Rozprava k návrhu: Prezident a vláda by měli být rovnocennými tvůrci oficiální zahraniční politiky

Návrh NEBYL přijat
Hlasováni skončilo 26.03.2018 15:00:00
36%
64%
Příspěvky v této rozpravě nejdou editovat, ani mazat.
K zapojení se do diskuse musíte být poslancem
1 |
JanDed | Svobodní
26.03.2018 | 06:55:22
Každý zásah do Ústavy, který v poslední době proběhl se dá označit za přinejmenším nešťastný. Ano včetně přímé volby prezidenta, která přinesla řadu problémů. Na vsi se všeobecně ví, že vytloukat klín klínem se nevyplácí.O pravomocích prezidenta hovoří článek 62 a 63, zejména 63 je zde pro nás zajímavý a stanovuje, že „Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.“ Přičemž v odstavci 1 je i ono „a) zastupuje stát navenek,“. Z čehož jasně plyne, že Prezident v této činnosti podléhá/ má podléhat vůli předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Ostatně o tom hovoří i článek 67. „Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.“ Zahraniční politika je výkonnou mocí.
Nehledě už k tomu, že zastupování navenek rozhodně neznamená tvorbu konceptu a strategie.Takže se nám tu žádné „dvě demokracie“ jak píše kolega Paul a ať už to mělo znamenat cokoliv nemíchají, protože ústava hovoří celkem jasně.

Rozhodně jsem proti dalšímu nekoncepčnímu zásahu do ústavy, natož proto, že v úřadu prezidenta sedí člověk, který ji není příliš ochoten respektovat. Je třeba si důsledně uvědomit, že zatímco vláda je do značné míry kontrolována a limitována parlamentem (pokud se na to volení zástupci úplně nevykašlou), zatímco u prezidenta se s takovou konstitucí v ústavě nepočítalo ať už vzhledem k tomu, že mu neměla příslušet úloha výkonné moci, nebo i vzhledem k tomu, že dokud byl volen Parlamentem, byl na něj do jisté míry vázán.
O návrhu se již hlasovalo
Paul | SPD
26.03.2018 | 00:48:23
Prezident jmenuje ministra zahraničí a důvěru vládě dává parlament ČR, míchají se tu dvě demokracie, přímá volba prezidenta a parlamentní demokracie,takže zahraniční politika a politika vlády se může rozcházet.Ale vše je o dohodě mezi těmito dvěma úřády.
O návrhu se již hlasovalo
1 |