch ještě půlku toho co jim dáme na hum. pomoc, tak by si z těchto peněz mohli nastartovat ekonomiku... to by postavilo stát na nohy a zamezilo chudobě.... A dostáváme se k hlavní otázce celého problému..............................

.................................................. Cui bono? .......V čí prospěch?..... Ve prospěch bohatých, co takřka neomezeně vládnou skrze svou moc světu, nebo ve prospěch těch chudáků co nemají co jíst? Odpověď zní pro ty chudáky je to prospěšné, ale ti nic nezmůžou, takže boháči to stopnou... je to prosté....

A přesně to samé je i otázka národní a globální politiky. Národní politika je sice pomalejší a svým způsobem pak má pouze udržovací funkci, ale to lidem nevadí. Prostý lid nemá potřebu v tom, mít každý rok nový iphone nebo co 4roky nové auto... mají své hodnoty, což je národní kultura, zvyky a tradice.... i takhle málo jim stačí k radosti. Jenže bohatí chtějí víc, ten kdo jednou měl spoustu peněz se bojí jen dvou věcí... že jich nezíská víc a nebo že o všechny přijde. Teď momentálně je trend přílivu levné pracovní síly(je jedno, jestli islámské, nebo ze zemí jako ukrajina, kazachstán atd.) a ten kohoutek se nesmí zastavit. Čert pak vem, že se někde lidé střílí, to je izolováno od jejich zájmu.

Celý boj vůbec není na bázi dvou válčících ideologií, ale jen a pouze na bázi výdělku. První směr bohatým vydělá víc než ten Druhý, proto se utilitaristicky volí První směr. A bohužel se tento problém dále rozvíjí v začarovaném kruhu. Na to, aby někdo změnil výše danou rovnic, musí mít moc... Jak získat moc? Jen skrze peníze... pokud máte dost peněz, aby jste uchopili moc, pak máte strach, že o moc a peníze přijdete, nebo že někdo bude mocnější a bohatší než vy.
0
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Tommenn711 | Svobodní
12.01.2019 | 12:01:33
Žijeme ve zvláštní době. Pokud se dnes někdo neztotožňuje s globalismem a ničením národních hodnot, je označen za „krajně pravicového“ či v tom horším případě přímo za fašistu či nacistu. Voliči stran, které se snaží zachovávat národní hodnoty, jsou označováni za ovce, nemyslící blbečky či dokonce idioty. Jejich názory jsou shazovány jako názory lůzy. Netvrdím, že všechny národně zaměřené strany hrají čistou hru, to nikoliv. Avšak stejně tak intrikují všechny ostatní strany, to je zkrátka politika. Dle mého jsou některé tvrdě nacionalistické tendence mnohem menším nebezpečím než reálné nebezpečí expanze naprosto cizí kultury s rozdílným jazykem, zvyky i historií.

Německá AfD je haněna stejně jako jakákoliv národní strana v Evropě. Taková je doba, voliči AfD jsou označováni za extrémisty, kteří usilují o rozbití EU. Jsou peskováni pseudolevicovými extrémisty (Antifou atd.), kteří se neštítí použít násilí, které paradoxně tak rázně u národních stran odmítají.

Útok odsuzuji, stejně jako útok na kohokoliv, kdo je členem jiné politické strany či uskupení. Podobné události však ukazují, že hledat dialog mezi skutečnými extrémisty a členy legitimní demokratické národně zaměřené strany je zbytečné.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
Jiří Hráček | KSČM
10.01.2019 | 22:57:02
Dne 10.01.2019 17:35:42 Jiří Hráček napsal(a):
To je sice možné jenže Hitlerova NSDAP vyhrála v roce 1933 v Německu volby. Až pak nacisté zincenovali požár v Říšskem sněmu. Komunisté a další antifašisté v té době už byli prakticky bezbraní.---Dne 10.01.2019 19:44:20 Jiří Vojáček napsal(a):
O to pozoruhodnější je, že komunisté a fašisté jsou dnes v České republice jedna parta.
Toho jsem si tedy nevšiml. V České republice reálně není žádná politicky relevatní fašistická strana. Pokud máte na mysli SPD tak to je strana, která je spíše nacionálně konzervativní.
3
Pro hodnocení se musíte přihlásit
1 | 2 |